Bespreking visie Wolvenplein

Op donderdag 18 juli heeft de gemeenteraad op een extra vergadering de Visie Wolvenplein behandeld. De raadsleden misten in de Visie enkele punten, en hebben amendementen en moties aangenomen en een verzoek gedaan.

De agenda van de Gemeenteraad die dag telde 22 punten, waarvan de behandeling van de Visie Wolvenplein pas in de avond aan de beurt kwam. De start werd 23.00 uur, de fut was er bijna uit.

De bespreking is terug te zien op video. Voorzitter bij het agendapunt was raadslid Sander van Waveren van het CDA. Raadslid Pepijn Zwanenburg van GroenLinks gaf de aftrap. Voor wie de behandeling van het agendapunt terug wil zien in de Gemeenteraad, open de link. Plaats de tijdlijn zo nauwkeurig mogelijk op 3.05 uur. Er is even schorsing en dan volgt de aftrap door Pepijn.

Verschillende fracties hadden hun inbreng goed voorbereid en kwamen met wijzigingen op de Visie (amendementen), en met wensen (moties). Van die ingebrachte voorstellen zijn er 4 in de stemmingen aangenomen.

Amendementen:

Amendement 54, Sociaal Wolvenplein – 1.150 m2 voor wonen met een belangrijk deel voor sociale woningbouw en het middensegment

Amendement 56, Rust, Reuring en Return – in de herbestemming wordt recht gedaan aan de functies in de binnenstad en voor deze locatie ook een sociaal-maatschappelijke functie

Motie 263, Utrecht wil het beste plan – de gemeenteraad roept het Rijk op om te kiezen voor het beste plan

Motie 264, Voeg groen toe aan het Wolvenplein – onthard het voorplein en voeg waar mogelijk groen toe op de luchtplaatsen en de (nieuwe) daken van de voormalige gevangenis

Op verzoek van D66, gaat de wethouder het Rijk de boodschap meegeven om in de Visie de wens tot toegankelijkheid van het Wolvenplein maximaal mogelijk te maken. Een amendement om alle buitenruimte toegankelijk te maken voor het publiek heeft het niet gehaald.

Vijf kwartier later (4.21 op de video), het middernachtelijk uur is al gepasseerd, wordt het onderwerp afgesloten. Al met al was het een levendige vergadering, ondanks het late uur.

Vervolg

Het is aan wethouder Klaas Verschuure om de amendementen, de moties en het verzoek met het RijksVastgoedBedrijf te bespreken. Bij het in stemming brengen van de Visie Wolvenplein kan de wethouder op een meerderheid rekenen als de Visie is aangepast met bovenstaande amendementen en er gehoor is gegeven aan de wensen van de Raad. Het is nu weer afwachten of het RijksVastgoedBedrijf daar gevoelig voor is.

Reacties zijn gesloten.