In de binnenstad van Utrecht staat op bolwerk Wolvenburg een in 1856 geopende cellulaire strafgevangenis. In juni 2014 sloot het Huis van Bewaring PI Wolvenplein. Er zijn werkplekken en De LiK is voor een evenement of rondleiding te bezoeken. Sinds 2021 heeft het complex een nieuwe eigenaar, deze geeft er over enkele jaren een nieuwe bestemming aan. Lees meer daarover op de pagina het tijdpad van herbestemming of bij het nieuws op deze pagina.

Buurtmaaltijd zondagavond 11 december

Buurtmaaltijd zondagavond 11 december
Op zondagavond 11 december deelden buurtgenoten hun avondmaaltijd in gevangenis Wolvenplein met de buren. Voor...

Buurtbewoners hebben meegedacht

Buurtbewoners hebben meegedacht
Het overleg tussen de ontwikkelaars en buurtbewoners in brainstormsessies is afgerond, er is meegedacht. Wat...

Art Utrecht en RondjeSingel

Art Utrecht en RondjeSingel
Nieuws is er over de voortgang van de participatie. Maar eerst een bericht over aanstaande zondag. Op 11 september doet Wolvenplein mee met Rondje Singel.

Meedenken over de plannen

Meedenken over de plannen
Op dinsdag 28 juni vond de eerste avond in het kader van meedenken over de...

Versneld goedkeuring verbouwplan

Versneld goedkeuring verbouwplan
Op 20 maart 2022 maakte de gemeente Utrecht bekend dat met de eigenaar van gevangenis Wolvenplein een overeenkomst is afgesloten. De uitkomst moet leiden tot overeenstemming over nieuw gebruik en vergunningen daarvoor. Tevens werd de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit om versneld goedkeuring te geven aan het verbouwplan. De gemeenteraad komt er niet meer aan te pas. Er komt wel participatie.

Van sluiting en verkoop tot herbestemming

Van sluiting en verkoop tot herbestemming
Wanneer heeft het Rijk bolwerk Wolvenburg verkocht? Tot wanneer is tijdelijk gebruik mogelijk? Is de...

Buurtbijeenkomst: de plannen en plannenmakers

Buurtbijeenkomst: de plannen en plannenmakers
Op de buurtbijeenkomst van 20 april konden we het gebouw bekijken en kennismaken met de...

Kennismaken met ontwerp herbestemming

Kennismaken met ontwerp herbestemming
Ondanks Corona beperkingen konden we kennismaken met het ontwerp voor de herbestemming. Meer nieuws is...

Regime verandering: eigenaar en beheer

Regime verandering: eigenaar en beheer
Gevangenis Wolvenplein een nieuwe eigenaar. Meer dan 50 tijdelijk gebruikers zijn gebleven. Er is ruimte voor meer.

Open Monumentendag 2021

Open Monumentendag 2021
‘Erfgoed voor iedereen’ luidt het thema van de 35e Open Monumentendag Utrecht. Op zaterdag 11...

Nieuwe eigenaren AM & Levenslang

Nieuwe eigenaren AM & Levenslang
Bewonersvereniging De Witte Wolf en AM zijn al in 2018 met de voorbereiding begonnen. Hun plan voorziet in een mix van wonen, werken, horeca en buurtruimtes.

Kan tijdelijk gebruik nog doorgaan?

Kan tijdelijk gebruik nog doorgaan?
Koper gevangenis Wolvenplein Utrecht binnenkort bekend. Het zijn spannende weken, binnen enkele weken maakt het Rijk bekend aan welke partij de gevangenis wordt verkocht. De overdracht kan al in september zijn. Wat kan er straks nog op het Wolvenplein? De gevangenis wordt in principe leeg overgedragen en dat kort na de zomer. De nieuwe eigenaar kan het tijdelijk gebruik voortzetten. De buurt heeft ook die wens.