Brainstorm en Enquête in 2014

Wat te doen met een vrijkomend bolwerk met daarop de oude gevangenis, ook nog eens monument? Stadsdorp Wolvenburg heeft in 2014 een brainstormsessie gehouden en als vervolg een enquête uitgevoerd. Beiden zijn op deze pagina verkrijgbaar door ze te downloaden.

brainstorm-wolvenburg-jan-2014 en enquete
Lees meer >>

Bestemmingsplan Wolvenburg

Het bestemmingsplan van de binnenstad van Utrecht is uit 2010 en bepaalt wat in de gebouwen mag. Wolvenburg heeft momenteel een speciale bestemming, ‘Maatschappelijk – Justitiële Inrichting’.

2010-plankaart-bestemmingsplan-2010-gevangenis-wolvenplein
Plankaart 2010 – bestemming Maatschappelijk Justitiële Inrichting
Lees meer >>

Wereld van Wolvenburg

De Wereld van Wolvenburg

Als de gevangenis verdwijnt van het Wolvenplein, wat kan dan de wereld van Wolvenburg worden? Die vraag werd in 1995 opgeroepen door de toenmalige werkgroep verfraaiing Breedstraatbuurt.

1995-nieuwe-bestemming-tekening-rein-vd-pol-wolvenburg
Rein vd Pol – Café de Nor op bolwerk Wolvenburg
Lees meer >>