Copacabajes, buurtmaaltijd en meer te doen op Wolvenburg

De decembermaand sluit af met veel doen op Wolvenburg: Copacabajes. We zagen velen bij het buurteten op zondag 17 december, ook kon geschreven worden voor Amnesty en was er een presentatie van De Witte Wolf.

Copacabajes – wintereditie van 2e kerstdag tot en met 7 januari

Copacabajes opent haar deuren van 26 december tot en met 7 januari, elke dag van 10 tot 18 uur behalve nieuwjaarsdag..

Het wordt de wintereditie: geen zand, maar vuurkorven op de luchtplaats, waar je marshmallows en broodjes kunt roosteren. Voor de kinderen zijn er veel leuke activiteiten, zoals theater, schmink en workshops. Zelf zijn we laaiend enthousiast over de rendier-stokpaard race!

Natuurlijk mag je ook lekker wegzakken op de bank en genieten van een kop koffie, glühwein & een kop warme soep. Afgelopen zomer werd de luchtplaats van de LiK omgetoverd tot een waar relaxed pop-up stadsstrand. Vanwege de enthousiaste reacties organiseren we deze winter dit speelfestijn.

We hopen dat jullie allemaal langskomen. Neem vooral je kinderen, neefjes of nichtjes mee! Meer informatie onder de link van Copacabajes.

Klankbordgroep – nieuwe bestemming

Op de avond van 14 november vond het vierde gesprek plaats met de klankbord­groep. De gemeente en het Rijksvastgoed­­bedrijf hebben inmiddels een conceptplan voor de verkoop van bolwerk Wolvenburg met de gebouwen van de voormalige gevangenis. Dit plan is op hoofdlijnen met de klankbordgroep gedeeld, voor een locatie met twee gezichten als burcht en dorp en met een toekomst voor rust en publieke toegang. Een grote verrassing kan wel al worden gemeld: er is geen sprake van een hordenloop naar een nieuwe bestemming. De bedoeling is dat iedereen gelijk mee gaat varen om het bolwerk naar een nieuwe bestemming te brengen.

Hoe gaat dat dan? De verkoper gaat eisen stellen aan de nieuwe bestemming, zoals bijvoorbeeld het behoud van de monumen­tale gebouwen en een mix van functies met wonen. Ook wordt gevraagd hoe met het plan voor een nieuwe bestemming aan uitgangspunten wordt voldaan, bijvoorbeeld dat er geen toename van (gemotoriseerd) verkeer mag plaatsvinden en het nieuwe gebruik past bij de indeling van de gevang­enis. En zo komen er meer eisen en uitgangs­punten. Gegadigden kunnen op basis van de eisen en uitgangspunten een plan indienen. Pas als daaraan wordt voldaan en vervolgens het bod hoog genoeg is komen ze in aanmerking. Dit plan wordt nog veel uitgebreider besproken in een buurtbijeenkomst. In 2018 horen we meer.

Leerlingen van de weekendschool uit Overvecht waren op bezoek.

Mohammed had een idee voor de toekomstige bestemming: een Wolfotel

Vrijplaats Wolvenplein – help mee – volgend jaar maart

Vrijheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nederlanders zijn gewend aan vrijheid, maar niet voor iedereen is dat vanzelf­spre­kend. Bij de eerste editie van Vrijplaats hebben de deelnemers kunnen ervaren wat dit betekent voor de nieuwe Nederlan­der(s). Mede door deze ervaring gaat Vrijplaats in Utrecht een intercultureel festival organiseren: op het Wolvenplein op zondag 25 maart! Help mee.

‘Vrijplaats in het Wolvenplein’ is er voor een kruisbe­stui­ving van diverse culturen en culturele concepten. Op de vrijplaats gaan groepen mensen van verschillende achter­grond samen. Tijdens het evenement maken we kunst, zijn er workshops en exposities. Bezoekers stimuleren we om aan de slag te gaan, samen met de nieuwe Nederlander(s) & kunstenaars / artiesten. Ons doel is elkaar beter leren kennen, van elkaar leren en met elkaar op weg naar een creatieve en culturele verbroedering.

Stichting Vrijplaats is op zoek naar creatievelingen, kunstenaars, visual artiesten, workshops, spoken words etc. Wil je mee doen aan het project en/of kunst tentoonstellen? Neem dan contact op via vrijplaats2017@gmail.com

Buurtmaaltijd op zondag 17 december

Wat later dan voorgaande jaren hielden we buurteten. Buren proefden van de kookkunsten of de kunst werd afgekeken af bij de buren. Het maakte niet uit wat meegebracht werd, de ervaring leerde dat het goed kwam. Met 49 buren werd het zeer geslaagd. Een kleine groep van zes buren deed vooraf mee aan de rondleiding. Cellengang B was inmiddels wat aangekleed met slingers en aan twee lange tafels was er volop contact. Want het gaat natuur­lijk om het contact in de buurt en om de toekomst van de gevangenis. Wat speelt er, wat houdt ons bezig en Stadsdorp deed verslag.

Het was op zondag 17 december in de gevangenis, in de cellengang, een bijzondere omgeving. Voor contact met elkaar, genietend van de maaltjes van elkaar en een drankje van Stadsdorp.

Presentatie De Witte Wolf op maandag 11 december

Woon je in de wijk rondom Wolvenplein? Dan was het extra interessant om te komen. We hebben meegepraat over de toekomst van het complex Wolvenburg. Vereniging De Witte Wolf en Stadsdorp Wolvenburg vertelden hoe zij invulling willen geven aan het historische complex, en zij waren erg benieuwd naar ieders mening! Vereniging De Witte Wolf is een bewonersvereniging die de mogelijkheden ziet om in een deel van het oude gevangeniscomplex woningen te realiseren, van koop tot sociale huur.

Amnesty schrijfmarathon op zondag 10 december

Nederland ging opnieuw massaal brieven schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. In Utrecht werd op zondag 10 december – de Dag van de Mensenrechten – volop geschreven in De Lik.

Er werden brieven geschreven voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten omdat ze voor hun mening uitkwamen of vermoord werden terwijl de daders vrijuit gaan. Ook stuurden de brievenschrijvers de mensen die dit jaar centraal staan groetenkaarten, zodat ze weten dat ze niet vergeten zijn.

Tijdens de Schrijfmarathon van vorig jaar werd in Nederland een recordaantal van 166.000 brieven geschreven. Wereldwijd werden 4,7 miljoen brieven, kaarten, handtekeningen, sms’jes en WhatsApp’jes verstuurd. Hoe groter die vuist, hoe groter de druk op autoriteiten om te zorgen voor gerechtigheid.

Brieven schrijven werkt

Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers mensen eerlijker te behandelen. En hoe meer groetenkaarten, hoe groter de steun voor de mensen voor wie we schrijven. Dat is onvoorstelbaar belangrijk. In de woorden van Máxima Acuña uit Peru: ‘Ik ben oneindig dankbaar dat ik niet alleen ben, maar hulp krijg van zoveel mensen van over de hele wereld.’ Vorig jaar schreven we voor Máxima, omdat zij en haar gezin bedreigd en mishandeld werden omdat ze weigerde haar grond af te staan aan een mijnbouwbedrijf. In mei 2017 bepaalde het hooggerechtshof van Peru dat ze op haar land mag blijven wonen.

Tijdens de Schrijfmarathon van 2017 kregen mensenrechtenverdedigers speciale aandacht. Deze activisten steken hun nek uit. Zij hebben de moed op te komen voor vrije meningsuiting, tegen discriminatie of onderdrukking. Ze roepen machthebbers ter verantwoording. Maar doordat ze op de voorgrond treden, zijn ze een gemakkelijke prooi voor de autoriteiten. Wereldwijd worden zij steeds vaker slachtoffer van intimidatie, vervolging en geweld. Zelfs de voorzitter en de directeur van Amnesty Turkije zitten in de gevangenis.

De groene Wolf is winterklaar

De tuinbakken van ‘De groene Wolf’ hebben goed gepresteerd. De ontdekking van het jaar was de kleurrijke en doorgroeiende snijbiet: heerlijk in de salade en als bladgroente. Met de boerenkool leek het voor de winter niet te lukken, de bakken zijn niet slakkenvrij. Maar enkelen hebben deze aanslagen overleefd! Recent is de tuin winterklaar gemaakt.

Reacties zijn gesloten.