Visiedocument na inspraak openbaar

Op woensdag 17 april 2019 ontvingen we onderstaand mailbericht:

“U heeft een reactie gegeven op het visiedocument.
Vandaag wordt het besluit van het college van B&W bekend gemaakt. Gelijktijdig wordt een antwoord gegeven op uw reactie. U kunt dat vinden in de reactienota. De informatie is vanaf bekendmaking ook te vinden op de website. Ik zal u hier zo snel mogelijk over informeren.”

Visie op Rust versus Reuring – Open stadszijde versus Gesloten bolwerk

> Bekijk het Visiedocument (Concept 2019)

Lees meer >>

Schuldig of niet?

De gevangenis is en blijft een plek voor menselijke vragen, zoals: ‘Schuldig of niet’? Ook is het gevang geschikt voor onze buurtmaaltijd op 9 december en Amnesty is in De LiK op 14 november.

Decor de voormalige kerk en werkruimte gevangenis Wolvenplein Utrecht
Foto uit de TV-serie ‘Schuldig of niet’ – opname gevangenis Wolvenplein
Lees meer >>

Reactie op het Visiedocument

Stadsdorp Wolvenburg heeft haar reactie op het Visiedocument Wolvenplein gegeven. De visie verdient een betere versie, we hebben daarvoor tien punten meegegeven.

gevangenis Wolvenplein - celdeuren
Wat gaat de bestemming van het oudste cellencomplex worden?
Lees meer >>