Vragenlijst aankondiging en resultaten

Wie, wanneer en hoe? Met de vragenlijst hebben we iedereen in de buurt, van jong tot oud en andere belangstellenden een kans gegeven hun mening te geven. Dat kon in de tweede helft van de maand mei 2014.

Vragenlijst aankondiging en resultaten

In totaal waren er 139 deelnemers. Het ging bij het invullen van de vragenlijst om de persoonlijke mening. De lijst kon daarvoor door elk lid van een huis(-houding) ingevuld worden. De vragenlijst stond op een digitale website, de antwoorden op de 55 vragen konden daardoor snel geteld worden.

De aanleiding: Gevangenis Wolvenplein komt in juni 2014 leeg te staan. Na 159 jaar verliezen de gebouwen hun functie. Wat kan en mag met het bolwerk Wolvenburg en/of de gebouwen van de gevangenis Wolvenplein gebeuren? In januari zijn veel ideeën verzameld. Wat vinden wij daarvan? Wij hebben de mening in mei 2014 gepeild.

Enkele vragen met hun antwoorden:

Van 12 mogelijke bestemmingen voor de gebouwen is de voorkeur gevraagd (van graag tot niet):

Vragenlijst aankondiging en resultaten

Van 20 mogelijke aanpassingen is de instemming gevraagd (van eens tot oneens):

Vragenlijst aankondiging en resultaten

Download de volledige resultaten onder de volgende links:

Enquête SW mei 2014 Volledige uitslag.pdf

Enquête SW mei 2014 Een samenvatting v2.pdf

Reacties zijn gesloten.