Gesprek met de directie van PI Wolvenplein

2002-hoofdingang-met-de-eerste-steen-uit-1953-gevangenis-wolvenplein

Op 16 december 2013 zijn we ontvangen door de directie van PI Wolvenplein. Aanwezig waren de directie van PI Utrecht Harry Versteeg en Piet Verbruggen, beleidsmedewerker DJI uit Den Haag Ton Daans en van Stadsdorp Wolvenburg Bert Poortman, Esther de Koning en Susan Rietveld. Hieronder volgt een kort verslag.

 

 

 

Sluiting PI Wolvenplein

De beslissing dat de gevangenis dicht gaat is genomen, in het implementeringsplan van DJI is opgenomen dat PI Wolvenplein op 1 januari 2015 sluit. Het sociaal plan ‘werk naar werk’ is in gang gezet en werknemers zijn bezig om bij andere locaties te solliciteren. In Alphen a/Rijn zijn er veel vacatures en herplaatsing kan voor veel medewerkers mogelijk worden. Daardoor kan het snel gaan, het personeelsbestand kan zo snel teruglopen dat al medio 2014 PI Wolvenplein dicht gaat. Na de stopzetting van internering komt het terrein niet meteen beschikbaar: DJI heeft dan nog een paar maanden nodig om alles leeg te halen (elektronische beveiliging ed).

Het huurcontract tussen DJI en RGB loopt tot 2017. Mogelijk wordt dit afgekocht per 1 januari 2015. Dan komt het beheer te liggen bij Rijksvastgoedbedrijf, die er naar hun inschatting een leegstandsbeheerder in zal zetten.

Forum 1856

Harry en Ton zijn privé en vanuit betrokkenheid met personeel en hun doelgroep gaan denken over toekomstige mogelijkheden voor leeg komende gevangeniscomplexen. Kunnen ze in de toekomst een bijzondere woon-, leer- en werkplek worden? Zij noemen hun idee voor de locatie Wolvenplein ‘Forum 1856’. Het idee is om met behulp van studenten een plek te creëren, waarin jongeren zonder opleiding, woning en werk de gelegenheid krijgen om hun leven op te bouwen. Wonen voor studenten en deze jongeren is de basis. Ze zijn nu met allerlei gemeenten in gesprek over hun idee. (Het idee is toegevoegd bij Toekomst)

Contacten toekomst

Medio 2014 zou het gebeurt kunnen zijn. Tot die tijd houden we contact. De werkgroep ‘dromen’ gaat op 27 januari ’s avonds een meeting voor de hele buurt organiseren. De gevangenis heeft daarvoor een ruimte beschikbaar.

Reacties zijn gesloten.