Nog nooit zoveel ontsnappingen

Er waren de laatste tijd nog nooit zoveel ontsnappingen op Wolvenplein. En dat vindt plaats in een tijd waarin teams op zeer serieuze wijze nieuwe plannen hebben gemaakt voor het bolwerk. Plannen die door de kandidaat-kopers op 26 oktober zijn ingediend. En dat is nog lang niet alle nieuws.

Verkoop gevangenis in volgende fase

De verkoop van de gevangenis is gaande. De deadline voor belangstellenden was maandag 26 oktober. Het is de eerste stap in de verkoop die duurt tot de zomer van 2021.

In de eerste stap hebben kandidaten hun visie op het project ingediend. De kandidaat koper legt uit wat het plan is met de gebouwen en met welke activiteiten de gebouwen een nieuwe toekomst krijgen. Alle kandidaat-kopers moesten dit plan op maandag 26 oktober inleveren.

Beoordeling van plannen

De ingediende plannen worden beoordeeld door een commissie van deskundigen van de gemeente en het rijk. Kandidaat-kopers kunnen in november hun visie aan de commissie komen toelichten. De vijf hoogst scorende kandidaten, allen hoger beoordeeld dan 6 ½, mogen door naar de tweede ronde. De maximaal vijf kandidaat-kopers krijgen dit op 14 december te horen.

De tweede ronde

In de tweede ronde wordt de overgebleven deelnemers gevraagd om de eigen projectvisie te optimaliseren. Dat kan gedaan worden met meer uitgewerkte plannen en tekeningen van het gebouw, het terrein en de functies per gebouwdeel. Medio februari moeten die uitgewerkte plannen ingediend worden.

Als het plan uit de tweede ronde een verbetering is van het eerste plan, en in grote lijnen conform de eerder ingediende visie, volgt een uitnodiging voor een bieding op 12 april 2021. De beoordeling van die biedingen is uitsluitend op prijs en resulteert in verkoop aan de hoogste bieder.

Verkoop gebeurt in stilte

Het Rijksvastgoedbedrijf maakt in juni 2021 de naam van de koper bekend. De buurt krijgt naar verwachting tot die tijd niets te horen. Het Rijksvastgoedbedrijf ziet vooralsnog geen taak in publieksvoorlichting gedurende dit soort trajecten.

Wens Stadsdorp Wolvenburg

Stadsdorp Wolvenburg heeft een wens. De verkoop van de gevangenis en het bepalen van een nieuwe bestemming is niet eenvoudig. Als de buurt mee kan leven met de lastige keuzes die elke gegadigde gemaakt heeft, ontstaat mogelijk meer begrip voor de uitkomst. Hopelijk kunnen we de overge­bleven kanshebbers eind februari verleiden om hun plan aan de buurt te presenteren. Zo wordt de Wolvenplein omgeving beter voorbereid op mogelijke bestemmingen voor de gevangenis.

De Witte Wolf nodigde de buurt uit

Eén van de kandidaat-kopers is het wooninitiatief De Witte Wolf. Zij wil gevangenis Wolvenplein ontwikkelen tot een groene en diverse buurt. Van meet af aan kiest dit initiatief voor een goed contact met de buurt.

Het initiatief heeft zich verenigd met partners om een gezamenlijke bieding te doen. De partners stelden zich voor op 16 september, op een door het initiatief georganiseerde avond, aan de buurt. Iedereen was met flyers uitgenodigd voor de avond, met een groep tot 30 personen in de kerkzaal of online.

Het ‘De Witte Wolf’ plan bestaat uit een combinatie van een drietal functies: wonen, werken en hospitality. De vergroening van het Wolvenplein, het voorplein en de voormalige luchtplaatsen, wil De Witte Wolf graag met de buurt doen. Zie meer hierover op de website van De Witte Wolf.

Plandelen

Plandelen = wandelen + plastic rapen. Vind je het niet erg om ook een ander straatje dan je eigen schoon te vegen? Met één uurtje plandelen heb je de wijk een stuk schoner gemaakt en ben je ook aardig op weg naar die 10.000 stappen die je toch al wilde maken.

Wij plandelen weer op zondag 8 november. Met inachtneming van de coronaregels verspreiden we ons door de buurt alleen of met twee personen uit een huishouden. Vanaf 14.00 uur liggen de vuilniszakken en grijparmen bij het bankje van Wolvenplein 24!

Het talud tussen het water en de gevangenismuur

HEROVERING VAN DE RUIMTE TUSSEN SINGEL EN GEVANGENISMUUR – met dat voornemen is in 2016 het initiatief gestart voor een langdurig ecologisch project. Het intensieve maaibeleid van het talud in de afgelopen jaren leverde veel brandnetels en stevige graspollen. Daartussen stond ‘verstopt’ een grotere soortenrijkdom aan plantjes.

Het initiatief heeft twee kanten, enerzijds de natuur meer vrije ruimte geven inclusief ruimte voor spontane aanwas en anderzijds door het talud als natuurruimte minimaal te betreden. Alleen op de eerste zondag wordt een pad gebaand door de begroeiing.

Hoe gaan ze dat doen?

Door selectief te maaien en het verwijderen van het maaisel wil de initiatiefgroep de soortenrijkdom bevorderen. Ook bomen kunnen op den duur, net als vroeger, weer op het talud gaan groeien. Het initiatief hoopt het talud in beheer te mogen krijgen.

De gevangenis als filmdecor

De misdaad is terug in een reeks van opnames. De gevangenis is met toepassing van coronaregels goed te gebruiken als decor voor film en TV. De afgelopen maanden was dat ter voorbereiding van verschillende uitzendingen. De gevangenis als filmdecor, op Wolvenplein zijn er nog nooit zoveel ontsnappingen geweest.

Hunted

Hunted start de vijfde opgenomen serie op het Wolvenplein. Dertien deelnemers zijn geblinddoekt overgebracht naar de gevangenis en hebben er een nacht doorgebracht. De volgende dag zijn de koppels ontsnapt. De serie is in juni op Wolvenplein opgenomen en op 26 oktober gestart op TV, zie avrotros.nl/hunted

Jachtseizoen van Stuk TV

Jachtseizoen van Stuk TV is al jaren populair op YouTube. Bekende Nederlanders moeten als ontsnapte crimineel in oranje overall uit handen blijven van Giel, Thomas en Stefan. Zie stuk.tv

Veel kinderen zijn dol op de serie en het YouTube kanaal behoorde in 2019 tot de best bekeken video’s. Enkele gelukkigen mochten op 9 september in een limousine meerijden.

The Spectacular

The Spectacular is een serie over IRA-aanslagen in Nederland en wordt in 2021 door de VPRO uitgezonden. Het verhaal speelt in de jaren 1980. IRA-leden beramen een aanslag in Nederland. Een rechercheteam komt ook op het spoor van een terreurcel die een ongekende aanslag in Nederland voorbereid, The Spectacular. Op Wolvenplein worden gevangen gezette IRA-leden bezocht. Een cel werd van ‘tralies’ voorzien, het moet natuurlijk wel echt lijken.

Online in De LiK

De gevangenis wordt vrijwel dagelijks gebruikt als werkplek. De afgelopen zomer was er een horecaterras en vonden kleinere groepen weer de weg naar Wolvenplein voor evenementen of vergaderingen. Die laatste activiteiten zijn momenteel door corona stil gevallen.

Een andere activiteit is echter in de eerste coronagolf gestart. Communicatiebedrijf FX Agency had een idee en kwam voor de uitvoering in contact met De LiK. De grotere ruimtes van De LiK zijn nu te gebruiken als Online presentatiezalen. De gymzaal, de kerk of de expeditie zijn als volledig ingerichte studio geschikt voor presentaties, voorstellingen, online conferenties en meer. Online blijkt een interessant alternatief te zijn voor diverse live events.

Waarover maakt Stadsdorp zich druk?

Voor Stadsdorp was de afgelopen coronaperiode aanleiding om na te gaan waarom wij ons zo druk maken om Wolvenburg. Doen we dat bij alle buren die hier komen wonen?!

De bemoeizucht heeft in ieder geval wel wat opgeleverd in de afgelopen jaren: een betere verkoopprocedure, veel kennis over de mogelijkheden, de potenties, over het gebouw zelf (alles verzameld op een website), een actieve bewonersgroep die er wil gaan wonen (de Witte Wolf), een actieve groep rondleiders die al duizenden mensen hebben rondgeleid en de geschiedenis van het terrein levend houden.

En dan de groep die zich op de rand van het terrein heeft gestort (Bemuurde Grond) en een groep die er groente verbouwt (de Groene Wolf). En vergeet ook niet de maandelijkse buurtborrel in Puschkin, de vele buurtetentjes, informatiebijeenkomsten en culturele avonden. We hopen over niet al te lange tijd weer een buurteten te kunnen organiseren.

Welke toekomst is er voor Stadsdorp?

Hoe gaat dat in de toekomst verder? Zullen de kopers ons blijven inspireren, en ons misschien zelfs gaan gebruiken? Misschien voor een gezamenlijke invulling, zoals een museum met cel, waar wij de regie voeren? Een gezamenlijke groentetuin? Een fascinerende stiltewandeling door de steeds veranderende natuur aan de Singel? Mogen we zelf meedenken en ook mee financieren als dat nodig is?

We willen er graag over praten met de selectie van kopers in de komende fase van de verkoop (we wensten daarover een eis in de verkoopprocedure, maar ja….), maar we willen ook uw gedachten horen. Wat hebt u over voor die toekomst? Welke ideeën hebt u? We komen er in januari/februari op terug, digitaal of ter plekke…. Allen uitgenodigd, ook nu al via de mail of facebook!

Open Monumentendag

Op zaterdag 12 september was het Open Monumentendag en het bezoek aan de gevangenis werd door een groot publiek zeer op prijs gesteld. Het was een mooie dag. De gevangenis werd met 60 bezoekers per half uur de drukst bezochte locatie in de stad. Een route met informatie kon in eigen tempo gelopen worden, zie onze website.

Reacties zijn gesloten.