Verkoop begint en duurt tot juni 2021

De verkoop van PI Wolvenplein is in maart 2020 begonnen. Aanmeldingen met referenties en plannen moeten in oktober binnen zijn. Na selectie volgen in februari de projectvisies van de kandidaten en een bieding in april. In beginsel is 21 juni 2021 de nieuwe eigenaar bekend.

Luchtfoto gevangenis Wolvenplein – foto uit 2016 site biedboek RVB

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft namens de Staat de voormalige Penitentiaire Inrichting Wolvenplein te koop gezet. De procedure gaat met een ‘biedboek’ op een site van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor de potentiële kandidaten zijn kijkersdagen gepland.

Alleen kopers met ervaring

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt het gehele complex in één keer te koop aan. In beginsel kan iedereen inschrijven, want het is een openbare procedure. Er vindt echter in het biedingsproces wel een selectie van ‘de beste plannen’ plaats.

Kandidaat kopers moeten aantoonbaar over ervaring met onroerend goed beschikken. Die ervaring moet zijn met in het verleden uitgevoerde projecten van soortgelijke complexiteit.

Inschrijvers mogen ook partijen zijn die als consortium inschrijven, waardoor gezamenlijke ervaringen opgeteld worden, bijvoorbeeld van een projectontwikkelaar, architect, aannemer, investeerder en exploitant.

Visie herontwikkeling

Naast het aantonen van ervaringen wordt in de eerste ronde om een visie op de herontwikkeling gevraagd. Met andere woorden, wat is de kandidaat koper van plan met Wolvenburg te gaan doen? Dat antwoord moet uitgebreid genoeg zijn om te kunnen beoordelen, maar is door eisen van het RVB in omvang gelimiteerd.

Eerst worden alle ingediende stukken beoordeeld door een notaris. Hij kijkt of elke indiener wel aan de basiseisen voldoet, zijnde een rechtspersoon, voldoen aan ervaringen etc.. Iedereen die niet voldoet, ontvangt van de notaris een afwijzing. De overige goedgekeurde plannen gaan door naar de volgende ronde.

Beoordelen en waarderen van de plannen

De notaris draagt de door hem goedgekeurde plannen over aan het Rijk. Die plannen zitten in anoniem verpakte enveloppen met daarin documenten die niet tot een potentiële koper zijn te herleiden. Alleen de notaris weet dat. Vervolgens gaan het Rijk en de gemeente samen beoordelen en waarderen tot de ‘beste plannenmakers’. Alleen de met een cijfer van 6,5 op meer beoordeelde plannen en maximaal vijf partijen gaan door.

In de daarop volgende ronde wordt aan de overgebleven partijen vragen gesteld en om verbeterde plannen gevraagd. Pas als het plan tot de besten blijft behoren krijgen de overgebleven kandidaat kopers een uitnodiging om een onvoorwaardelijke bieding te doen.

Het betekent dat de potentiële kopers alleen maar zonder voorwaarden een bod in euro’s op de gevangenis mogen doen en zij na betaling van dat bedrag het eigendom nog in 2021 op hun naam krijgen. Met alle verplichtingen die dat dan in gaat houden.

Aan dat bod mag geen sprake mag zijn van een voorbehoud, zoals financiering, of vergunningen worden verleend etc.. Het behoren tot de ‘beste plannenmakers’ verplicht niet tot het doen van een bieding. Het wordt wel spannend of de portemonnee ook echt op dat moment getrokken kan worden.

Biedboek te koop voor € 75

Veel meer informatie over het te koop staande bolwerk Wolvenburg en haar gebouwen staat in het Biedboek – Verkoop PI Wolvenplein. Dit Biedboek kost € 75,- en kan gekocht worden na het onderschrijven van een vertrouwelijkheids- en integriteitsverklaring en disclaimer.

Let wel dat elke koper van het Biedboek de informatie, en verder tijdens de verkoopprocedure ter beschikking gestelde informatie, NIET mag gebruiken voor andere doeleinden dan de verkoopprocedure.

Belangrijke datums

De belangrijke datums van de openbare verkoop zijn:

  • 17 maart 2020: start openbare verkoop
  • 26 oktober 14 september 2020: inleveren aanmeldingsformulier met referentieobjecten en visie
  • 11 februari 19 januari 2021: inleveren uitgewerkte projectvisie
  • 12 april 22 maart 2021: uitbrengen biedingen (onvoorwaardelijk)
  • 21 juni of eerder 31 mei 2021 (in beginsel): gunning

Het RVB maakt nog steeds een voorbehoud bij de data. Andere data zijn de geplande kijkdagen. In verband met de maatregelen in het kader van het coronavirus kunnen data wijzigen. We houden u voor zover dit kan en mag op de hoogte.

Eerste bericht 18 maart 2020, bijgewerkt op 2 april 2020 met nieuwe data

Reacties zijn gesloten.