Eerste nieuwe ervaringen

Van een functionerende gevangenis op het bolwerk naar De Vrije Wolf. De eerste ervaringen zijn voor de buurt over het algemeen positief. Het leverde het plezier op om een bezoek te kunnen brengen aan de ‘buurman’. Maar naast plezier is er ook sprake van ongewenste drukte in geluid en verkeer.

overlast en ervaringen
Tekening van (oud-) buurtbewoner Albo Helm

Er kwamen niet alleen nieuwe gebruikers van de gebouwen, heel veel bezoekers hebben de kunsttentoonstelling UtrechtDownUnder bezocht of bijeenkomsten in De Vrije Wolf of zijn gast geweest bij The Village. Werk aan de stadsverwarming (drie maanden in 2015) op de Wittevrouwenkade en het Wolvenplein veranderde ook nog eens de verkeersroutes. Wat betekent dit voor de buurt. Vinden we alles maar gewoon goed en leuk gaan?

Het voorplein is een klankkast

Vooral het geluid op het voorplein van de gevangenis is een bron van zorg. Dat geluid valt in de zomermaanden bij de buren aan het Wolvenplein met de open ramen extra op. Vertrekkende en ook groepjes aankomende gasten ontmoeten elkaar met geluid op dat voorplein. Dat blijkt voor een aantal bewoners van de appartementen heel vervelend te weerkaatsen naar hun gevel en door een open raam. Dat kan niet voortduren. De bezoekers zullen blijven maar de inrichting van het voorplein is een punt van zorg.

Een tweede aandachtspunt is er voor de singelzijde naast het terras van The Village. Het valt bepaald niet mee als je buren tientallen gasten in zijn tuin heeft zitten. Niet zo maar een dag, nee elke mooie dag dat je van je eigen tuin wilt genieten en dat tot voor kort ook ongestoord kon doen, zit het bij de buren weer vol en dringt het geluid door tot in je eigen tuin.

Bewoners uit de Wolvenstraat hebben bezwaar ingediend bij de gemeente tegen het afgeven van de vergunning. Deze problematiek is niet met het beperken of aanpassen van openingstijden op te lossen. Onderzoek heeft uitgewezen dat met ingrepen in omvang, opstelling of aankleding van het terras van The Village de overlast beperkt kan worden.

Gebruik ervaringen

Dan zijn we nog niet klaar. Het tijdelijk gebruik van gevangenis Wolvenplein levert ons in deze vroege fase al direct informatie op. Informatie waarmee we de inpassing van De Vrije Wolf en straks de definitieve bestemming goed kunnen laten landen. Dat landen van de nieuwe bestemming moet ook nog gebeuren qua nieuwe verkeersstromen.

De bezorgwagens, bezoekers die toch proberen te parkeren, automobilisten die in de nauwe straatjes hun auto gaan keren: de buurt is niet ingericht op vele bezoekers en zeker niet voor bezoekers per auto. Al veranderde er veel ten opzichte van de tijd als gevangenis,. Ook toen waren er vele bezoekers, naast het personeel, bezorgers, Justitieel vervoer etc.

Een verkeersplan zou mogelijk kunnen helpen om bezoekers met auto’s al vroeg te weren en alle andere bezoekers op een rustige manier naar het Wolvenplein te leiden: het vraagt nog even alle aandacht.

Een aantal buurtgenoten heeft over de door haar ervaren overlast behoefte aan vertegenwoordiging en zich verenigen in een kritische opstelling. De buurt heeft in september 2015 de buurt een brief gezonden. Daarin staan niet alleen de minder gunstige ervaringen, ook het idee dat er onvoldoende hun belang wordt vertegenwoordigd naar veroorzakers, eigenaar en beheerders. Onder de link staat de brief 2015-0921-brief-bewonersgroep-wolvenbuurt.

In het overleg dat Stadsdorp Wolvenburg met haar contacten heeft, worden alle ervaringen meegenomen.

Reacties zijn gesloten.