Presentaties van plannenmakers

Op 14 april 2014 zijn de ideeën van plannenmakers over de herbestemming van Wolvenburg enthousiast ontvangen. Meer dan 80 belangstellenden waren aanwezig in de gymzaal van de school Wittevrouwenkade. De initiatiefnemers van Stadsdorp Wolvenburg organiseerden de avond.

Presentatie van plannenmakers in de zaal van de school

Stadsdorp Wolvenburg wil graag de ‘processor’ zijn voor het vinden van een herbestemming van gevangenis Wolvenplein. Deze avond is georganiseerd om omwonenden en andere belangstellenden kennis te laten maken met plannenmakers. Om 8 uur opende Susan Rietveld de avond. Bert Poortman lichtte kort de stand van zaken toe en toen kwamen de plannenmakers aan het woord onder leiding van Esther de Koning.

Gastheer Utrechtse School

Eerst was het woord aan Guus Peek, schoolleider en gastheer van de avond. Hij legdde in het kort de taak van de Utrechtse School uit. De meer dan 140 leerlingen uit de regio worden maximaal 2 jaren geholpen om de aansluiting met de middelbare school te krijgen. Dat lukt in de meeste gevallen, mede door haar enthousiaste staf.

Stand van zaken

Bert Poortman legde de stand van zaken uit aan de hand van een mogelijk tijdschema. Drie perioden van herbestemming kunnen optreden met onbekende duur: tijdelijk gebruik van een gevangenis zonder gevangenen (waarschijnlijk van medio 2014 tot begin 2015), tijdelijk gebruik van Wolvenburg in de periode van de verkoop en voorbereiding voor een definitieve bestemming (mogelijk de periode van 2015 tot onbekend).

En de derde periode: de definitieve bestemming van Wolvenburg en haar oude gebouwen. Tussen de perioden dienen bestemmingsplannen gewijzigd te worden en mogelijk bouwplannen uitgevoerd. De verschillende plannenmakers hebben elk een plan voor tijdelijke en/of definitieve herbestemming.

Plannenmakers

Na de introductie door Esther de Koning presenteren de plannenmakers hun idee en beantwoorden vragen uit de zaal.

De acht presentaties:

HACKING HABITAT

Ine Gevers presenteert haar plan voor een grootschalige publiekstentoonstelling. Zij heeft vaker kunstmanifestaties voor Stichting Niet Normaal georganiseerd. De gevangenis is een inspirerende omgeving voor de thema’s hightech controle en lowlife survival. Tijdelijk gebruik van februari tot juni 2016 (gedeelte van Wolvenburg inclusief voorplein)

DEPOT

Platform voor jonge ondernemers en creatieven – broedplaats met horeca; R Od Hensen en Roswita Warmerdam gaan een creatieve broedplaats starten. DEPOT op Wolvenburg kan de springplank worden voor jonge ondernemers in cultuur, mode, food, gaming etc. Dergelijke plaatsen zijn er wel in het buitenland, en zij willen het concept naar Utrecht brengen. Plan van tijdelijke tot mogelijk definitieve bestemming. (groot gedeelte van gevangenis)

Woongroep

Participatief wonen voor jong en oud in open omgeving. Marijke van Zoelen heeft ervaring met het opzetten van woonprojecten. De bedoeling is uit te groeien naar een project voor 20 tot maximaal 60 woningen. De opzet is wonen met gemeenschappelijke voorzieningen. Deze buurt biedt mogelijkheden om een gezamenlijke tuin te onderhouden en met bestemmingen in andere delen van de gebouwen samen te werken. Plan voor definitieve bestemming (gedeelte van Wolvenburg)

Keramiek-textielwerkplaats

Voor mensen met een arbeidsbeperking: Irma Heijnsdijk is met 3 collega’s werkzaam in de dagbesteding voor deze groep. Zij willen zich graag verzelfstandigen en commercieel producten gaan maken met deze doelgroep. De groep zal dagelijks ongeveer 10 mensen groot zijn, vervolgens staat de werkplaats open voor omwonenden en in de avond voor cursussen. In de gebouwen zijn al werkplaatsen en voor de doelgroep is de locatie goed. Plan van tijdelijke tot mogelijk definitieve bestemming (klein gedeelte van gevangenis)

Tuinderij / park

Voor en door de buurt: Susan Rietveld presenteert in het kort dit idee. Het ambitieniveau is een tuin zoals Villa Augustus in Dordrecht of zoals de Flora’s hof op dit terrein voor 1850: professioneel en passend in de omgeving voor en door de buurt. Vooral de tuin met webcam ontvangt enthousiaste reacties. Plan van tijdelijke tot mogelijk definitieve bestemming.

Pop-up tentoonstellingen

Kunstliefde pakt uit met Utrechtse kunst. Monique Sep presenteert het plan: onder de thema’s ‘Onder Controle’ en ‘Huis van Bewaring’ het organiseren van twee kunstuitingen door Utrechtse kunstenaars. Tijdelijk gebruik in twee korte perioden. (gedeelte van gevangenis)

Cultuurhôtel

Stayokay en Stichting Muzum. Marijke Schreiner en Felix Visser presenteren nu in enkele woorden hun plan voor een definitieve bestemming van Wolvenburg. Op zaterdag 3 mei vindt om 11.00 uur een presentatie van hun plan plaats in het Centraal Museum. Samenwerking van de andere plannenmakers met Cultuurhôtel lijkt goed mogelijk. Plan voor definitieve bestemming (grootste deel Wolvenburg)

Forum 1856

Kansarm en kansrijk verenigen zich in wonen, werk en studie. Door ziekte zijn de initiatiefnemers helaas niet aanwezig. Forum wil graag medewerkers uit de gevangenis als begeleiders in het project werkzaam houden. Plan van tijdelijke naar definitieve bestemming (groot gedeelte van gevangenis)

De Muziekfabriek

Voorts hebben zich al plannenmakers voor een restaurant gemeld en de initiatiefnemers van De Muziekfabriek. Zij zijn op zoek naar meer ruimte voor het geven van muzieklessen. Plan van tijdelijke tot mogelijk definitieve bestemming (beiden klein deel gevangenis)

In het kort de plannen van Stadsdorp Wolvenburg

De plannen voor 2014 worden kort door Susan toegelicht, waaronder de barbecue op zaterdag 13 september, het maken van filmpjes met buurtspelers en rondleidingen. Na een hartelijk dankwoord voor de gastheren van de Utrechtse School is de bijeenkomst om 22.00 uur afgerond.

Een dag later wijdde het AD een artikel aan de bijeenkomst. De PDF is onder deze link te downloaden.

Reacties zijn gesloten.