Daar waar je niet bent daar is het geluk

Met wat geluk komt de tekst van de titel op de muur van de gevangenis. De verkoop start waarschijnlijk medio dit jaar, voor het zover is kun je naar de Anitaas. Meer nieuws in maart 2018 is er over autodelen en de rust in de buurt.

Rebus Lange Nieuwstraat op de muur van gevangenis Wolvenplein
Rebus van de Lange Nieuwstraat naar de Wittevrouwensingel?

‘Daar waar je niet bent daar is het geluk’

Een geschikte plek voor de rebus? Van 1991 tot 2016 hing de neonrebus op het Wouda­gebouw in de Lange Nieuwstraat. Dat pand wordt omgebouwd tot appar­tementen en de rebus past er niet meer en is in opslag gegaan. Gezocht wordt naar een nieuwe locatie. De muur van het Wolven­plein lijkt uitermate geschikt. Dat is een mooie vraag die we gaan bewaren voor de nieuwe eigenaar.

Stadsdorpborrel op zondag 4 maart

Iedereen is welkom op de Stadsdorpborrel aanstaande zondag 4 maart om 16.00 uur bij Puschkin Ridderschapstraat 1.

Verkoop Wolvenplein

Het Visiedocument Wolvenplein is medio februari besproken in de staf van verant­woordelijk wethouder Paulus Jansen en ligt nu bij het College van B&W.

Het College wordt instemming gevraagd om het Visiedocument vrij te geven. Dat zou kunnen in de loop van deze maand, maar mogelijk pas na de gemeenteraads­verkiezingen op 21 maart. Vervolgens gaat de gemeente misschien samen met ons een informatiebijeenkomst organiseren voor alle belangstellenden. De nieuwe raad hopen we met wat geluk te mogen ontvangen op de loca­tie voor meer achtergrondinformatie. De reacties van de informatiebijeenkomst kunnen in een nota tege­lijkertijd met het Visiedocument aangeboden worden aan de nieuwe Raad. De nieuwe Raad kan zo de reac­ties meewegen bij de beoordeling en vast­stelling van het Visie­document. Dat betekent dat er medio dit jaar een (hopelijk) vastgesteld Visiedocument is, waarna het RVB met de verkoop kan starten.

Smartlappenfestival 30 & 31 maart

De Anitaas komen eind maart 2018 in De LiK

Tijdens het Smartlappenfestival is het zover! Het waanzinnig gezellige smartlap­pendiner van de Anitaas vindt in deze winter plaats in De LiK op vrijdag en zaterdag 30 en 31 maart.

De Anitaas zingen met veel passie en plezier mooie smartlappen en levensliederen. Zij weten het publiek keer op keer op te zwe­pen en een optreden van de Anitaas eindigt dan ook steevast in een onvergete­lijke avond. Dat wordt een diner waar nog lang over gepraat gaat worden dus zorg dat je erbij bent! Volg facebook van De LiK.

Auto- en bakfietsdelen            (advertorial)

De gemeente Utrecht wil het delen van auto’s en andere vervoersmiddelen stimu­leren. Bijvoorbeeld met voorzieningen in de buurt voor bewoners, bezoekers en onder­nemers in de stad. In parkeergarage de Grifthoek start dit voorjaar een experiment met een zogenoemde ‘deelhub’ voor elek­trische auto’s, scooters en (bak)fietsen.

Woon of werk je in de buurt van parkeer­garage De Grifthoek, en leen je wel eens een auto? Zou je een elektrische fiets of scooter willen lenen? Of maak je nu al gebruik van deze parkeergarage en wil je je eigen auto misschien wel delen?

Meer weten over de deelhub of autodelen? Kijk op http://www.sharenl.nl. Meer informatie over autodelen in Utrecht vind je op www.utrechtdeelt.nl.

Rustig in de buurt?

Arkin komt op Wittevrouwenkade 6, het col­lege van burgemeester en wethouders bleef pal achter haar besluit staan op de informa­tiebijeenkomst van 5 februari. Als je vooraf geen vragen kunt indienen, gaat de stem­ming al gauw naar één kant, en dat bleek. Vertrouwen in de democratie bleek gering als het over ons gaat.

De gemeente heeft op haar site de laatste berichten, ga naar deze pagina met de link.

De verbouwing is tijdelijk stilgelegd omdat voor aanpassingen van het Rijksmonument onvoldoende vergunning was aangevraagd. De verhuizing van Arkin is uitgesteld naar juni.

Reacties zijn gesloten.