Verkoop PI Wolvenplein duurt tot juni 2021

De verkoop van PI Wolvenplein is begonnen. Pas eind oktober worden aanmeldingen met referenties en plannen verwacht. Na selectie volgen in februari de projectvisies van de kandidaten en een bieding in april. Op z’n vroegst is 21 juni 2021 de nieuwe eigenaar bekend.

Luchtfoto gevangenis Wolvenplein – foto uit 2016 site biedboek RVB

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, namens de Staat, de voormalige Penitentiaire Inrichting Wolvenplein te koop gezet. De procedure gaat met een Biedboek, verkoop PI Wolvenplein, zie de site ‘biedboek’.

Alleen kopers met ervaring

Bolwerk Wolvenburg staat te koop! Het Rijksvastgoedbedrijf biedt het gehele complex in één keer te koop aan. Er kan dus niet op delen ingeschreven worden. In beginsel kan iedereen inschrijven, het is een openbare procedure. Er vindt echter wel voorselectie plaats.

Kandidaat kopers dienen aantoonbaar over ervaring met onroerend goed te beschikken. De ervaring dient aangetoond te worden met in het verleden uitgevoerde projecten van soortgelijke complexiteit. De ervaring dient te gaan over ontwerpen, ontwikkelen/bouwen, financieren, onderhouden/instandhouden of exploiteren/gebruiken van dergelijke projecten. Inschrijvers mogen ook partijen zijn die als consortium inschrijven. Zo kunnen gezamenlijke ervaringen opgeteld worden, bijvoorbeeld van een projectontwikkelaar, investeerder en exploitant.

Visie herontwikkeling

Naast het aantonen van ervaringen wordt in de eerste ronde om een visie op de herontwikkeling gevraagd. Met andere woorden, wat is de kandidaat koper van plan met Wolvenburg te gaan doen? Op 26 oktober moeten de aanmeldingen met deze informatie gedaan worden.

De Staat biedt vervolgens een beperkt aantal geselecteerde ‘beste plannenmakers’ de mogelijkheid om een onvoorwaardelijke bieding uit te brengen. Onvoorwaardelijk betekent dat er geen sprake mag zijn van een voorbehoud, zoals financiering, of vergunningen worden verleend etc.. Het behoren tot de ‘beste plannenmakers’ verplicht niet tot het doen van een bieding.

Biedboek te koop voor € 75

Veel meer informatie over het te koop staande bolwerk Wolvenburg en haar gebouwen staat in het Biedboek – Verkoop PI Wolvenplein. Daarin staat ook een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en –voorwaarden. Dit Biedboek kost € 75,- en kan pas gekocht worden na het onderschrijven van een vertrouwelijkheids- en integriteitsverklaring en disclaimer.

Iedereen kan het Biedboek kopen, maar het is in principe bedoeld voor een potentiële koper. Elke koper van het Biedboek mag die informatie, en verder tijdens de verkoopprocedure ter beschikking gestelde informatie, NIET gebruiken voor andere doeleinden dan de verkoopprocedure.

Belangrijke datums

Belangrijke datums, de aangepast van dinsdag 31 maart en de doorgestreepte waarmee op 17 maart de openbare verkoop startte:

  • 17 maart 2020: start openbare verkoop
  • 26 oktober 14 september 2020: inleveren aanmeldingsformulier met referentieobjecten en visie
  • 11 februari 19 januari 2021: inleveren uitgewerkte projectvisie
  • 12 april 22 maart 2021: uitbrengen biedingen (onvoorwaardelijk)
  • 21 juni 31 mei 2021 (in beginsel): gunning

Het RVB maakt nog steeds een voorbehoud bij de data. In verband met de maatregelen in het kader van het corona-virus kunnen data wijzigen. We houden u voor zover dit kan en mag op de hoogte.

Eerste bericht 18 maart, bijgewerkt op 2 april

Reacties zijn gesloten.