Wethouder betrekt buurt bij nieuwe bestemming

Buurtbewoners worden betrokken bij de nieuwe bestemming van de voormalige gevangenis Wolvenplein. De wethouder beloofde nog dit jaar een start te maken met het opstellen van een gezamenlijk visiedocument. Naast het Rijksvastgoedbedrijf (de eigenaar van het pand) wordt ook de buurt daarbij betrokken.

buitengevel-gevangenis-wolvenplein

Utrecht kent meerdere leegstaande, markante gebouwen die (nog) in eigendom zijn van de Staat. De taak van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is om de panden af te stoten. Naast het Wolvenplein gaat het om om het rijksmonumentale Muntgebouw en het vrij komende Pieter Baancentrum op de Gansstraat.

Voorbereiding verkoop

In sommige gevallen wordt het afstoten of de transformatie al voorbereid. Zo vertelde de directeur van het RVB op zaterdag 5 november jl op de radio dat de verkoop van een aantal niet meer in gebruik zijnde gevangenissen in Nederland in voorbereiding is.

Het RVB heeft aan de gemeente Utrecht het verzoek gedaan om de verkoop van Wolvenplein gezamenlijk voor te bereiden. Maar hoe staat het daarmee en hoe gaat de gemeente dat doen, met of zonder buurt? Daarvoor maken het Rijk en de Gemeente een gezamenlijk plan.

Op donderdag 17 november had de CDA fractie op het open vragenuurtje voor wethouder Paulus Jansen vragen over dat plan, zie de bijlage onder deze link.

Het CDA vindt het belangrijk dat de wethouder in gesprek gaat met buurtbewoners. Zij vindt dat daar goede ideeën zijn over een transformatie van Wolvenplein en dat deze ideeën meegenomen moeten worden bij het opstellen van het visiedocument. Wat het CDA betreft is een pro-actieve houding van de gemeente noodzakelijk om grip te houden op het proces bij de herbestemming. Zij vindt het enerzijds belangrijk om kaders mee te geven aan het Rijksvastgoedbedrijf, anderzijds om naar de stad inclusief de buurtbewoners te luisteren.

Naast het betrekken van burgers wil het CDA ook dat de wethouder inzicht geeft in de afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf. Dit was de aanleiding voor het stellen van vragen aan de verantwoordelijk wethouder.

Wethouder gevraagd

Op 19 november vond het vragenuurtje plaats en dat is opgenomen. Onder de link staat het filmpje, de vragen van Bert-Jan Brussaard (CDA) beginnen bij minuut 40.30, het is te openen met deze link.

Wethouder Paulus Jansen gaf vlot antwoorden op de vooraf ingediende vragen. Jansen benadrukte dat de gemeente faciliterend is, het Rijksvastgoedbedrijf heeft de leiding. Voor de drie gebouwen zijn maatwerkafspraken gemaakt. De overeenkomst voor het traject met Wolvenplein zit in de pijpleiding en wordt rond de jaarwisseling afgerond en aan het college aangeboden.

De term ‘Utrechts planproces’ wordt genoemd. In de overeenkomst worden naar alle verwachting workshops, een klankbordgroep en overleg met stakeholders benoemd. Het is aanleiding voor vervolgvragen.

Klaas Verschuure (D66) vroeg of de initiatieven rond de herbestemming ook worden meegenomen. Jansen noemt weer het ‘Utrechts’ planproces. Bülent Isik (PvdA) vraagt of Utrecht zich wil inzetten voor het wooninitiatief en hij doelt waarschijnlijk op het initiatief van De Witte Wolf. Jansen benadrukt nogmaals dat Utrecht faciliterend is naar het Rijk. Er zou in het ‘Utrechts planproces’ ruimte zijn om initiatieven aan bod te laten komen.

Bert-Jan Brussaard (CDA) heeft nog afrondende vragen over de overeenkomst, de te organiseren workshops en het tijdpad. Jansen houdt het in zijn antwoord op de al in komende maanden te verwachten overeenkomst tussen het Rijk en de Gemeente en daarin vastgelegde procedure en loopt niet op de inhoud vooruit.

(met een update van 28 november zijn de vervolgvragen uit het vragenuurtje toegevoegd)

Reacties zijn gesloten.