Tweede bijeenkomst – kansen en bedreigingen

Hoe spannend is het proces van herbestemming van Wolvenburg? We zien kansen en bedreigingen! De tweede bijeenkomst op 4 november 2013 van het initiatief Stadsdorp Wolvenburg bracht meer dan 20 personen bijeen in het rustieke souterrain van Silverijn op de Plompetorengracht.

Iets meer dan een maand nadat het initiatief van Susan Rietveld van start is gegaan, hebben meer dan 90 personen zich gemeld om mee te doen. Een website is ingericht, flyers zijn rondgebracht, achtergrond informatie is verzameld en de eerste contacten zijn gelegd.

In de bijeenkomst blijkt al snel hoe spannend het proces van herbestemming van Wolvenburg is. We zien kansen en bedreigingen! De rust op het Wolvenplein is een groot goed, ook de omliggende straten zijn huiverig voor meer verkeer. Het gesloten karakter van de huidige gevangenis wordt als prettig gezien en houdt ook een uitdaging in.

Wolvenburg kan meer van de buurt worden als het open is en open staat voor bezoek van de buren. Herbestemmen wordt voorts opgemerkt is geen eenvoudige klus, professionaliteit en kloppende financiën zijn nodig.

Er wordt achtergrond informatie van soortgelijke transformaties van oude gevangenissen besproken en een eerste plan van aanpak.

Drie subgroepen gaan de volgende bijeenkomst voorbereiden:

  1. Opzetten van de basisorganisatie financiën, juridische vorm etc.
  2. Een communicatieplan om de participatie te vergroten, publiciteit, website etc.
  3. Voorbereiden van het plan waarmee we de ‘droomfase’ ingaan en in die fase komen tot haalbare ideeën voor herbestemming en participanten. Ook willen we in die fase een antwoord op wat we niet willen op Wolvenburg.

Onder de aanwezigen blijken al veel over de nodige expertise te beschikken, we willen graag nog veel meer participanten en initiatieven aan ons gaan binden.

Het verslag van de avond staat als PDF onder deze link

Een eerste plan van aanpak is ook beschikbaar als PDF

Reacties zijn gesloten.