Bestemmingen, traject verkoop en Pimpelmees

De maand november staat in het teken van plannen voor Wolvenburg: nieuwe bestemmingen. Wat mag er in de toekomst op het bolwerk komen? Wanneer wordt de gevangenis verkocht en daartussendoor vliegt Pimpelmees: tijdelijk gebruiker van het pand.

Klankbordgroep – nieuwe bestemming

Op dinsdagavond 10 oktober is er overleg geweest met de klankbordgroep. De gemeente en het Rijk zijn in een werkgroep nieuwe bestemmingen voor de gevangenis aan het voorbereiden. De ambtenaren vanuit verschillende afdelingen komen tot een voorstel waar ze het samen over eens zijn.

Zij namen daarin mee de visie van Stadsdorp Wolvenburg, Wolvenbuurt, Wijkraad Binnenstad en Initiatiefgroep Vergroening Singel. Die visies zijn op de bijeenkomst van 8 mei ingebracht. Dat de klankbordgroep elkaar pas weer zag in oktober was rijkelijk laat na de bijeenkomst in mei. Het opstellen van een Visiedocument koste echter meer tijd. Wij waren dus vol verwachting op 10 oktober. Echter de visie is ons uitsluitend in bewoordingen uitgelegd:

Visie in hoofdlijnen: behoud van het historische karakter, diverse invulling, bestemming wonen mag zeker, hotelfunctie zou mooi zijn met horecafunctie, ook nieuwe bouwdelen mogen toegevoegd worden en de gemeente wenst een brug over de singel! Het gebouw mag op onderdelen aangepast worden en later toegevoegde delen mogen gesloopt. Over een herindeling van het voorterrein of een meer groene invulling wordt geen uitsluitsel gegeven, dat wordt overgelaten aan een nieuwe eigenaar.

Ambtelijk overleg gaat vooraf

bestemming Wolvenburg horde gemeente en rijk

De gemeente en het Rijk vonden in oktober het visiedocument nog onvoldoende uitgewerkt om te laten zien. Dat doet ons echter vrezen. Het is al best lastig om de verschillende belangen van de gemeente en het Rijk op één lijn te krijgen voor het visiedocument: een hele horde om te nemen.

Vervolgens wordt de klankbordgroep en de bijeenkomst met de buurt georganiseerd. Wat wordt dan de houding? Worden wij meegenomen om dezelfde horde ook te nemen, met mogelijk een andere uitkomst?

De buurt een horde of een te passeren station?

Of zijn we slechts een nieuwe horde die met tempo genomen moet worden? De lange voorbereiding tot een visiedocument doet ons dat laatste vrezen. Een bijeenkomst met de buurt wordt nog door ons samen met de gemeente (of andersom) georganiseerd, dit wordt nog net in december of volgend jaar januari.

Als het visiedocument in concept klaar is, na eventuele verwerking van ideeën en opmerkingen uit de buurt of klankbordgroep, wordt het document aan het college van B & W aangeboden. Nemen zij de conceptvisie over volgt de gang via de gemeenteraad. Op dat moment verwachten wij dat de gemeenteraad doormiddel van een raadsinformatiebijeenkomst belanghebbenden wil horen. Is het traject goed verlopen en kunnen we ons vinden in de inhoud? Dan volgt in de gemeenteraad een besluit. Na een positief besluit gaat het Rijk over tot de verkoop.

Wordt vervolgd, even een kleine luchtige advertorial tussendoor.

Pimpelmees op kantoor Wolvenplein

Ingeborg en Marieke Smit zijn Pimpelmees.

Beiden voelden als jonge moeders de groeiende behoefte aan geboortekaartjes met zachte kleuren en een nostalgische touch. In 2009 besloten ze daarom een kleine collectie te ontwerpen en te verkopen via hun webwinkel. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een echte webshop en is er naast geboortekaartjes veel meer te zien en te kopen: romantische collectie trouwkaarten, Familieplanner, kinderbehang etc.

Sinds begin 2017 houden ze kantoor op het Wolvenplein. Het is een tijdelijk adres, maar met het uitzicht op het voorplein bevalt dat prima. Voor meer informatie over de Pimpelmees, zie de website: www.pimpelmees.com

Traject visie en verkoop

Een volgende bijeenkomst voor de klankbordgroep is in november. Een bijeenkomst voor de buurt en belangstellenden is misschien in december nog mogelijk. Daarna wordt het visiedocument afgrond en aangeboden aan het college. Na goedkeuring volgt de procedure via de gemeenteraad met commissie vergadering en gemeenteraad. Naar verwachting houdt de gemeenteraad eerst een raadsinformatiebijeenkomst. Als de gemeenteraad haar goedkeuring heeft gegeven (lukt dat nog voor de verkiezingen?) gaat het Rijk over tot verkoop.

De verkoopprocedure duurt tussen een half en een heel jaar. Vervolgens is het Rijk mogelijk van plan om onvoorwaardelijk het eigendom over te dragen aan de nieuwe eigenaar. Onvoorwaardelijk is verkoop waarbij de eigenaar de sleutel van het pand krijgt met alle lasten en lusten op een vooraf bij verkoop al vastgelegde datum. In dat geval is er of een gebouw met het huidige tijdelijk gebruik onder een nieuwe eigenaar, of de nieuwe eigenaar wil het leeg aanvaarden.

Tijdpad herbestemming – herziene prognose Stadsdorp Wolvenburg

Aanvaarden van een leeg gebouw zou betekenen dat alle huidige gebruikers worden aangezegd binnen een maand te vertrekken. Het is dan al in 2019, maar toch. Er is overigens ook een grote kans dat de verkoop allemaal wat uitloopt of de nieuwe eigenaar het tijdelijk gebruik voort. Dat laatste mag namelijk onder het huidige tijdelijke bestemmingsplan en de aangevraagde vergunningen voor tijdelijk gebruik.

Tijdelijk gebruik ook na verkoop?

Voortzetten van het huidige tijdelijk gebruik is ook verstandig, er staan immers tegenover de lasten meteen inkomsten. De voorwaarden voor tijdelijk gebruikers kunnen dan wel veranderen, er is een nieuwe eigenaar. Andere bestemmingen mogen pas als een nieuw vergunningentraject is doorlopen. Dat vergunningentraject gaat twee tot drie jaren duren in verband met het vaststellen van de definitieve bestemmingen. Hoe dit echter gaat is nog niet zo duidelijk.

Het Rijk heeft overigens nog geen definitief besluit genomen over voorwaardelijke of onvoorwaardelijke verkoop. Dat besluit zal waarschijnlijk pas bij de start van de verkoop staan in het dan uit te komen ‘biedboek’.

Het is ook niet geheel duidelijk hoe lang het traject van het aanvragen van nieuwe bestemmingen na 2019 gaat lopen. Na 2019 is namelijk de nieuwe Omgevingswet van toepassing.

We houden jullie op de hoogte, meld je anders aan voor de nieuwsbrief.

Reacties zijn gesloten.