Hoe groen wordt het gras van Wolvenburg?

De tweede helft van dit jaar gaat mogelijk bepalend worden voor de toekomst van Wolvenburg. De gemeenteraad gaat de visie met de reacties van het publiek behandelen.

visie op gevangenis Wolvenplein - bolwerk Wolvenburg
Hoe groen wordt het gras van Wolvenburg, of wordt dat een netelige kwestie?

Bijeenkomst maandagavond 10 september

De gemeenteraad gaat de visie van Rijk en Gemeente in behandeling nemen. De reacties van het publiek worden daarin meegenomen. Reacties die we nu kunnen geven. Wat gaan we 10 september doen? Daagt de visie voldoende uit? Is de visie in overeenkomst met ons beeld voor een nieuwe toekomst of biedt ze daarvoor genoeg mogelijkheden? Geeft de visie eventueel kans voor verkeerd, niet gewenst gebruik? Het woord is aan het publiek: aan u.

De concept visie gaan we op speelse wijze doornemen, de resultaten van de enquête worden bekend gemaakt en we hopen deze avond tot een constructieve reactie te komen, dat is het doel van de avond. Een avond voor iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van Wolvenburg. Reserveer de datum 10 september!

Enquête

De enquête is een middel om te reageren op het concept visiedocument van Rijk en Gemeente. Tevens is de enquête een evaluatie van de afgelopen periode en een vraag naar uw mening. Laat dit moment niet onbenut! De resultaten van de enquête worden vlot na 8 september gepubliceerd op deze website en aangeboden als reactie op het visiedocument.

Uw persoonlijke mening hoorden we graag via de enquête – invullen kostte slechts 10 minuten.

Dialogen met Arkin – organisatie Buurtbeheergroep en Arkin

Een drietal bijzondere dialogen met de buurt vindt plaats. Sinds bekend werd dat Arkin zich zou vestigen op de Wittevrouwenkade, hebben we (buurt en Arkin) een heftige periode achter de rug met fikse discussies, protestborden, hoorzittingen en rechtszaken. Nu Arkin definitief op z’n plek zit, is het een mooi moment via de weg van de dialoog in contact te treden.

Elke dialoog bestaat uit vier professionals van Arkin, vier cliënten van Arkin en vier buurtbewoners. De dialoog is een gespreksvorm waarbij deelnemers kennismaken met elkaars zienswijzen, belevingen en handelswijzen. Ieder wordt uitgenodigd om zonder vooringenomenheid te luisteren naar elkaar, ieder krijgt tijd om ononderbroken te spreken. Een dialoog is er niet om actiepunten en oplossingen te bespreken, maar vooral om naar elkaar te luisteren.

Op 30 augustus vindt de eerste dialoog plaats, daarvoor hebben zich al buurtbewoners gemeld. De twee volgende dialogen vinden later in het jaar plaats.

Reacties zijn gesloten.