Visiedocument na inspraak openbaar

Op woensdag 17 april 2019 ontvingen we onderstaand mailbericht:

“U heeft een reactie gegeven op het visiedocument.
Vandaag wordt het besluit van het college van B&W bekend gemaakt. Gelijktijdig wordt een antwoord gegeven op uw reactie. U kunt dat vinden in de reactienota. De informatie is vanaf bekendmaking ook te vinden op de website. Ik zal u hier zo snel mogelijk over informeren.”

Visie op Rust versus Reuring – Open stadszijde versus Gesloten bolwerk

> Bekijk het Visiedocument (Concept 2019)

Reacties zijn gesloten.