Ontruiming gevangenis en vergunningen

De komende maanden vindt de ontruiming van de gevangenis plaats door de dienst Justitiële Inrichtingen. In dit bericht meer informatie over de verkoop door het RVB en de vergunningen voor het tijdelijk gebruik.

gevangenis-wolvenplein-schets-albo-helm-4
Een afschrikwekkend beeld van herbestemming staat in de uit te komen brochure

Er is deze maand meer nieuws met een buurtborrel op 14 januari en de presentatie van brochure Wolvenburg – de toekomst van een bolwerk. Maar het belangrijkste vindt nu plaats, de ontruiming van de gevangenis en de aanvraag van vergunningen voor het tijdelijk gebruik.

Ontruiming deze maanden

Gevangenis Wolvenplein was tot eind 2014 een ‘reserve-gevangenis’. Dit was een nieuwe status voor de Dienst Justitiële Inrichtingen om gevangenis Wolvenplein niet als leegstaand te betitelen.

Tot die tijd had het gebouw niet over belangstelling te klagen uit Justitiële kringen. Zo had het Openbaar Ministerie Utrecht, onder anderen de officieren van justitie, er haar kerstdiner. Sinds 1 januari 2015 is die status er niet meer en nu wordt het gebouw leeggehaald. Helaas blijft het lelijke draad boven de muren zitten.

De overheid heeft een soort interne marktplaats voor overbodige spullen. Via die markt gaat veel materiaal van PI Wolvenplein naar andere gevangenissen, asielzoekerscentra en dergelijke. Zo staat er nu af en toe een vrachtwagen om spullen op te halen.

Eind maart verlaat Justitie het gebouw en daarna draagt zij de sleutel over aan het Rijksvastgoedbedrijf. Die overhandigt vervolgens meteen de sleutel aan de door haar aangestelde tijdelijk beheerder Bewaakt & Bewoond. In april dit jaar gaat het gebouwencomplex een nieuwe tijdelijke levensperiode in.

Vergunningaanvragen

Een tweetal vergunningaanvragen zijn bij de gemeente ingediend voor tijdelijk gebruik van gevangenis Wolvenplein. HACKING HABITAT vraagt vergunning voor gebruik van de gebouwen in de periode februari-mei 2016 voor haar kunstmanifestatie. Deze vergunning is 5 december 2014 aangevraagd en gaat uitsluitend om een tijdelijke bestemmingswijziging.

Bewaakt & Bewoond heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk gebruiken van het gebouw ten behoeve van culturele doeleinden. Met een dergelijke vergunning is het tijdelijke gebruik mogelijk voor horeca, vergaderruimte, ateliers en kleinschalige kamerbewoning. De aanvraag is op 20 januari 2015 gedaan en moet nog worden bestudeerd. Waarschijnlijk is de aanvraag ook voor een tijdelijke bestemmingswijziging.

De verkoop van Wolvenburg

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft een grote portefeuille met te verkopen rijksgebouwen en daarvan zijn er een aantal in de gemeente Utrecht te vinden. Het RVB wil eerst met de gemeente tot een samenwerkingsovereenkomst komen voor het door haar af te stoten vastgoed in de stad Utrecht. Het is niet geheel duidelijk wat daarvan het doel is.

De gemeente formuleert de uitkomst van het startoverleg met een vastgoedeigenaar veelal in een startnotitie aan het bestuur. Pas later wordt een ‘bouwbrief’ opgesteld, maar dat duurt nog een tijdje want in die fase is er al een nieuwe eigenaar.

Het RVB gaat het gebouwencomplex Wolvenplein nauwkeurig beschrijven in een cultuur historische inventarisatie en daarin komt een overzicht van de gebouwdelen en wat er waardevol is aan de rijksmonumenten. Daarmee wordt dat document een goede basis bij de verkoop. Het gaat overigens nog wel even duren voor het zover is.

Het Rijk heeft nog geen besluit genomen over de te volgen verkoopprocedure voor Wolvenburg. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarvoor minstens drie mogelijkheden: via een makelaar, een enkelvoudige inschrijving of een getrapte verkoopprocedure. Wat aan alle mogelijkheden vooraf gaat is overleg met de gemeente over de kaders voor bestemmingswijziging en de kaders voor aanpassing van de gebouwen en het bolwerk voor ander gebruik.

Buurtborrel op zaterdag 14 februari in zaal Moira

De buurtmaaltijd in de nazomer van 2014 was een groot succes en we namen ons toen voor daar een vervolg aan te geven. Dit willen we doen in de vorm van een buurtborrel op 14 februari in de Moira (toevallig op Valentijnsdag). Niet alleen de buurt is welkom (alle huisgenoten), ook de relaties (leden) van Stadsdorp Wolvenburg. Voor drankjes wordt gezorgd.

Brochure

Tijdens de bijeenkomst in Moira gaat Stadsdorp het startschot geven voor een nieuwe activiteit met de brochure ‘Wolvenburg, de toekomst van een bolwerk‘. Daarin staan ‘dromen’ over een ander bolwerk. Uiteraard gaan we vragen wat iedereen er van vindt.

Reacties zijn gesloten.