Arkin landt met dialoog in de buurt

De eerste dialoog tussen buurtbewoners, cliënten en professionals van Arkin was een succesvolle start.

Het pand van Arkin – Wittevrouwenkade 6

In dit bericht een verslag van de deelnemers en de cliëntenraad. In oktober en november komen opnieuw twee dialogen. Daarvoor kun je je opgeven.

Op een andere manier met elkaar in gesprek

Aan de dialogen van oktober en november kunnen maximaal 12 mensen deelnemen, waarvan 4 buurtbewoners, 4 cliënten en 4 professionals van Arkin. De dialogen worden begeleid door twee professionele gespreksbegeleiders. De data zijn: 24 oktober van 15.00 – 17.00 uur of op 19 november van 17.30 – 20.00 uur (met soep en broodjes). Wil je deelnemen? Geef je op bij mieka.vroom@gmail.com

Begin juli 2018 landde Arkin op de Wittevrouwenkade 6, na een heftige periode met protesten en discussies. Kan de kennismaking ook anders, zo vroegen een buurtbewoner en een medewerker van Arkin zich af? Eind augustus vond de eerste dialoog plaats tussen buurtbewoners, cliënten en professionals van Arkin in het Atelier van Frans Boon op de Ridderschapstraat.

Reacties van de deelnemers van de eerste dialoog (tekst Mieka):

Ik moest eerst even wennen, maar ik vond het een fijne bijeenkomst. Er werd goed gereageerd op de vragen en antwoorden. Ik vind het interessant en ik ben er graag de volgende keer weer bij.” – John (lid van de cliëntenraad en cliënt bij de Heroïne en Methadon verstrekking)

Ik wist eerlijk gezegd niet goed wat te verwachten van te voren. Het bleek achteraf een ontzettend fijne ervaring te zijn om persoonlijk contact te hebben tussen de drie partijen: buurtbewoners, medewerkers en cliënten. Het open gesprek aangaan om in alle rust en respect belangrijke onderwerpen te bespreken, dat bracht naar mijn gevoel de mensen echt bij elkaar.” – Yannick (ondersteuner van de cliëntenraad.)

Als sterkste beeld heb ik John. In het begin, tijdens het kennismaken zat hij wat onwennig rond te kijken, maar na enige tijd voelde hij waarschijnlijk zelf ook dat hij ons echt wat te vertellen had. Zijn ervaringen met de methadon en zijn functie als lid van de cliëntenraad gaf ons een boeiende en zeker ook praktisch inkijkje.” – Katy (buurtbewoner)

Het was een open gesprek, in goede sfeer, met inbreng van iedereen. Ik heb veel geleerd van John, over bejegening van verslaafden, daklozen, etc. En ook over de angst van de gebruikers dat ze niet meer mogen komen als ze ook maar iets verkeerd doen. Er zijn strenge voorschriften over hoe zij zich moeten gedragen, waar ze mogen komen en waar niet. Het viel me op dat medewerkers nauwelijks iets wisten van de buurt, de buurtbewoners en hun meningen, voor of tegen de komst van Arkin. En het viel me op dat sommige buurtbewoners echt bang zijn.” – Hanneke (buurtbewoner)

Beduchtheid

De beduchtheid. Niet alleen zijn bewoners beducht voor de overlast van Arkin, medewerkers van de instelling zijn beducht voor het verzet van een groep bewoners en cliënten zijn beducht voor straffen als zij zich onrustig gedragen. Ik voelde deze voorzichtigheid en beduchtheid bij iedereen. Verrassend voor mij was, dat zich dat niet uitte in boosheid, opstandigheid en harde eisen, maar in vriendelijkheid en openheid naar elkaar toe! En zelfs in een sfeer van bereidheid om elkaar waar nodig te ondersteunen. Dat ervoer ik als iets moois.” Albert (buurtbewoner)

De cliënten(raad) en professionals van Arkin hebben nu ‘gezichten’ bij de buurt, en konden zien dat dit ‘postzegeltje’ in de noordelijke binnenstad ook echt een buurt is, waar de meeste mensen elkaar kennen en elkaar regelmatig ontmoeten.” – Mieka (buurtbewoner)

Open dialoog

De middag heb ik vooral ervaren als werkelijk een open dialoog. Er was in mijn beleven een sfeer van oprecht willen horen wat er speelde, iedereen kon en wilde iets vertellen of vragen stellen. Leuk dat er een cliënt bij was om vanuit zijn perspectief te delen. Ik merkte ook dat er op een rustige manier enige sprake was van voorzichtigheid. Intenties die duidelijk aanwezig waren maar ook aftasten. Ik heb het gevoel dat het fijn is om meer van dit soort middagen te organiseren. Fijn om erbij te zijn geweest.” – Annelies (medewerker Arkin/Fact Team)

We wonen en werken in een mooie en fijne buurt. Duidelijk werd dat iedereen graag in deze buurt veilig wil wonen en werken en dat we daar samen onze best voor doen.” – Katja (medewerker Arkin/Inforsa)

Het was een nuttige bijeenkomst denk ik zo. Op deze manier kregen wij de gelegenheid te horen wat er bij buurtbewoners leeft. En op deze manier krijgen zij de gelegenheid om te vertellen hoe zij zaken beleefd hebben en wat er nog bij hen speelt. Ik persoonlijk denk dat dit een mooie manier is om nader tot elkaar te komen.” – Saya (medewerker Arkin/Inforsa)

Arkin cliëntenraad en de buurt

De buurt-Arkin-dialoog was ook de eerste kennismaking van de buurt met de cliëntenraad van Arkin. De cliëntenraad is het bij wet geregelde medezeggenschapsorgaan voor cliënten van een zorginstelling (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan directie en management van Arkin over belangrijke onderwerpen, zoals het behandelbeleid of de nieuwe huisvesting.

Deze adviezen kan Arkin niet zomaar naast zich neerleggen. Daarnaast heeft de cliëntenraad contact met de cliënten en bezoekt de locaties van Arkin om informatie te winnen. De cliëntenraad volgt kritisch het beleid van Arkin en houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. De raad bemiddelt overigens niet in individuele conflicten tussen cliënt en hulpverlener, maar komt op voor de algemene belangen van de cliënten. De raad maakt zich vervolgens sterk voor de autonomie, zelfbeschikking en kwaliteit van leven van de cliënten van Arkin.

Vragen altijd welkom

Yannick van Vugt, ondersteuner cliëntenraad, laat weten dat wij als buurtbewoners altijd contact kunnen opnemen als er vragen zijn als er bijvoorbeeld vragen zijn over wie de cliënten zijn, over de problematiek, over bejegening. De cliëntenraad is ook geïnteresseerd in de ervaringen van buurtbewoners met cliënten en de zorginstelling. Persoonlijk contact met een medewerker van de cliëntenraad is altijd mogelijk.

De cliëntenraad is met zijn hoofdkantoor gevestigd in Amsterdam en te bereiken via T: 020 5904454 of E: clientenraad@arkin.nl. Afdeling Utrecht van de cliëntenraad is te bereiken via T: 088 1617412.

Reacties zijn gesloten.