Wat doet Wolvenplein in een horecanota 2017?

Ruim een maand geleden verscheen ‘Advies Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017’. Nieuwe bestemmingen voor Wolvenburg zijn nog niet bepaald, wat doet de locatie dan in een horecanota 2017?

Concept nota

De concept nota voor het horecabeleid moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. In de voorgestelde nota wordt vooral gekozen voor een verdere ontwikkeling van de horeca naar meer. Daarvoor worden argumenten genoemd. Niet alleen bezoek aan onze stad neemt toe, ook vooral het horeca bezoek van café naar lunch, koffie gelegenheid en buiten de deur eten.

De nota vermeld: “De gevangenis aan het Wolvenplein zal in de nabije toekomst een belangrijke functie vervullen bij de verdere “identiteit ontwikkeling van het Universiteitskwartier“. Dit zal nog wel enige tijd vergen voor de plannen concreet worden maar vooruitlopend hierop willen we de mogelijkheid bieden horeca hier te starten.

In het horecareglement worden grenzen gesteld. In de nieuwe (concept) nota zijn deze grenzen verruimd, zowel voor locaties waar horeca mag komen (zoals Wolvenplein) als naar soorten horeca, de categorieën:

Voormalige gevangenis Wolvenplein

Nieuwe bestemmingen voor Wolvenburg zijn nog niet bepaald, dat gebeurt pas in 2018. Een nieuwe eigenaar zal op z’n vroegst in 2019 vergunningen kunnen aanvragen, inclusief een nieuw bestemmingsplan. Dat is een procedure die tot minstens 2021 zal duren.

Toch neemt de horecanota al wel een voorschot op nieuwe bestemmingen, Wolvenplein wordt er namelijk gewoon in genoemd als uitbreidingsmogelijkheid. Waarom loopt deze horecanota zo ver vooruit op een locatie die pas onder een nieuwe eigenaar vanaf 2021 ontwikkeld kan worden? Dit is heel vreemd.

In de in september dit jaar gepresenteerde nota wordt zelfs voorgesteld dat op Wolvenplein horeca mag komen tot in de categorie B! Categorie B is zware horeca voor een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken al dan niet met maaltijden. Mogelijkheid tot dansen in het weekend is mogelijk. Er zijn GEEN begrenzingen in tijden! Daarvan is hinder te verwachten, of zoals de nota zelf aangeeft: overlast, door hogere frequentie van komende en gaande bezoekers, ook ‘s nachts. Door consumptie van alcohol kan overlast hoger zijn dan snelle horeca.

De horeca zou overigens niet aan de voorzijde Wolvenplein mogen komen, wel aan de gevels van de twee binnenplaatsen:

Of het verkeer allemaal via een nieuwe brug over de singel gaat? Dat staat er niet en dat gaat ook zo niet, vooral niet bij voetgangers en fietsers, ofwel het uitgaanspubliek!

Let wel, als de horecanota wordt aangenomen door de gemeenteraad is ze onherroepelijk! Dan kan het met enige rust in dit deel van de binnenstad vanaf 2021 gebeurd zijn. Ons inziens past de locatie Wolvenplein nog geheel niet in deze nota. De nota loopt vooruit op ontwikkelingen die eerst hun beslag nog maar moeten gaan krijgen. Als je het hier mee eens bent, dien dan vooral een zienswijze in. Een zienswijze waarin bovenstaande is verwoord: Wolvenplein hoort niet in de nota!

Inspreken kan op de nota, doe dat wel voor 10 november, zie de website van de gemeente. Zienswijzen kunt u mailen naar OHU2017@Utrecht.nl

En nog iets: gevangenis Wolvenplein hoort thuis in het Museumkwartier, het is tenslotte de oudste cellulaire gevangenis van Nederland! Het is een prima locatie voor rondleidingen en museumbezoek!

Stadsdorp Wolvenburg heeft inmiddels haar zienswijze ingediend, zie het volgende bericht op de site.

Reacties zijn gesloten.