Kennismaken met ontwerp herbestemming

Ondanks Corona beperkingen konden we kennismaken met het ontwerp voor de herbestemming. Meer nieuws is er over bollenpoten op het Wolvenplein, een vroegere en huidig celbewoner en de geslaagde buurtmaaltijd.

Ondanks Corona beperkingen op het Wolvenplein kennismaken met de plannen.

Presentatie plannen gevangenis

Belangstellenden konden op woensdagavond 24 november kennismaken met de nieuwe eigenaren en de plannen waarmee het complex is verworven. De online informatiebijeenkomst was te volgen via Teams tussen 19.30 uur en 20.30 uur. Kijk hier de presentatie terug: PRESENTATIE PLAN AM

Tijdens de presentatie zijn vragen gesteld en antwoorden gegeven. Lees de vragen en antwoorden terug in de: BIJLAGE Q&A

De fase van planvoorbereiding is ingegaan met twee partijen. AM is als projectontwikkelaar verantwoordelijk voor de woningbouw, panden aan de pleinzijde en nieuwbouw binnen de ommuring. Levenslang gaat de gevangenisvleugels met kerkgebouw herontwikkelen. De lange vleugel met de kop aan de singel tot hotel-horeca en de korte vleugels voor werken of nog andere bestemmingen.

Op de bovenste foto staat een impressie van luchtplaats Zuid als één van de binnentuinen. Links staan serrewoningen van 2 etages tegen de buitenmuur aan de singel, op de achtergrond staat de voormalige kerk, omgebouwd tot een buurtruimte onder en een zaal voor externe activiteiten boven. Aan de rechterzijde is de lange cellenvleugel verbouwd tot hotelkamers. Dat is voor dit deel van het complex het plan.

Plannen Team AM voor luchtplaats Noord met hotel en horeca
Plannen Team AM – Plattegrond bebouwing en indeling op bolwerk Wolvenburg

W.J. Ruigrok verbleef een jaar op cel

Ter herinnering aan de gevangenisfunctie

De archieven van het Rijk bewaren verslagen over gedetineerden van toenmalig Gesticht Wolvenplein. Zo verbleef Willem Jan Ruigrok er een jaar lang in cellulaire detentie. De foto is van hem en in 1882 staat in zijn rapportage vermeld:

Oud 31 jaar, horlogemaker, ongehuwd. Luthers, geboren en laatst wonend te Amsterdam, lang ± 1,61 meter, haar lichtblond, wenkbrauwen blond, voorhoofd nogal hoog, ogen bruin, neus stomp, mond gewoon, kin rond, baard blond, aangezicht ovaal, kleur gezond.

Bij vonnissen van de rechtbank te Amsterdam werd hij op 9 mei 1878 en wederom op 31 augustus 1881 wegens misbruik van vertrouwen telkens veroordeeld tot 1 jaar celstraf.

Hij wordt op 6 september 1882 a.s. uit de cellulaire gevangenis te Utrecht ontslagen en zal vermoedelijk aldaar blijven.

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was zeer ijverig en verrichte werk als horlogemaker. Hij kan schrijven.

Einde rapport.

Bollen poten Wolvenplein

Ondanks Corona beperkingen op het Wolvenplein bollen poten.

Stadsdorp Wolvenburg heeft dit jaar voor de derde keer bollen gekregen via het initiatievenfonds van de gemeente. Op zaterdagmiddag 20 november hebben we met een kleine groep een uurtje bollen gepoot van voorjaarsbloeiers poten langs de Wittevrouwenkade en op het Wolvenplein.

Cel van Elsbeth

Ondanks Corona beperkingen op het Wolvenplein veilige werkplekken..

De Stadstuin verhuurt de cellen tegen hogere prijzen dan de voorheen door de leegstandsbeheerder toegepaste vergoeding voor tijdelijk gebruik. De hogere prijs is aanleiding voor een aantal huurders om de werkruimte te delen. Niet iedereen is tenslotte elke dag op de werkplek te vinden. Er is nog ruimte, download daarvoor de Brochure Wolf.

Elsbeth was een aantal weken geleden op zoek naar een celgenoot om een cel te delen, zie de cel boven. En zo zijn inmiddels al een behoorlijk aantal cellen bezet door duo’s.

Er zijn cellen van 7 m2 groot, velen zijn 10 m2 en er zijn grotere ruimten. Huurprijzen zijn incl. servicekosten en ex BTW.

Voortvluchtige gespot?

Ondanks Corona beperkingen op het Wolvenplein en afwezigheid van gedetineerden toch elke avond en nacht een lichtshow..

Bewoners langs de Wittevrouwensingel vragen zich al een aantal jaren af: waarom blijven die lampen toch branden in de avond en nacht?

Overleg gemeente gestart

AM & Levenslang zijn met de gemeente het overleg gestart over de bestemmingswijziging van het bolwerk en de benodigde vergunningen. De gemeente heeft daarvoor een team met een verantwoordelijk projectleider aangesteld.

Het lijkt voor de hand te liggen dat het plan van Team AM waar de gunning op gebaseerd is als basis dient. Hiermee kan de buurt en belangstellenden op 24 november kennismaken. Dat plan is door vertegenwoordigers van de gemeente en het Rijk als ruim voldoende beoordeeld en het voldoet aan de visie die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Uit de cellengangen is inmiddels vernomen dat er nog wat anders speelt. Bij zowel gemeente als AM & Levenslang is er sprake van voortschrijdend inzicht. De hoofdprioriteit van de gemeente lijkt de te realiseren brug over de singel te zijn. Is dat een verplichting in de visie? Ook is het gemeentelijk apparaat huiverig voor nog een hotel in de stad. Zijn de zorgen zo groot dat de gemeente dit wil tegenhouden? En wat voor ideeën of bezwaren zijn er nog meer?

AM & Levenslang zien mogelijkheden om meer te kunnen bouwen dan de vierkante meters die nu als woningbouw worden toegevoegd. Vragen zij zich ook af of de nieuw te realiseren tuin op het voorplein openbaar moet worden of dat het privé gebied blijft? Hebben AM & Levenslang nog andere ideeën dan het ingediende plan?

Vooralsnog lijkt bovenstaande passend bij een proces waarbij partijen tot overeenstemming moeten komen. Hopelijk horen we af en toe iets zodat wij er vertrouwen in kunnen houden.

Buurtmaaltijd

Ondanks Corona beperkingen op het Wolvenplein kan hopelijk de buurtmaaltijd doorgaan.

Voor de buurt en belangstellenden organiseerde Stadsdorp Wolvenburg jaarlijks een buurtmaaltijd. Elk jaar eten we in een ontspannen sfeer gezamenlijk een maaltijd waar iedereen een gerecht aan bijdraagt. De laatste buurtmaaltijd was in januari 2020.

Corona maakt het lastig of geplande bijeenkomsten door kunnen gaan. Helaas is dit in 2021 niet mogelijk geworden, de op 12 december geplande datum kon door Corona restricties niet doorgaan.

Ondanks Corona beperkingen op het Wolvenplein konden er wel bollen gepoot worden en kennis genomen van de plannen. Hopelijk heeft het nieuwe jaar meer in petto.

Reacties zijn gesloten.