De Grifthoekbrug houdt de gemoederen bezig

Het ongeduld over de gewenste Grifthoekbrug neemt toe. De gemeenteraad is op 16 januari geïnformeerd over de stand van zaken. Besprekingen met de eigenaren verlopen positief, maar kosten veel tijd. Realisatie in 2028 wordt haalbaar, als de financiering rond komt.

Grifthoekbrug, impressie van de locatie en vorm

De discussie over een Grifthoekbrug werd in 2016 na het uitkomen van de nota ‘Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar’ weer actueel. Het was in 2011 mislukt. Toen sneuvelde het plan voor een brug omdat de gemeenteraad weigerde er budget voor vrij te maken.

Autoluwe binnenstad

Inmiddels zijn de tijden veranderd. Meer bewoners zijn er voorstander van om de binnenstad autovrijer te maken. Ook meer bewoners staan achter het beleid om te parkeren op wat meer afstand, de eigen auto kan veilig parkeren in de Grifthoekgarage. En dan is een korte verbinding tussen de binnenstad en de garage handig. Een brug naar bolwerk Wolvenburg wordt slim.

In 2010 was bedacht om de brug zo dicht mogelijk langs de huizen van de Wolvenstraat te leiden. Maar dat vonden bewoners een groot bezwaar. Het vertrek van Justitie uit gevangenis Wolvenplein gaf nieuwe kansen. Ook weer slim: de brug kwam als eis in het Visiedocument Wolvenplein, de leidraad voor de verkoop.

De nieuwe eigenaren van de gevangenis moesten het tot uitgangspunt nemen in hun plannen. Inmiddels wordt een locatie voorbereid die uitkomt op het voorplein van Wolvenburg. Dat voorplein wordt een klein stadspark met wandelpaden naar de Wolvenstraat. Van de brug is nog geen ontwerp bekend gemaakt. Mogelijk dat de looproute van de brug wat slingerend over het water gaat.

Planvorming stokt

Met de planvorming voor de gevangenis loopt het niet heel soepel. In het najaar van 2021 heeft de ontwikkelaar van de gevangenis het overleg met de gemeente gestart. Ondanks het in 2019 vastgestelde Visiedocument had de gemeente een uitgebreide vragenlijst. Die lijst is inmiddels veranderd in een omvangrijk pakket aan eisen. Om die eisen te vertalen naar praktische uitvoerbaarheid kost veel mankracht en geld. Hoe dat gaat uitpakken kunnen we mogelijk in de komende maanden gaan zien als de ‘Bouwenvelop’ uitkomt. De Bouwenvelop is de overeenkomst tussen de ontwikkelaar en de gemeente voor het dan nog uit te werken bestemmingsplan, inclusief locatie van de brug.

Met een bouwenvelop in 2024 kan het bestemmingsplan in 2025 worden vastgesteld. Afhankelijk van de dan te doorlopen bezwaarprocedure kan de ombouw van Wolvenburg starten in 2026. Misschien hebben we dan een brug in 2028. Dat laatste natuurlijk alleen als de gemeente goedkeuring krijgt voor de middelen die daarvoor nodig zijn. Enkele raadsleden zijn al voor.

Reacties zijn gesloten.