Concept Bouwenvelop Wolvenplein

De gemeente Utrecht heeft op 5 april een concept Bouwenvelop voor Wolvenplein uitgebracht. Daarin staan alle plannen die de gemeente met de eigenaren hebben bekokstoofd. De envelop is de basis voor de wijziging van het Bestemmingsplan en de Omgevingsvergunning.

Na ruim twee en een half jaar overleg is het eindelijk gelukt: overeenstemming met de gemeente over de nieuwe functie voor de gevangenis en de bouwplannen. De envelop is een relatief lijvig boekwerkje geworden van 84 pagina’s: vol met tekst en afbeeldingen. Het beschrijft de bestaande situatie, vervolgens de wensen van de eigenaren en de gemeente en de onderbouwing daarvan. Daarna volgen de resultaten van onderzoek en haalbaarheid van de plannen en de uitvoerbaarheid.

De invulling van de gevangenis, tekening BiermanHenket

De nieuwe bestemming voor de gevangenis wordt een divers programma voor wonen, werken, hotel en horeca met een buurtruimte en fietsenstalling. Daarvoor worden de oudste gebouwdelen gebruikte en voor het wonen en de dagrecreatie komt er nieuwbouw, binnen de ommuring van het gevangeniscomplex.

Gekleurde deel wordt gemeentegrond

Dat de eigenaren en de gemeente samenwerken aan de planvorming is logisch. De gemeente heeft met vele vragen sterk gestuurd op de door haar gewenste uitkomsten. Er is een tweede reden: het voorplein en de rand rond het bolwerk wordt eigendom van de gemeente (ingekleurde deel van bovenstaande tekening).

Impressie van de wandelbrug

Brug over de singel: onderzoek!

En nog meer, er is lang gesproken over de eis van een brug over de singel. De wens bestaat al lang (zie onderstaande schets uit 1985) en werd in 2008 concreet. Vervolgens is een brug min of meer als eis in de Visie Wolvenplein terecht gekomen. In 2019 is de gemeenteraad daarmee akkoord gegaan. Zeer teleurstellend staat echter in de Bouwenvelop: de gemeente lukt het niet om er financiële dekking voor te vinden! Ondanks de bijdrage van de eigenaren van de gevangenis. De gemeente gaat het onderzoek naar de haalbaarheid voortzetten!

Bij de verantwoording over de totstandkoming staat ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’. Iets waarvan de buurt na enkele bijeenkomsten in 2022 weinig heeft gemerkt. Voor ideeën om het groen als buurt aan te leggen en te onderhouden heeft de gemeente nog geen interesse getoond. Of de wens om van de fietsenstalling een buurtvoorziening te maken. En Stadsdorp Wolvenburg beijvert zich al sinds 2013 voor een goede toekomst van de gevangenis en wordt in de Bouwenvelop niet een keer genoemd. Wil de gemeente wel buurtparticipatie?

Meer veranderingen

In de omgeving gaat er meer veranderen. De riolering op het Wolvenplein, de Wolvenstraat en de Wittevrouwenkade is toe aan vervanging. Dat kan een kans worden voor een herinrichting. Zowel de stad en de buurt wensen een verkeersluwe situatie. Een nieuwe brug is dan bijna een voorwaarde.

De Bouwenvelop is te vinden op de gemeentelijke site utrecht.nl/wolvenplein. Op woensdag 24 april vanaf 19.00 uur organiseren de gemeente en de eigenaren van de gevangenis een informatiebijeenkomst. Daar wordt meer verteld over de inhoud van de plannen. Download het wijkbericht onder deze link. Reageren op het concept kan tot en met 17 mei 2024, de reactie te sturen naar wolvenplein@utrecht.nl.

Gemeentelijk plan uit 1985, bouwtekeningen Het Utrechts Archief

Reacties zijn gesloten.