Concept Bouwenvelop Wolvenplein

De gemeente Utrecht heeft op 5 april een concept Bouwenvelop voor Wolvenplein uitgebracht. Daarin staan alle plannen die de gemeente met de eigenaren hebben bekokstoofd. De envelop is de basis voor de wijziging van het Bestemmingsplan en de Omgevingsvergunning.

Lees meer >>

Buurtmaaltijd in januari een succes

In 2024 organiseerden we de eerste Buurtmaaltijd. Op 28 januari 2024 was het al weer de negende! Met ruim dertig buurtgenoten genoten we van elkaars meegenomen bijdrage aan de maaltijd. En zoals steeds: weer in een andere ruimte van het gevangeniscomplex: nu onder de kerk.

De Grifthoekbrug houdt de gemoederen bezig

Het ongeduld over de gewenste Grifthoekbrug neemt toe. De gemeenteraad is op 16 januari geïnformeerd over de stand van zaken. Besprekingen met de eigenaren verlopen positief, maar kosten veel tijd. Realisatie in 2028 wordt haalbaar, als de financiering rond komt.

Grifthoekbrug, impressie van de locatie en vorm

Lees meer >>

Ongeduld over de voortgang

Het ongeduld groeit over de voortgang. Vinden jullie het ook allemaal lang duren? Ondertussen begint de buurt met plannen. En er is meer nieuws.

Indicatieve planning Herbestemming Gevangenis Wolvenplein
Lees meer >>