Methadon en buurtprotest

Wittevrouwenkade 6 krijgt nieuwe gebruikers. Na de kennismakingsavond met Arkin organiseert de gemeente een vervolgbijeenkomst voor de buurt.

Wittevrouwenkade 6 met protestborden vestiging Arkin

Oorspronkelijk bericht op 7 december, bijgewerkt 12 december en 4 januari

Het pand Wittevrouwenkade 6, pal om de hoek gelegen van het Wolvenplein, krijgt nieuwe gebruikers. Dit nieuws werd op 4 december huis aan huis bezorgd door Arkin. Na een inloop kennismakingsavond organiseert de gemeente op maandag 5 februari een vervolgbijeenkomst voor de buurt.

Tot schrik van de buurt wil Arkin in de buurt methadon gaan verstrekken aan gebruikers. De bewoners rond de gevangenis Wolvenplein werden op maandag 4 december verrast door dit nieuws.

Arkin wordt de nieuwe gebruiker van Wittevrouwenkade 6 dat sinds enkele maanden door De Tussenvoorziening is verlaten. Het wordt kantoor en behandellocatie voor de zorgteams van Jellinek Verslavingszorg en Inforsa van Arkin. Jellinek en Inforsa leveren onder andere verslavingszorg aan verschillende groepen cliënten in de stad. Vanuit dit kantoor gaan de zorgteams naar mensen thuis om zorg te verlenen. Arkin heeft dit bericht in de buurt huis aan huis bezorgd. Iedereen werd daardoor gelijktijdig geïnformeerd.

Methadonbehandeling

Op de Wittevrouwenkade gaat de methadonbehandeling plaatsvinden. In Utrecht zijn circa 200 methadongebruikers, van wie iets minder dan de helft het middel bij Jellinek ophaalt. Sommigen doen dat dagelijks, anderen enkele keren per week. De groep gebruikers van methadon wordt gestaag kleiner. Driekwart is man, vooral uit de leeftijdscategorie 45 tot 50 jaar.

Naast de gebruikers van methadon komen er ook cliënten voor een behandeling bij Inforsa. Zij krijgen een behandeling vanwege een psychisch probleem, een verslaving of vanwege reclassering. Per dag zullen er van elke groep (methadon en behandeling) ongeveer 50 cliënten op bezoek komen.

Op de Wittevrouwenkade worden geen mensen opgenomen, alleen behandelingen gegeven en medicatie verstrekt op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur. De meeste cliënten van Arkin wonen zelfstandig of in een begeleide vorm.

Zorgmedewerkers gaan dagelijks op pad om hun te bezoeken, deze teams hebben hun kantoor op de Wittevrouwenkade. De bedoeling is dat zij met hun aankomst en vertrek op verschillende tijden op de kade ook de omgeving in de gaten houden. Cliënten die blijven hangen in de buurt worden daar op aangesproken.

7000 jaar Verdovende middelen

Gemeente overvalt de buurt

Wat vooral ook stoort aan het besluit tot deze vestiging is de positie van de gemeente Utrecht. De buurt is druk bezig om in nauwe samenwerking met de Gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf te komen tot een passende invulling van de leeggekomen en in tijdelijk gebruik gegeven gevangenis Wolvenplein. In alle zorgvuldigheid wordt hier samengewerkt. En dan plotsklaps zonder enige melding van de kant van de gemeente deze aankondiging van een behandelcentrum verslavingszorg door Arkin.

Bewoners maken zich zorgen met het oog op schoolvoorzieningen in de buurt en de gezinnen met kinderen. Zij hebben voor maandag 11 december ‘Hart voor Nederland’ uitgenodigd en opnames zijn gemaakt (onder de link). Het nieuws kwam dezelfde maandag nog niet op tv en dat had waarschijnlijk te maken met ‘de ontwrichte samenleving’ door ernstige sneeuwval.

Kennismaking met Arkin

Op maandag 11 december organiseerde Arkin een inloopavond (18.00 tot 20.00 uur) in het desbetreffende pand voor omwonenden om “van gedachten te wisselen over het omgevingsbeheer”. Tijdens deze avond waren vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig.

Dat waren medewerkers van het wijkbureau en maar liefst vier verantwoordelijk wethouders; Paulus Jansen voor de verhuur van het pand, Victor Everhardt met volksgezondheid in de portefeuille, Kees Diepeveen voor welzijn, zorg en maatschappelijk welzijn en Kees Geldof als wijkwethouder.

De buurt had op voorhand al veel vragen en de avond was daar goed voor te gebruiken naast het kennis maken met de medewerkers van de nieuwe buren en hun werk. Voorop staat dat er alle waardering en respect is voor het werk van Arkin ten behoeve van de mensen waarvoor zij zorg heeft.

Veel buurtbewoners moesten toch stoom afblazen over dat het nu net hun woonomgeving treft. Dat is voor velen meer dan schrikken, ook door de verhalen die rondgaan over wat de cliënten uitgespookt hebben en voor welke problemen ze nog steeds kunnen zorgen.

Arkin heeft op beknopte wijze feiten en cijfers over deze locatie uitgereikt:

Inforsa en Jellinek buurtbrochure

In het geniep – Arkin en de gemeente

Arkin heeft met de gemeente het nieuws over de vestiging op de Wittevrouwenkade in alle stilte voorbereid. Basisafspraken met de gemeente waren al in oktober gemaakt. Ook een omgevingsvergunning voor de verbouw van het pand, een Rijksmonument, is al in november gedaan. Toen mocht de buurt van nog niets weten.

Alvorens de huurovereenkomst getekend werd, heeft Arkin op verzoek van de gemeente al een (concept) omgevingsbeheerplan opgesteld, zie bijlage. Arkin kondigt in haar brief aan dat het graag samen met de buurt tot een goed buurtbeheerplan wil komen, het concept wordt alleen als startdocument voor het overleg gebruikt.

Bij de ABC-straat zou het met de bewoners afgesproken beheersplan tot een beheersbare situatie hebben geleid (slechts 4 tot 8 klachten uit de buurt de afgelopen jaren). Laten we vooral benieuwd zijn wat de situatie dan beheersbaar kan maken. Hopelijk gaan naast Singelzicht ook een aantal buurtgenoten constructief meedenken om de landing van Arkin zo zacht mogelijk te maken.

Vier dagen na de buurtbijeenkomst is op 15 januari later de gemeenteraad (Commissie Mens en Samenleving – 14 december 2017, 1.06 uur) akkoord gegaan met de verhuizing naar de Wittevrouwenkade. Arkin wil per 1 maart op deze locatie beginnen. De gemeente heeft al haar informatie op een aparte site geplaatst, zie de link.

Vervolg – buurt in protest

Een groot aantal bewoners legt zich niet neer bij de besluitvorming van de gemeente. Zij hebben brieven geschreven om meer uitleg en heroverweging. De gemeente doet het voorstellen dat een met de buurt in overleg gemaakt beheerplan tot een beheersbare situatie gaat leiden. Als het buiten de kantooruren niet beheersbaar is, mogen we de politie bellen! Met dat soort ‘beheermaatregelen’ lijkt de gemeente geheel weg te duiken voor enige verantwoordelijkheid met als argument: zij is slechts verhuurder en de invulling van het plan is conform het bestemmingsplan!

De buurt blijft met vele vragen zitten. Wat doet de gemeente aan beheersing van overlast voor haar burgers en aan haar rechtsbescherming? Een juridisch proces is eveneens gestart, met als doel inzicht te krijgen in het gemeentelijk beleid en op die manier te kijken wat er nog mogelijk is om deze komst te voorkomen of te beperken. Mocht je je willen aansluiten en informatie horen over deze actie, laat het ons weten, dan geven we je mailadres door. Inmiddels is op vele vragen recent een antwoord gekomen, zie bijlage 1801 Gemeente Utrecht.

Het pand Wittevrouwenkade 6 is sinds 1882 eigendom van de gemeente Utrecht en blijft dat. De bestemming is een maatschappelijke functie en ook dat blijft zo. Het pand is een Rijksmonument uit 1829 en was van 2008 tot eind 2017 het kantooradres van Stichting De Tussenvoorziening. Zie onder de link voor meer historie over het pand.

1710 Arkin Wittevrouwenkade basisafspraken Omgevingsbeheerplan.pdf

1801 Gemeente Utrecht – Informatiebrief Wittevrouwenkade 6.pdf

Reacties zijn gesloten.