Concept Bouwenvelop Wolvenplein

De gemeente Utrecht heeft op 5 april een concept Bouwenvelop voor Wolvenplein uitgebracht. Daarin staan alle plannen die de gemeente met de eigenaren hebben bekokstoofd. De envelop is de basis voor de wijziging van het Bestemmingsplan en de Omgevingsvergunning.

Lees meer >>

De Grifthoekbrug houdt de gemoederen bezig

Het ongeduld over de gewenste Grifthoekbrug neemt toe. De gemeenteraad is op 16 januari geïnformeerd over de stand van zaken. Besprekingen met de eigenaren verlopen positief, maar kosten veel tijd. Realisatie in 2028 wordt haalbaar, als de financiering rond komt.

Grifthoekbrug, impressie van de locatie en vorm

Lees meer >>

Ongeduld over de voortgang

Het ongeduld groeit over de voortgang. Vinden jullie het ook allemaal lang duren? Ondertussen begint de buurt met plannen. En er is meer nieuws.

Indicatieve planning Herbestemming Gevangenis Wolvenplein
Lees meer >>

Versneld goedkeuring verbouwplan

Het overleg is gestart over nieuw gebruik en vergunningen daarvoor van bolwerk Wolvenburg. Voor de goedkeuring van het verbouwplan komt de gemeenteraad er niet meer aan te pas. Er wordt wel voorzien in participatie

Het Plangebied van het bolwerk met het voormalige gevangeniscomplex
Lees meer >>

De Gemeenteraad wenst een aangepaste visie

De gemeenteraad heeft op donderdag 4 juli 2019 in de commissie Stad en Ruimte het Visiedocument Wolvenplein besproken. Opvallend veel raadsleden vonden elkaar in aanvullende wensen.

Raadscommissie Stad & Ruimte vergadert op 4 juli 2019 over Visie Wolvenplein
Lees meer >>