Bestemmingsplan Wolvenburg

Het bestemmingsplan van de binnenstad van Utrecht is uit 2010 en bepaalt wat in de gebouwen mag. Wolvenburg heeft momenteel een speciale bestemming, ‘Maatschappelijk – Justitiële Inrichting’.

2010-plankaart-bestemmingsplan-2010-gevangenis-wolvenplein
Plankaart 2010 – bestemming Maatschappelijk Justitiële Inrichting

De gebouwen van gevangenis Wolvenplein zijn gebouwd voor detentie en iets anders mag niet want dat is in het bestemmingsplan van 2010 vastgelegd. Gelukkig bestaat er een ontsnappingsmogelijkheid: een tijdelijke vergunning voor andere doeleinden. Ter voorkoming van langdurige leegstand en tegengaan van kraken is die mogelijkheid gemaakt.

Tijdelijke vergunning andere bestemmingen

Het tijdelijk gebruik van de gevangenis startte in april 2015 na de goedkeuring met een omgevingsvergunning. Deze vergunning voor het gebruik is beperkt geldig voor de duur van vijf jaar en is te verlengen met nog eens vijf jaar tot een maximum van tien. Die vergunning is tijdelijk, want de gemeenteraad hoeft zich er niet mee te bemoeien. Met zo’n vergunning kan een anders dan justitieel gebruik van Wolvenplein tot 2025 duren.

De afgegeven vergunning is voor het gebruik voor culturele doeleinden, horeca, vergaderruimte, werkplekken voor zelfstandigen, ateliers en kleinschalige kamerbewoning, ingaande januari 2015.

Een definitieve nieuwe bestemming van bolwerk Wolvenburg kan alleen gebeuren na aanpassing van het bestemmingsplan en met goedkeuring van de gemeenteraad. En zonder aangepaste bestemming mag de gemeente geen omgevingsvergunningen afgeven, en zonder omgevingsvergunning mag niet verbouwd worden of is andere gebruik niet permanent mogelijk.

Bestemmingsplannen worden door de gemeenteraad vastgesteld. Via die weg vindt weging plaats van alle belangen van burgers, bedrijven en overheid tot het besluit wat iemand wel of niet mag doen op een locatie. Waarom heeft Nederland dit zo geregeld, want het lijkt bemoeizucht? Bedenk dan wel dat daarmee voorkomen kan worden dat naast je deur een café opent, om maar een voorbeeld te noemen. Al zijn er altijd personen die daarin geen bezwaar zien.

Bestemmingsplan 2010

Met de regels van het bestemmingsplan houdt de stad grip op nieuwe plannen en op te respecteren waarden en kwaliteiten. De historische binnenstad is daarbij bijzonder, want de ogen van veel meer gebruikers dan alleen bewoners zijn op dit stadsdeel gevestigd. Het meest recente door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan is uit 2010. Dat plan is een omvangrijk boekwerk.

Voor bolwerk Wolvenburg is van het plan een kortere samenvatting gemaakt. De samenvatting bestaat uit de volgende delen:

  • bestaand beleid de Structuurvisie
  • bestaand beleid, de overige beleidskaders
  • bestaande situatie Wolvenburg
  • onderzoek en randvoorwaarden
  • bestemmingsplan Wolvenburg

Onder de link staat de PDF samenvatting Wolvenburg. Daarnaast is er volledige plan als PDF te downloaden onder de link ruimtelijke plannen binnenstad

Reacties zijn gesloten.