Buurtbeheergroep houdt vinger aan de pols

Half februari kwam de buurtbeheergroep bij elkaar op het kantoor van Arkin. De buurtbeheergroep is destijds opgericht rond de komst van Jellinek en Inforsa, welke zijn ondergebracht bij Arkin.

Het gebouw van Arkin op de Wittevrouwenkade

De buurtbeheergroep bestaat uit bewoners en vertegenwoordigers van instellingen uit de buurt en van gemeente en politie. Arkin nam onlangs het initiatief om bij elkaar te komen. Arkin houdt kantoor op Wittevrouwenkade 6 en dit is de behandellocatie voor een aantal zorgteams van Jellinek en Inforsa. Op het adres komen ook dagelijks cliënten voor methadon. Arkin is medio 2018 gestart op deze locatie en toen is het buurtbeheergroep in het leven geroepen.

De groep was tot half februari geruime tijd niet meer bijeen geweest. Het was een goed moment om weer wat zaken op te frissen. Problemen met klanten van Arkin zijn er niet, dat is goed en belangrijk om te vermelden. We misten – als buurt – wel de beveiliger, die zal binnenkort weer vaker buiten het gebouw te zien zijn. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt om te kijken naar preventieve maatregelen rond het appartementencomplex aan het Wolvenplein.

Nieuwe groep verslaafden in de binnenstad

Daarnaast hebben we gesproken over een nieuwe groep verslaafden en soms daklozen in de binnenstad. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten dat er geen hard drugs gebruikt mogen worden op straat, daardoor is het aantal mensen rond de Schouwburg afgenomen. Wat rest zijn vooral Utrechters die geen klanten van Arkin of van andere hulpinstanties zijn.

De gemeente heeft een oudgediende ingehuurd, indertijd betrokken bij de aanpak van de ‘Hel van Hoog Catharijne’, om met deze groep aan de slag te gaan. Goed om te weten dat er nu een ‘Eropaf-team’ bestaat van 15 personen van verschillende Utrechtse zorginstellingen. Dagelijks gaan twee van hen, soms ook ’s nachts, op pad om deze mensen richting zorg te krijgen. Dat is geen geringe opgave, begrepen we. Maar wel fijn om te weten dat deze mensen niet alleen maar worden weggejaagd.

Er waren daarnaast enkele problemen waar zowel Arkin als de direct omwonenden last van hebben, zoals weesfietsen, zwerfafval en wilde parkeerders. Binnenkort komt er in ieders brievenbus een nieuwe meldkaart van de gemeente met informatie waar je met dit soort ongerief terecht kunt. Tot die tijd en ook na die tijd kun je online bij de gemeente Utrecht een melding doen van allerlei klachten en overlast in de openbare ruimte.

Buurtbewoners Gert Mulder en Mieka Vroom

Reacties zijn gesloten.