Wonen op het Wolvenplein

Wonen op het Wolvenplein – initiatiefnemers zijn de voorbereiding gestart.

Een van de initiatieven voor de herbestemming van de Wolvenburg is wonen. Vereniging De Witte Wolf wil een woonproject tot stand brengen op het bolwerk Wolvenburg.

de-witte-wolf wonen op het bolwerk

De Witte Wolf: wij willen wonen combineren met andere bestemmingen zoals cultuur en werken. Daarnaast zal er wat ons betreft veel groen komen. We zien voor ons een buurt gebaseerd op gemeenschapszin en nabuurschap, en kiezen voor een combinatie van koop- en huurwoningen. Het project resulteert mogelijk in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Wie zijn wij

Een groep bewoners, deels uit de buurt, deels uit de rest van Utrecht. Wij hebben ons verenigd in bewonersvereniging De Witte Wolf om zo ook invloed uit te kunnen oefenen op de totstandkoming van ons woonproject.

Manifest

We hebben een Manifest geschreven waarin we onze visie op de invulling van ons woonproject en op de mogelijke bestemming van de gevangenis en het terrein eromheen verwoorden.

Uitgangspunt van onze visie is dat we de gevangenis willen ontwikkelen in een combinatie van Wonen, Werken, Cultuur en Groen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om naast een eigen woning ook een aantal zaken met elkaar te delen. Ook hechten we aan zo energiezuinig mogelijk bouwen. Het manifest staat op onze website.

Aanmelden voor de vereniging

We komen met enige regelmaat bij elkaar. Onderling is een taakverdeling afgesproken en worden de vorderingen en volgende stappen vastgesteld. We zoeken zaken uit en leggen contacten. We verwachten van leden een actieve participatie in de vereniging.

Interesse of vragen?

Kijk vrijblijvend op onze website dewittewolf.org

Reacties zijn gesloten.