Rijksvastgoedbedrijf in zee met tijdelijk beheerder

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat in zee met een tijdelijk beheerder. De overheidsorganisatie vraagt een aantal professionele vastgoedbeschermingsorganisaties uit Den Haag om een offerte en plan van aanpak te maken voor het beheer van de in Utrecht gelegen gevangenis.

rijksvastgoedbedrijf-logo

Van het Rijksvastgoedbedrijf ontvingen we op 25 juli 2014 de volgende mail:

Geachte heer, mevrouw,

“Zoals u weet is het gevangeniscomplex aan het Wolvenplein (Utrecht) niet langer benodigd voor het huisvesten van gedetineerden en zal door het Rijk worden vervreemd. Het vervreemdingstraject kan enige tijd duren en daarom wordt er voor de tussenliggende periode een tijdelijke invulling gezocht.

Tijdelijk beheerder

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de vervreemdingsprocedure. Het RVB heeft een aantal professionele vastgoedbeschermingsorganisaties (vbo’s) gevraagd hiervoor een plan van aanpak op te stellen en een offerte uit te brengen.

Eén van deze organisaties zal dan namens het Rijk het tijdelijk beheer uitvoeren. Daarbij valt te denken aan het aantrekken en huisvesten van feitelijk gebruikers en het uitvoeren van technisch en administratief beheer. De feitelijk gebruikers gaan dan ook een overeenkomst aan met de vbo en niet met het Rijk.

Alleen leegstandsbeheerders uit Den Haag

Als bijlage bij de offerte-aanvraag heeft het Rijksvastgoedbedrijf een lijst gevoegd met belangstellenden. Partijen die zich de afgelopen tijd meldden met ideeën voor een feitelijke tijdelijke invulling. De vbo’s kunnen één of meerdere belangstellenden met hun ideeën in hun plan van aanpak meenemen.

Tenslotte wil ik u er op wijzen dat u geen rechten kan ontlenen aan deze mail of enig ander aspect in deze procedure”.

Reacties zijn gesloten.