Oprichtingsvergadering Stadsdorp Wolvenburg

De gevangenis (PI Wolvenplein) gaat dicht. Een nieuwe bestemming voor het gebouw zal er komen. Wij kunnen daar als buurt niet op wachten. De oprichtingsvergadering van Stadsdorp Wolvenburg was op 30 september 2013.

Gevangenis Wolvenplein

Op initiatief van Susan Rietveld zijn de buurtbewoners per mail opgeroepen om vanavond aanwezig te zijn. Aanwezig zijn: Susan Rietveld, Corine Visser, Esther de Koning, Bert Poortman (verslag) en Hanneke Duvigneau.

Wat is de stand van zaken

Esther heeft gebeld met de eigenaar van het gebouw, het Rijk. Naar wat haar verteld werd, bepaalt de gemeente de nieuwe bestemming van het gebouw in een bestemmingsplan. Daarna kan het Rijk op zoek naar een koper.

Susan heeft gesproken met contacten van haar bij de gemeente. Daaruit werd haar duidelijk gemaakt dat de gemeente nu niets doet tot er een formeel besluit over de gevangenis is gevallen en de sluitingsdatum vaststaat. Daarna pas gaat de gemeente in overleg met het Rijk. Maar er zouden nu ook al enkele gegadigden bij de gemeente bekend zijn! Zo is van de SSH bekend dat ze voor haar doelgroep jongeren de locatie Wolvenplein zal gaan bekijken.

Ambities

Wij hebben voorlopig al een aantal ideeën over een nieuwe bestemming van de gevangenis. Bert heeft op zijn site Ridderschapkwartier een aantal genoemd, zie Ridderschapkwartier

Dromen over een nieuwe bestemming:

 • De gevangenismuur zou voorzien kunnen worden van kantelen, omgang en uitzichttorens, als lijkend op een reconstructie van een middeleeuwse stadsmuur. De aansluitende binnenplaats kan speelterrein worden voor Wolvenburg ‘ridders’. (exploitant kinderopvang, naschoolse opvang, oppascentrum)
 • Bezoekers (ridders) kunnen binnenkomen met een ophaalbrug over de singel, een replica van de oudste brug Wittevrouwenpoort. Parkeren blijft dan in de parkeergarage Griftpark. (investering gemeente)
 • Al in 1995 was er een idee om op het gevangenisterrein een combinatie van expositieruimtes, winkeltjes en horeca een plaats te geven.
 • Een botenhuis aan de Singel is welkom.
 • De oude cellen kunnen prima dienst doen als per week of per maand te verhuren werkruimtes inclusief een snelle wifi omgeving. (exploitant bedrijfsverzamelgebouw)
 • Gezien de populariteit van studieplekken in het centrum van de stad zou een deel voor dat doel voor studenten bestemd kunnen worden. (exploitant Universiteit?)
 • Met een overnachtingsmogelijkheid wordt het een plek om te ‘brommen’. (exploitant Strowis?)
 • Een gezellige ontmoetingsplek voor gebruikers, buurtbewoners, buurt-koken en koffie (bakkerswinkel?)
 • Geopperd wordt dat een woonfunctie in een deel zou kunnen, eventueel toegevoegd daaraan een zorgfunctie voor ouderen? (projectontwikkelaar?)
 • Verder zijn er wensen voor een gezamenlijke tuin in de buurt, voor de sier en groenten.
 • Het Wolvenplein zou een nieuw open plein kunnen worden.

De vragen doemen zich natuurlijk op:

Wat mag met het gebouw, een Rijksmonument? Met die vraag gaat Esther naar de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de strekking van de status Rijksmonument. Want welke delen van het gebouw met muren en binnenplaatsen en hekwerk vallen er wel onder en welke niet.

Wat mag in deze omgeving? Vast staat dat er nu geen bestemming anders dan gevangenis mag, maar verwacht wordt dat de Gemeente, het Rijk en de kandidaat-rijkste koper gezamenlijk in conclaaf gaan over een verandering van het bestemmingsplan.

Wat wil Stadsdorp Wolvenburg?

Duidelijk is wel dat rust van de voornamelijk gevangenen zal veranderen naar mogelijke (on)rust van andere functies. Andere activiteiten kunnen de omgeving belasten met hun verkeer, geluid, parkeren van voertuigen, bezoekersgedrag, etc.. Wij zullen kritisch zijn over welke bestemmingen wel en welke niet in ons kwartier passen.

Esther heeft ons doel kort geformuleerd:

Het hoofddoel van het initiatief is een nieuwe bestemming voor de gevangenis creëren die iets positiefs toevoegt aan de buurt.

Niet iedereen zal straks gelukkig zijn met wat die nieuwe bestemming(en) ook worden. Het is ons streven dat we gezamenlijk op pad blijven gaan en koersen op een gemeenschappelijke noemer waarbij we elkaar blijven verstaan.

Onze participatie

Alle buurtbewoners mogen deelnemen aan dit initiatief. Wat doen wij? Bert oppert een idee, de participatieschaal:

> ——————————————-<

op het ene uiteinde zijn we buurtbewoners die reageren op de plannen van anderen, op het andere uiteinde van de schaal gaan we de nieuwe bestemming zelf bepalen, voorts alles wat er tussenin zit

Voorlopig is niets uitgesloten: we gaan plannen, ideeën, initiatieven etc horen, bespreken, gaan naar voorlichtingen, spreken in en wat al niet. Zijn klankbordgroep voor gemeente en potentiële exploitanten. We houden enquêtes, discussieavonden etc. De actiefste leden leggen contacten met toekomstige gebruikers en gaan mogelijk zelfs mee in het zoeken van initiatiefnemers voor het oprichten van een exploitatiebedrijf. (Zoals Susan ooit heeft gedaan bij wooninitiatief Het Groene Dak ecologisch wonen Voordorp)

Onze organisatie

 • Onze naam, we komen al snel op de naam – Stadsdorp Wolvenburg –
 • Stichting of vereniging: Hanneke komt met een voorstel
 • e-mail adres: Bert opent per direct een adres bij gmail, is geworden wolvenburg@gmail.com
 • website: Esther wil er nu echt één gaan bouwen, inmiddels uitgevoerd, was wolvenburg.drupalgardens.com (nu www.wolvenburgutrecht.nl)

Publiciteit

 • Een flyer voor in elke brievenbus Ridderschapkwartier + Wittevrouwensingel: Susan
 • Oproep om vriend/lid te worden van Stadsdorp Wolvenburg, vragen om per e-mail aan te melden, roepen vergaderingen bijeen, sturen een nieuwsbrief rond, onderhouden de website etc..
 • We gaan ons melden als belangstellende bij zowel Gemeente als het Rijk
 • We willen in de Binnenstadskrant, misschien kan Elaine Vis een artikeltje schrijven.

Volgende vergadering: maandag 4 november 20.00 uur, aanmelding vooraf en locatie wordt gemaild

Reacties zijn gesloten.