Versneld goedkeuring verbouwplan

Het overleg is gestart over nieuw gebruik en vergunningen daarvoor van bolwerk Wolvenburg. Voor de goedkeuring van het verbouwplan komt de gemeenteraad er niet meer aan te pas. Er wordt wel voorzien in participatie

Het Plangebied van het bolwerk met het voormalige gevangeniscomplex
Lees meer >>

Aanvraag horecavergunning

De aanvragen horecavergunning zijn ingediend door De Vrije Wolf en The Village. De Vrije Wolf, de tijdelijke exploitant van gevangenis Wolvenplein, wordt vertegenwoordigt door cateringbedrijf Bakx & Meijer. The Village wordt exploitant van het publiek toegankelijke horecagedeelte in het voormalige ISD huis op het voorplein met terras aan de singel.

Lees meer >>

Tijdelijk gebruik door Bewaakt & Bewoond

Op 20 januari 2015 is de aanvraag omgevingsvergunning openbaar gemaakt voor tijdelijk gebruik. De gemeente Utrecht ontving de aanvraag van Bewaakt & Bewoond. De aanvraag is op 22 december 2014 ingediend.

Tijdelijk gebruik van gevangenis Wolvenplein met een plattegrond van de indeling, ruimtes en het soort gebruik 2015-2021
Tijdelijk gebruik van gevangenis Wolvenplein
Lees meer >>

Brainstorm en Enquête in 2014

Wat te doen met een vrijkomend bolwerk met daarop de oude gevangenis, ook nog eens monument? Stadsdorp Wolvenburg heeft in 2014 een brainstormsessie gehouden en als vervolg een enquête uitgevoerd. Beiden zijn op deze pagina verkrijgbaar door ze te downloaden.

brainstorm-wolvenburg-jan-2014 en enquete
Lees meer >>