Uitslag enquête toekomst gevangenis

De resultaten van de enquête van Stadsdorp Wolvenburg zijn bekend. Het Visiedocument van Gemeente en Rijk is nog concept. De enquête geeft ons een basis om een reactie op het (concept) Visiedocument te geven.

De verkoop van gevangenis Wolvenplein is aanstaande. De Gemeente en het Rijk hebben een (concept) Visiedocument opgesteld met mogelijkheden en begrenzingen voor het nieuwe gebruik. Dit concept wordt met de reacties van het publiek aangeboden aan de Gemeenteraad. De gemeenteraad dient haar goedkeuring te geven aan de visie.

Het (concept) Visiedocument is op 22 juni jl. vrijgegeven en op maandag 9 juli heeft een door Gemeente en Rijk georganiseerde informatiebijeenkomst in de gevangenis plaatsgevonden. De reactietermijn voor het publiek is op verzoek van Stadsdorp Wolvenburg verruimd tot en met 14 september.

Deze termijn gaf ons de gelegenheid om de periode rond de zomervakanties te gebruiken voor een enquête. De enquête kon tot en met 8 september via internet ingevuld worden en heeft door herhaaldelijke oproepen (flyeren, mailen en social media) een respons van ruim 230 deelnemers opgeleverd. Download de Enquête

De enquête

We hebben de wensen van het publiek voor de toekomst gepeild en gevraagd naar de ervaringen met het tijdelijk gebruik. De enquête is door 231 deelnemers ingevuld.

Waar wonen de deelnemers

(vraag 1 postcode)

Een eerste groep deelnemers woont in de buurt (Wolvenplein, Wolvenstraat, Molenstraat, Ridderschapstraat, en enkelen Plompetorengracht, Wittevrouwenstraat en -kade), een tweede groep woont op de omliggende Wittevrouwensingel en de grootste groep elders in de stad Utrecht.

Wat is de leeftijd van de deelnemers

(vraag 2)

De spreiding van de leeftijd bleek een goede afspiegeling van bewoners die betrokken zijn bij hun woonomgeving. Dat merken we ook bij bijeenkomsten en in het buurtcontact. Er zijn veel bewoners in de buurt met een leeftijd tussen de 20 en 30 jaar, maar het lukt nauwelijks om deze groep te betrekken bij initiatieven in de buurt of bij de toekomst van Wolvenburg.

De enquête bestaat uit vijf delen

Deel 1: Evaluatie van de afgelopen periode

(vraag 3 en 4)

Het bolwerk Wolvenburg kent sinds april 2015 tijdelijk gebruik. Zelfstandigen of bureaus hebben werkruimte bij ‘De Vrije Wolf’, het spel escaperoom en andere spelen zijn mogelijk, ‘De LiK’ is er voor groepen die korte tijd een ruimte gebruiken via een vaste cateraar en een rondleiding is mogelijk.

De buurt kende tot juni 2014 de gevangenis als een plek voor 120 gedetineerden, 120 medewerkers, bezoekers en dagelijks transport. Ze heeft in april 2015 de locatie zien veranderen naar tijdelijk gebruik voor 80 tot 350 mensen per dag met uitschieters tot 1.000 bezoekers bij grote events.

Deel 2: Uitgangspunten van de visie

(vraag 5)

In het (concept) Visiedocument van Gemeente en Rijk zijn verschillende eisen en uitgangspunten gesteld aan het definitieve gebruik onder een nieuwe eigenaar. Deelnemers konden aangeven in welke mate ze het eens of oneens zijn met (voor de enquête aangepaste) uitgangspunten.

Deel 3: Kwaliteiten toekomstige bestemmingen

(vraag 6)

Gemeente en Rijk begrenzen de mogelijkheden voor de toekomst in het (concept) Visiedocument, in de vorm van eisen en uitgangspunten waar kopers met hun plan aan moeten voldoen. De visie is richtinggevend, maar dwingend in het behoud van het monumentale karakter. In de visie staan geen bestemmingen (wonen, bedrijf, dienstverlening, cultuur, onderwijs, etc.). Wel worden expliciet suggesties gedaan voor horeca en een brug.

Deel 4: Bestemming gebouwen

(Vraag 7, 8 en 9)

Gevangenis Wolvenplein bestaat uit een aantal gebouwen. Naast de cellengalerijen zijn er voormalige woonhuizen aan de voorzijde, verschillende kantoor-, werk- en ontspanningsruimten, een voormalige kerk, een sportzaal en de expeditieruimte. Door de nieuwe bestemmingen kan het gebouw publiek toegankelijk of afgesloten worden. Dat kan ook voor gedeelten van de gebouwen gelden.

Twee open vragen waren er voor de gewenste of niet gewenste bestemming. Daarvan is zeer ruim gebruik gemaakt, echter velen noemden een al bij de gesloten vragen genoemde optie. Hieronder zijn andere antwoorden kort samengevoegd en samengevat.

Deel 5: Ervaringen met tijdelijk gebruik

(vraag 10)

Dit deel gaat over ervaringen met het tijdelijk gebruik sinds april 2015. Bij twee onderwerpen hebben we alleen de antwoorden van de direct omwonenden (Wolvenplein, Wolvenstraat en Molenstraat) weergegeven.

Tot slot

Wij danken iedereen hartelijk voor het invullen van de enquête. De resultaten zijn op 12 september 2018 gepresenteerd op de website van Stadsdorp Wolvenburg. Klik voor een Download van de Enquête

Na afloop van de vakantieperiodes hebben wij een informatiebijeenkomst gehouden op maandag 10 september. De eerste resultaten van de enquête zijn op die dag gepresenteerd. De enquête geeft ons een basis om een reactie op het (concept) Visiedocument te geven. De ruim 30 aanwezigen hebben geholpen een constructieve reactie te geven. Binnenkort berichten we hierover meer.

Heeft u nog iets gemist of wilt u ons nog een boodschap meegeven? Mail ons op het adres wolvenburg@gmail.com

Als u het op prijs stelt op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten van Stadsdorp Wolvenburg en uw mailadres is bij ons nog niet bekend, stuur dan een mail naar wolvenburg@gmail.com

Reacties zijn gesloten.