Buurtbijeenkomst: de plannen en plannenmakers

Op de buurtbijeenkomst van 20 april konden we het gebouw bekijken en kennismaken met de plannen, de gebiedsregisseur, de ontwikkelaar en de gemeente. Meer nieuws over de Elisabeth Frystraat en gebruiker Getir.

Bijeenkomst op 20 april 2022 in vleugel B van de gevangenis

Buurtbijeenkomst 20 april

Voor het eerst na enkele jaren stonden de deuren van de gevangenis op woensdagavond 20 april open voor belangstellenden. De buurt en alle ontvangers van de nieuwsbrief Wolvenburg waren welkom. Stadsdorp zorgde bij binnenkomst voor koffie of thee. We lieten ons informeren over het huidig gebruik, de toekomstige functies en de sfeer in het gebouw. In de gevangenis konden we de plannen bekijken, kennismaken met Tijmen Hamerslag als gebiedsregisseur van AM/Levenslang, Linda Kuik als projectleider en Greetje als stedenbouwkundige van de gemeente, Yvette van Piggelen en Arno Hallie van projectontwikkelaar AM, Albert, Lya en Marijke namens het bestuur van De Witte Wolf en wij, Susan, Esther, Machteld en Bert van Stadsdorp Wolvenburg. Helaas was beheerder De Stadstuin verhinderd.

In de gevangenis hangt een impressie van de plannen voor het toekomstig gebruik. De partijen gaven een korte toelichting op hun rol voor het tijdelijk of definitief gebruik. Zo kon iedereen zich informeren over de locatie en troffen we elkaar als buren en belangstellenden. Met een drankje werd het een geanimeerde avond.

Elisabeth Frystraat

Elisabeth Fry was gevangenishervormer en filantropist en leefde van 1780-1845. Zij zorgde voor betere omstandigheden en scholingsmogelijkheden in gevangenissen in Engeland. En wat had zij van doen met gevangenis Wolvenplein? Niets, behalve haar relatie met gevangenissen en dat haar naam geschikt is om tegenwicht te bieden aan de vele straatnaambordjes met mannennamen in steden zoals Utrecht.

Dat laatste is de reden dat het straatnaambordje van Wolvenplein overplakt is. Het zou echter net zo tijdelijk kunnen zijn als de huidige bestemming van het gevang.

Voortgang plannen Wolvenplein

De gezamenlijke eigenaren van de gevangenis, ontwikkelaar AM en Levenslang, zijn het overleg met de gemeente gestart. Dat overleg moet leiden tot vergunningen voor het nieuwe gebruik. In Utrecht gaat dat volgens een vaststaand aantal stappen. Naar verwachting wordt in april een intentieovereenkomst getekend over de gezamenlijke opgave van de eigenaren en de gemeente om nieuw gebruik en andere zaken vast te leggen.

De intenties zijn: de wens om een deel van het complex tot hotel te verbouwen, een deel voor woningen en een deel voor werken. Verder komt ter sprake de inrichting van het voorplein en de binnenhoven, de verkeersontsluiting met de voetgangersbrug over de singel, en de wijze van participatie met de buurt.

De gemeenteraad dient aan het einde in te stemmen met de plannen voor het nieuwe gebruik en andere afspraken. Normaal gesproken duurt dergelijk overleg met de gemeente enkele jaren. Voor het Wolvenplein verwachten de partijen een soepele procedure, want in 2019 heeft de gemeenteraad een visie voor toekomstig gebruik vastgesteld en de plannen van de nieuwe eigenaar voldoen aan die visie. Als het meezit gaat de ombouw van het complex nog in 2024 beginnen. Op de bijeenkomst van 20 april vertelde gebiedsregisseur Tijmen Hamerslag ons meer over het overleg met de gemeente. Tijmen werkt voor de eigenaren.

Gebruik van de gevangenis

Het is drukker dan ooit op het Wolvenplein. Sinds september 2021 beheert De Stadstuin gevangenis Wolvenplein. Zij verhuurt de ruimtes en zorgt voor de schoonmaak en het onderhoud. Inmiddels zijn bijna alle ruimtes verhuurd, de cellen, de kantoren en andere grotere ruimtes. Ook zijn alle parkeerplaatsen gereserveerd.

De LiK is met prachtige ruimtes weer volop beschikbaar voor evenementen en andere bijeenkomsten in de gevangenis.

De buurt keek vreemd op van een nieuw soort gebruik: een vestiging van de 10-minuten bezorgservice Getir. Sinds begin dit jaar rijden de paars/gele elektrische scooters en e-fietsen af en aan vanaf het Wolvenplein.

De nieuwe eigenaar pleit voor verbondenheid met de buurt, maar past het gebruik van het gevangenisgebouw door een 10-minuten boodschappenservice daar wel bij? Daarbij komt nog de wrevel over de gemakzucht van consumenten met een dergelijke dienst en het toestaan van armoedige arbeidsrelaties bij dergelijke bedrijven. Is dit de inspirerende leefomgeving die ons werd beloofd? Tot slot leeft de vrees voor onveiligheid in het verkeer door de snelle elektrische fietsen en scooters van bezorgers.

Op bezoek bij Getir

Buurtbewoner Toon uit de Wolvenstraat is onlangs op bezoek geweest en kwam met het volgende terug. Getir heeft instructies gegeven aan de bezorgers en leveranciers:

  • de scooterrijders mogen niet door de Wolvenstraat (fietsstraat) crossen, maar moeten omrijden;
  • de e-fietsers zijn geïnstrueerd om niet met hoge snelheid over het Wolvenplein of door de buurt te rijden, hopelijk houden ze zich daar aan;
  • bij grote drukte staat iemand bij de ingang van het terrein om in de gaten te houden dat de bezorgers zich aan de regels houden;
  • fietsen en scooters mogen uitsluitend achter de expeditiedeur geplaatst worden, niet op het voorplein;
  • leveranciers hebben de instructie om de motor van het vrachtvervoer uit te zetten en niet keihard een radio vanuit de cabine te laten schallen wanneer zij op het gevangenisterrein hun lading lossen.

Gewenst of niet gewenst, de tijd zal leren of een dergelijk bedrijf wortel gaat schieten in Utrechtse bodem. Op het Wolvenplein kan het slechts tijdelijk zijn.

Intussen groeit De Stadstuin in haar rol als werkplekbeheerder. Die rol is niet tijdelijk want ook na de ombouw blijft zij het beheer van werkplekken doen. Len Groenhout is locatiemanager van De Stadstuin.

Reacties zijn gesloten.