Visiedocument na inspraak openbaar

Op woensdag 17 april 2019 ontvingen we onderstaand mailbericht:

“U heeft een reactie gegeven op het visiedocument.
Vandaag wordt het besluit van het college van B&W bekend gemaakt. Gelijktijdig wordt een antwoord gegeven op uw reactie. U kunt dat vinden in de reactienota.”

Visie op Rust versus Reuring – Open stadszijde versus Gesloten bolwerk

> Het Concept Visiedocument (april 2029)

Reacties zijn gesloten.