Gesprek met de directie van PI Wolvenplein

Op 16 december 2013 zijn we ontvangen door de directie van PI Wolvenplein. De directie van de gevangenis deelde met ons de besluitvorming voor de geplande sluiting en een plan voor de herbestemming van de gevangenis.

2002-hoofdingang-met-de-eerste-steen-uit-1953-gevangenis-wolvenplein
Hoofdentree PI Wolvenplein

Bij het overleg waren aanwezig directeur Harry Versteeg, adjunct-directeur Piet Verbruggen en beleidsmedewerker DJI uit Den Haag Ton Daans. Van Stadsdorp Wolvenburg waren aanwezig Bert Poortman, Esther de Koning en Susan Rietveld. Hieronder volgt een kort verslag.

Sluiting PI Wolvenplein

De beslissing dat de gevangenis dicht gaat is genomen. Als gevolg daarvan bepaalt het implementeringsplan van DJI dat PI Wolvenplein op uiterlijk 1 januari 2015 zal sluiten. Deel van dat plan is voor de medewerkers de begleiding van ‘werk naar werk’ en dat is in gang gezet. Nu al zijn werknemers bezig om bij andere locaties te solliciteren.

Zo zijn er in de PI van Alphen aan de Rijn veel vacatures waardoor herplaatsing voor veel medewerkers mogelijk kan worden. De sluiting kan daardoor snel gaan want het personeelsbestand kan zo snel teruglopen dat al medio 2014 PI Wolvenplein dicht gaat.

Na de stopzetting van internering komt het terrein met de gevangenis niet meteen beschikbaar voor andere invullingen want DJI heeft dan nog een paar maanden nodig om alles leeg te halen (elektronische beveiliging ed).

Het huurcontract tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen en het Rijksvastgoedbedrijf in oprichting loopt tot 2017 en waarschijnlijk wordt dit vervroegd afgekocht per 1 januari 2015. Daarna komt het beheer te liggen bij het Rijksvastgoedbedrijf en de inschatting is dat de RVB een leegstandsbeheerder in gaat zetten.

Forum 1856

Wat te doen met een lege gevangenis? Vanuit betrokkenheid met een grote groep van (voormalige) gedetineerden legt Ton Daans een plan op tafel. Zij geven het plan de naam ‘Forum 1856’.

Harry en Ton zijn privé en vanuit betrokkenheid met personeel en hun doelgroep gaan denken over toekomstige mogelijkheden voor leeg komende gevangeniscomplexen. Kan gevangenis Wolvenplein in de toekomst een bijzondere woon-, leer- en werkplek huisvesten?

Het idee is om met behulp van studenten een plek te creëren met betekenis voor jongeren zonder opleiding. Met voor beiden huisvesting en werk voor de ex-gedetineerden kan dat een plek voor ex-gedetineerden worden om hun leven op te bouwen. Het idee is vaker uitgevoerd, zoals in Denemarken.

Deze overgangssituatie naar de samenleving kan voor deze jongeren goed gaan werken. Harry en Ton zijn nu met allerlei gemeenten in gesprek over hun idee. Wij hebben het idee toegevoegd bij Toekomst.

Contacten toekomst en aanbod ruimte

Medio 2014 zou het met gevangenis Wolvenplein gebeurt kunnen zijn. Slecht enkele medewerkers houden daarna toezicht op het ontruimen. Tot die tijd houden we contact.

Stadsdorp Wolvenburg gaat door en heeft een bijeenkomst gepland voor de werkgroep ‘dromen’. Die bijeenkomst kan op 27 januari 2014 voor de hele buurt in de gevangenis plaatsvinden. In de al gesloten ruimte voor het tweede jaar van de veelplegers maatregel is ruimte beschikbaar. Die ruimte heeft een eigen toegangsdeur naar het voorplein.

Reacties zijn gesloten.