Bespreking visie Wolvenplein

Op donderdag 18 juli heeft de gemeenteraad op een extra vergadering de Visie Wolvenplein behandeld. De raadsleden misten in de Visie enkele punten, en hebben amendementen en moties aangenomen en een verzoek gedaan.

Lees meer >>

De Gemeenteraad wenst een aangepaste visie

De gemeenteraad heeft op donderdag 4 juli 2019 in de commissie Stad en Ruimte het Visiedocument Wolvenplein besproken. Opvallend veel raadsleden vonden elkaar in aanvullende wensen.

Raadscommissie Stad & Ruimte vergadert op 4 juli 2019 over Visie Wolvenplein
Lees meer >>

Prijs blijft leidend

Het Rijk staat op haar strepen met een prijs die leidend moet worden. De verkoop wordt later, het tijdpad is aangepast met als gevolg langer tijdelijk gebruik. In dit nieuwsoverzicht ook een terugblik op een geslaagd Landgenotenpodium.

Visie – Rust versus Reuring – Open stadszijde versus Gesloten bolwerk
Lees meer >>

Reactie op het Visiedocument

Stadsdorp Wolvenburg heeft haar reactie op het Visiedocument Wolvenplein gegeven. De visie verdient een betere versie, we hebben daarvoor tien punten meegegeven.

gevangenis Wolvenplein - celdeuren
Wat gaat de bestemming van het oudste cellencomplex worden?
Lees meer >>

Concept visiedocument vrijgegeven

Gemeente en Rijk hebben het (concept) Visiedocument vrijgegeven voor de verkoop van gevangenis Wolvenplein. Nieuwe bestemmingen moeten aan eisen en uitgangspunten voldoen. Het RVB gaat daarna voor het hoogste bod.

Lees meer >>

Daar waar je niet bent daar is het geluk

Met wat geluk komt de tekst van de titel op de muur van de gevangenis. De verkoop start waarschijnlijk medio dit jaar, voor het zover is kun je naar de Anitaas. Meer nieuws in maart 2018 is er over autodelen en de rust in de buurt.

Rebus Lange Nieuwstraat op de muur van gevangenis Wolvenplein
Rebus van de Lange Nieuwstraat naar de Wittevrouwensingel?
Lees meer >>