Concept Bouwenvelop Wolvenplein

De gemeente Utrecht heeft op 5 april een concept Bouwenvelop voor Wolvenplein uitgebracht. Daarin staan alle plannen die de gemeente met de eigenaren hebben bekokstoofd. De envelop is de basis voor de wijziging van het Bestemmingsplan en de Omgevingsvergunning.

Lees meer >>

De Grifthoekbrug houdt de gemoederen bezig

Het ongeduld over de gewenste Grifthoekbrug neemt toe. De gemeenteraad is op 16 januari geïnformeerd over de stand van zaken. Besprekingen met de eigenaren verlopen positief, maar kosten veel tijd. Realisatie in 2028 wordt haalbaar, als de financiering rond komt.

Grifthoekbrug, impressie van de locatie en vorm

Lees meer >>

Ongeduld over de voortgang

Het ongeduld groeit over de voortgang. Vinden jullie het ook allemaal lang duren? Ondertussen begint de buurt met plannen. En er is meer nieuws.

Indicatieve planning Herbestemming Gevangenis Wolvenplein
Lees meer >>

Eerste bijeenkomst meedenken in juni 2022

Op dinsdag 28 juni vond de eerste avond in het kader van meedenken over de plannen plaats. Het gaat over de plannen van de nieuwe eigenaren met Wolvenburg. Er waren zo’n 60 mensen aanwezig.

Impressie van het herontwikkelde Wolvenplein vanaf de Wittevrouwensingel
Een oudere impressie vanaf de Wittevrouwensingel, BiermanHenket Architecten
Lees meer >>

Versneld goedkeuring verbouwplan

Het overleg is gestart over nieuw gebruik en vergunningen daarvoor van bolwerk Wolvenburg. Voor de goedkeuring van het verbouwplan komt de gemeenteraad er niet meer aan te pas. Er wordt wel voorzien in participatie

Het Plangebied van het bolwerk met het voormalige gevangeniscomplex
Lees meer >>

Bespreking visie Wolvenplein

Op donderdag 18 juli heeft de gemeenteraad op een extra vergadering de Visie Wolvenplein behandeld. De raadsleden misten in de Visie enkele punten, en hebben amendementen en moties aangenomen en een verzoek gedaan.

Lees meer >>