Ongemak en Gluren bij de Buren

Het grootste nieuws van deze maand is natuurlijk de aanstaande opening van HACKING HABITAT. Vergeet niet te Gluren bij de Buren en er is meer nieuws.

Een brug zonder overleg met de buurt?

We beginnen met een enkel ongemak en een moeilijke boodschap. Na het zuur volgt het zoet.

Brug zonder ons?

Met Stadsdorp Wolvenburg proberen we iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond Wolvenplein. Dat is niet gelukt met het onderwerp Grifthoek­brug.

Het is ons compleet ontgaan dat vanuit de gemeenteraad de commissie Stad & Ruimte een informatieavond over dit onderwerp had georganiseerd op 5 januari. Onze excuses dat we jullie hier­over niet informeerden. Als Stadsdorp Wolvenburg hebben we een verlate reactie naar de raadsleden gestuurd. Zie daarvoor de pdf onder deze link.

Er zijn meer ongemakken en moeilijke boodschappen. Cateraar Bakx & Meijer exploiteert onder de vlag De Vrije Wolf de gevangenis voor kortdurende evenemen­ten. Ruimten zijn tegen vergoeding te gebruiken voor evenementen, presenta­ties, diners, borrels etc. De Vrije Wolf heeft vergunning tot 22.00 uur.

Maar naast de vergunning voor De Vrije Wolf heeft Bakx & Meijer een restaurant D1 vergunning.

sluitingstijd

Een restaurant D1 mag gasten na 22.00 uur laten vertrekken. Gekker nog, in de ver­gunnings­voorwaar­den van de gemeente Utrecht zijn nooit tijden in een vergunning D1 vermeld, ook geen eindtij­den. Bakx & Meijer wil graag in haar kanti­ne Water & Brood gasten ontvangen voor een avond arrangement met diner. Alleen groepen kunnen dit reserve­ren.

Wat te doen als de groep om 22.00 uur nog niet uitgegeten is? Personeel van Bakx & Meijer probeert in ieder geval de gasten in kleine groepjes te laten vertrekken. Dat scheelt in volume. De komende tijd zullen we hierover in gesprek zijn met Thijs Bakx.

Opening HACKING HABITAT!

hacking-habitat

Op vrijdag 26 februari a.s. opent HACKING HABITAT haar deuren als internationale tentoonstelling met werk van meer dan 86 kunstenaars. Locatie is de oudste cellulaire gevangenis van Nederland, de voormalige PI Wolvenplein te Utrecht.

Voor het weekend van 27 en 28 februari is er een speciaal arrangement voor de leden van Stadsdorp Wolvenburg, met je toe­gangs­kaartje voor de tentoonstelling zijn de rondleidingen gratis. Meld je op de site HACKING HABITAT voor haar nieuwsbrief.

Meedoen tot 6 juni kan ook. HACKING HABITAT draait op een grote inzet van vrij­willigers. Zij gaan om met de geva­rieerde groep bezoe­kers in de spannende omge­ving van de internationale kunst: elke vrijwilliger is welkom! Website: www.hackinghabitat.com

gluren-bij-de-buren

Gluren bij de Buren

Op 31 januari kan Utrecht zich opmaken voor Gluren bij de Buren. In 185 woonka­mers, verspreid over de hele stad, vinden tussen 13 en 18 uur voorstellingen plaats: 507 kansen om je te laten verrassen door Utrechtse gastvrijheid en lokale artiesten. In de voormalige directricewoning van de meisjes-HBS Wittevrouwenkade 3 kun je luisteren naar ‘Huisbrand’, een vrolijke band uit Wittevrouwen. Het wordt heet onder je voeten! – 13:45 / 15:15 / 16:45 uur. In de voormalige cipierswoning Wolven­plein 24 treden Cora Kemperman en de Schuurmachines op. Zij zorgen voor een zomerse noot in januari. Onbevangen lofi indiepop met een gevoelsleeftijd van net 16 jaar. – 13:00 / 14:30 / 16:00 uur

Een beetje terugkijken

Terugkijken doen we natuurlijk, we willen tenslotte leren van de ervaringen van het tijdelijk gebruik van Penitentiaire Inrichting Wolvenplein. De Wintermarkt op zondag 24 januari was een groot succes: honder­den bezoekers kwamen naar de kramen gevuld met creatieve producten van voor­namelijk buurtgenoten. Ook hebben veel bezoekers van de mogelijkheid gebruik gemaakt om met een rondleiding mee te gaan. Dit was een eerste markt op deze locatie en waarschijnlijk niet de laatste. Heb je opmerkingen aan de organisatie van de Wintermarkt? Mail ze naar wintermarktwolvenplein@gmail.com

De buurtborrel op zondag 3 januari in The Village werd heel goed bezocht. Door de grootte van de groep was het lastig om met iedereen te spreken, maar het was zeker een goede gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Verkoop Wolvenburg, wanneer?

Er zijn vele partijen die graag willen weten wanneer de verkoop van bolwerk Wolven­burg, met de voormalige gevangenis gaat gebeuren. Daarover kan de eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, geen direct antwoord geven. Zij bereiden de verkoop informatie voor. Daarin komt ook een voorzet voor mogelijke andere bestem­min­gen. Maar die zijn nog niet duidelijk, daar gaat Utrecht over.

Het RVB is er nog niet uit met de gemeen­te. Deze doet pas toezeg­ging­en als ze daarover gecommuni­ceerd heeft met de Raad. Op z’n vroegst komt er medio dit jaar duidelijkheid over de verkoop­proce­dure. Wij houden je op de hoogte.

stratenplan-wolvenbuurt

Verkeer: hoe te kanaliseren?

Het verkeer rond Wolvenburg is een grotere bron van narigheid geworden. Parkeren is alleen voor omwonenden, constateren vele bezoekers met auto. Voor vrachtverkeer is het bochtige traject via de Wit­te­vrouwen­kade geëigend, dat beginnen de chauf­feurs te ontdekken. Leveranciers met klei­nere voertuigen kennen die weg bijna niet. Aanpassingen in de ontsluiting zijn gewenst, alleen al door het vele fiets­verkeer is de huidige situatie te spannend.

Een eerste (deel-)stap is de volgende. De Molenstraat is een periode afgesloten in verband met nieuwbouw. Waarom de Molenstraat niet als doodlopende straat voor auto’s houden? Dan vervalt één van de autoverkeer aanvoerende wegen in dit kleine gebied. Susan (Molenstraat 6) neemt het initiatief. Wil je er meer over weten of vind je er wat van: mail naar ons.

Reacties zijn gesloten.