Hernieuwde vrijheid en meer nieuws

Hernieuwde vrijheid en meer nieuws: de verkoop van de gevangenis is gaande, nieuw tijdelijk gebruik van de gevangenis is gestart en zo is er meer te delen, zoals deze foto uit het voorjaar:

Hernieuwde vrijheid en meer nieuws

Met de hernieuwde vrijheid zijn er alleen rondleidingen op aanvraag voor kleine groepen. Pas op Open Monumentendag zaterdag 12 september gaan de deuren open, met een veilige route door de gebouwen. Zondag 7 juni is er een buurtborrel.

Nieuw tijdelijk gebruik De LiK

De Corona tijd heeft er bij velen aardig ingehakt, zoals ook tijdelijk gebruiker Bakx & Meijer en De LiK. De activiteiten zijn vrijwel stilgevallen en starten nu langzaam weer op. Het gebruik van de ruimten in de gevangenis wordt wel anders.

Met de verruiming van mogelijkheden per 1 juni kan De LiK weer gasten ontvangen.

Terras op luchtplaats Noord

Er zijn daarvoor drie opties: er is een terras voor bezoekers op Luchtplaats Noord. Er zijn Werkplekken, voor wie een dag niet thuis wil werken in Cellengang B. En de derde optie, een groepsrestaurant voor groepen tussen de 15 en 30 personen in de voormalige kerk met bijbehorende terras (Luchtplaats Zuid). Kijk voor dit nieuwe gebruik op De LiK.

Verkoop gevangenis gaande

Op 17 maart is de verkoop van het gevangeniscomplex gestart, inmiddels ruim twee maanden geleden. Iedereen, belangstellend en beschikkend over de middelen, kan het bolwerk met de gebouwen kopen. Namens het Rijk heeft het Rijksvastgoedbedrijf daarvoor een Biedboek samengesteld met de procedure en informatie, zie Biedboek.

Pagina biedboek Real Estate Rijksvastgoedbedrijf RVB

De verkoop wordt geen handje klap. Het is een procedure in stappen tot juni 2021. Er zijn in juni kijkdagen voor de inschrijvers. Elke kandidaat koper, die aan eisen voldoet, kan op 26 oktober een plan indienen. Elk plan moet voldoen aan het visiedocument van rijk en gemeente over toekomstig gebruik.

Uit de ingediende plannen worden de meest kansrijke op basis van criteria geselecteerd. De criteria staan in ook het visiedocument, zie daarvoor ‘Verkoop start binnenkort’ op onze site. De beste kandidaat kopers krijgen vervolgens de tijd om hun plan verder uitwerken en van een bieding te voorzien. Op 11 februari 2021 dient het uitgewerkte plan ingediend te worden en op 12 april de bieding, een prijs voor het over te nemen complex. Naar verwachting wordt in mei 2021 de koper bekend gemaakt.

De nieuwe eigenaar wacht vervolgens een lang traject van vergunningen en ombouw. Daarover later meer. Stadsdorp Wolvenburg is overigens geen gegadigde en stelt zich onafhankelijk op.

De achterliggende tijd bracht veel leed. Een oud-buurtbewoner willen we speciaal herdenken.

Oud-buurtbewoner overleden

Op 5 mei is meneer (Hennie) Mulder op 82-jarige leeftijd overleden in het Diaconessenhuis. Jarenlang was hij onze buurman op Molenstraat 9, tot de verhuizing begin 2019 naar zorgcentrum Zuylenstede.

Bijna 50 jaar woonde meneer Mulder in de Molenstraat. De Molenstraat was toen saneringsgebied, veel huizen zouden worden gesloopt. De bewoners dachten daar anders over. Samen met de buurt zette meneer Mulder zich in voor behoud van de huurhuizen. Eerst moest de gemeente overtuigd worden.

Met zijn liefde voor de geschiedenis van de stad was hij de aangewezen persoon om de brochure: ‘Geschiedenis van de Molenstraat en omgeving’ (1986) samen te stellen. Daarin beschreef hij op persoonlijke wijze de geschiedenis van de Molenstraat, voorzien van plattegronden en illustraties uit het verleden en foto’s van de situatie in de jaren tachtig.

Zijn conclusie: ‘Misschien kan na eeuwenlange afbraakwoede in ons gebied nu eindelijk eens worden begonnen het bestaande te respecteren en niet zomaar alles op de schop te nemen.’

In 1986 besloot de gemeente Utrecht om de huizen in de Molenstraat te renoveren. Voorjaar 1988 werden de woningen opgeleverd en kwamen de meeste bewoners weer terug, meneer Mulder om er pas in 2019 weer uit te vertrekken.

Misdaad terug op Wolvenplein

Rick Nieman presenteert Misdaad College in gevangenis Wolvenplein

De misdaad is terug in een reeks van vier TV afleveringen van Misdaadcollege waarin politie en justitie vertellen over de oplossing van spraakmakende misdaadzaken. De eerste week van mei bleek prima geschikt om de opnames te doen in de verder nogal lege gevangenis.

Programmamaker en presentator Rick Nieman: ‘Ik denk dat dit echt een goede inkijk geeft in het werk van politie en justitie.’ Daar mag u wat ons betreft zelf over oordelen.

Er zijn al drie uitzendingen geweest van het programma vanuit gevangenis Wolvenplein. Zie Uitzending gemist of de laatste uitzending dinsdag 9 juni op NPO1.

Reclameborden

Eerst werden de Te Koop borden te vroeg geplaatst en moesten weer verwijderd worden (januari). Vervolgens bleek het RVB geen vergunning te hebben. En zoals bekend zou mogen zijn, elk bouwwerk in het beschermde stadsgezicht van Utrecht dient getoetst te worden aan welstandseisen.

En de welstandscommissie vond het voorstel maar niets. Zij wijst de aanvraag af met de volgende argumentatie, aldus haar verslag van 31 maart: “Hoewel het een tijdelijke reclamevoering betreft van 3 maanden, leidt de plaatsing tot een aantasting van het monumentale complex en van het beschermd stadsgezicht.

Het is een uniek complex met een bijzondere ligging aan de singel, waar ook tijdelijk een dergelijke visuele aantasting ongewenst is. De omvang en het gebrek aan afstemming op het monument leidt tot een negatieve uitstraling op monument en omgeving. Ook het bouwbord domineert de omgeving. Meer maatwerk en zorgvuldigheid is vereist bij het voeren van een verkoopcampagne van een dergelijk monument”.

Tsja, wat betreft vergunningen dient elke burger de wet te kennen, ook die van het rijk. Welk bord bij een monument past, daarvoor is respect nodig. Voorlopig geen Te Koop borden dus.

Plandelen

Afgelopen zaterdag was de gevangenis ‘even’ voor ons. We hebben genoten van de muziek, verschillende van een korte rondleiding en het samen zijn. Eerder die dag hebben enkele buurtgenoten hun eerste ervaring opgedaan met plandelen. Plandelen = wandelen + plastic rapen. Plandelen duurt een uurtje. De gemeente stelt materiaal beschikbaar in de vorm van afvalknijpers en afvalzakringen.

Anton de Plandelman enthousiasmeerde ons groepje. Met vijf volwassenen en vijf kinderen startten we op het Wolvenplein. Al snel waren de afvalzakken gevuld met de rommel op het plein en langs de Wittevrouwenkade. En zo ontdek je ook een pierenhoopje of dat afval uit de Stadsbuitengracht gevist kan worden. Ook de inhoud van blikjes en flessen leidde tot afgrijzen of enthousiasme, afhankelijk van de leeftijd. Al met al een hele ervaring. Plandelen gebeurt na een WhatsApp oproep. Op het doorgegeven tijdstip kun je of niet. 21 maart is de volgende keer, start 11.00 uur Wolvenplein bij de Wolf. Wil je mee plandelen? Mail je 06 nummer voor opname in de WhatsApp of kom 21 maart.

Reacties zijn gesloten.