Volop activiteiten en dialoog

Er zijn volop inmiddels activiteiten in de voormalige gevangenis. Veel cellen hebben een tijdelijke gebruiker. De tweede buurtmaaltijd vond plaatsen en een oproep tot dialoog.

Prototype VIPAG (2001-2002) van Leo Copers – Vrijwillige Individuele Publieke Automatische Gevangenis

Huisvesting op tijdelijke basis

De ge­vangenis Wolvenplein huisvest inmiddels talrijke bedrijfjes. Zelfstandigen hebben een gebruikers­overeenkomst met Bewaakt & Bewoond voor diverse ruimten. Niet alleen fotografen, architecten of kun­stenaars maar ook communicatiedeskundigen, organisatie­adviseurs hebben hun werkplek op Wolvenplein. Het is een broeinest van bedrijvigheid!

Een tweede activiteit bestaat uit evene­men­ten. Via Bakx & Meijer, partner in De Vrije Wolf, kunnen allerlei tijdelijke activiteiten plaatsvinden in de gevangenis. Van verjaardags­partijen, collegiale bijeen­komsten tot huwelijkspartijen. Verschil­lende ruimten zijn beschikbaar, alle nog te voorzien van meubilair of meer. Bakx & Meijer maakt in de keuken in het souterrain inmiddels de heerlijkste gerechten.

Voorbereiding op verkoop lastig onroerend goed

Het Rijksvastgoedbedrijf bereid zich voor op de verkoop van lastig onroerend goed. Hun verkoop taak is groter dan alleen het Wolvenplein. Donderdag 17 september was er een Expertmeeting in gevang­enis Wolvenplein. De meeting van het Rijks­vastgoedbedrijf (RVB) en de Vere­ni­ging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stond in het teken van ‘effectieve ver­koop­strategie bij lastige herbestem­ming’.

Expertmeeting H-team in de kooi in 2015, foto Judith-Quax

Zo’n zeventig mensen werkzaam bij de rijksoverheid, gemeenten en marktpartijen in de vastgoedketen waren aanwezig bij deze interactieve middag. De meeting ging niet specifiek over de gevangenis. Het Rijk en de gemeenten hebben meer te verko­pen panden en daar zijn lastiger bij dan de gevangenis. Bolwerk Wolvenburg bleek mooi centraal gelegen in het land!

Tweede buurtmaaltijd geslaagd

buurtmaaltijd-einde
op is op

Op zaterdag 26 september had de ge­vangenis een volle bak. Naast een brui­loftsfeest van Silvie en Maarten en een verjaardagspartij van Fons vonden wij als buren een plekje in het ‘stilte­cen­trum’. Via de nieuwe ontsnappingsroute liepen we over luchtplaats Noord naar de ruime zaal.

Els, Wim, Riana, Albert en Susan hadden het met Kevas en Thomas gezellig ingericht. Gedekte ta­fels, slingers aan het plafond en opge­bla­zen ballonnen verwelkomden de buurt. We werden door Bert getrakteerd op een spannend verhaal over een ontsnapping uit deze ruimte in 1943.

De 50 mee-eters praatten geanimeerd met elkaar in de voormalige religieuze ruimte, de rokers verstookten hun sigaretjes op de binnenplaats en onze buurtjochies voetbalden in de pantry. En iedereen genoot van het uiteenlopende eten dat was meegenomen. Susan praatte ons bij over de meest recente ontwikkelingen. De sfeer was heel goed!

Tijdelijke opvang asielzoekers

Oproep buurtbewoonster Elaine Vis: wie schaart zich achter mijn initiatief om tijdelijk asielzoekers op te vangen op Wolvenburg? Bijna dertig enthousiaste reacties kwamen binnen en een enkele meer kritische. Elaine heeft een actieplan gemaakt en voorgelegd aan de aangemelde groep.

Op dit moment zijn de instanties en de Utrechtse politiek geïnformeerd over eventuele mogelijkheden voor onderdak in de voormalige gevangenis. De huisves­tings­vraag gaat NIET om de cellen van de gevangenis, maar over ruimten boven de voorgebouwen (boven The Village). Ook het COA heeft het verzoek in behandeling. Dat we weten: dit deel van de binnenstad staat klaar voor een warme ontvangst.

Week van de Dialoog

utrecht-maken-we-samen-dialoog

Buurt­bewoonster Mieka Vroom wil graag een dialoogtafel in onze buurt houden: tussen 6 en 13 november vindt de Week van de Dialoog plaats, een landelijk, jaarlijks terugkerend initiatief.

In Utrecht is het thema dit jaar ‘Thuis’. Mensen komen in een kleine groep bij elkaar. Aan de hand van een thema wissel je ervaringen uit. Iedereen kan meedoen, oud en jong, bewoners, maar ook bedrij­ven en maatschappelijke organi­saties.

Mieka: “Ik wil graag in onze buurt een dialoogtafel organiseren. Je kunt op een andere en leuke manier met elkaar in gesprek raken. Ik probeer een ruimte te regelen of mis­schien wil jij wel in jouw huiskamer/ werk­ruimte een dialoog­tafel?

Behalve jullie wil ik ook mensen uitnodigen van de Utrecht­se School, Singelzicht, Tussen­voor­ziening en de gebruikers van het Wolven­plein. De dialoogtafels worden begeleid door getrainde be­ge­lei­ders, waar­van ik er zelf (bijna) ook een ben.

Heb je interesse om mee te doen? Stuur me een berichtje: mieka.vroom@gmail.com. Voor meer informatie: www.utrechtindialoog.nl. Je kunt je natuurlijk ook opgeven voor een andere dialoogtafel in Utrecht.”

Reacties zijn gesloten.