Bijeenkomst in Moira geanimeerd

Op 11 december 2014 waren we met de buurt en andere belangstellenden in zaal Moira. Meer dan tachtig aanwezigen leverden een actieve bijdrage aan de avond. Het werd geanimeerd en goed voor het onderling contact.

moira bijeenkomst foto luc eeerden
Vergeten goede foto’s te maken. Susan heet iedereen welkom.

Alle nieuws is de revue gepasseerd en tijdelijk beheerder Floris Zwolsman (Bewaakt & Bewoond) zou spreken. Helaas kon hij door privéomstandigheden niet komen. Onderstaand een verslag van de avond.

Activiteiten in 2014

Terugkijkend op 2014 is er veel gebeurd. De gevangenis is in juni leeg komen te staan, maar het Rijk (eigenaar) heeft inmiddels al een tijdelijk beheerder aangesteld om de sleutels in april 2015 over te nemen.

Stadsdorp Wolvenburg neemt het initiatief in het denken over een nieuwe bestemming van de gevangenis. Dat hebben we op verschillende manieren gedaan, mede dankzij het leefbaarheidsbudget. Bijeenkomsten zijn georganiseerd om te brainstormen en initiatiefnemers zijn uitgenodigd om zich aan de buurt te presenteren. Vervolgens hebben we een enquête gehouden over tijdelijke en definitieve bestemmingen. Ten derde hebben we contacten gelegd met het Rijk en de gemeente, zijn we een vereniging geworden (met alle belangstellenden als lid zonder contributie verplichting) en hebben we de onderlinge band versterkt tijdens het buurteten in september. Deze avond kan beschouwd worden als een algemene vergadering, waarin het bestuur (nu bestaande uit vijf mensen) om feedback vraagt. Op de website en via e-mail is meer over 2014 te vinden.

Gastheer zaal Moira

Ook deze bijeenkomst is weer in een bijzondere zaal in de buurt. Bert Poortman geeft een korte uitleg, hier samengevat. Wolvenstraat 10 is in 1906 begonnen als een gymnastieklokaal van Plijnaar. In 1920 was het al geschikt om in de avonduren danslessen te geven. Die functie kreeg het van 1939 tot 1959 helemaal als dansschool Zegers. Nadat verzekeringsmaatschappij Moira er een kantine van maakte werd het na leegstand in 1983 gekraakt.

De kunstzinnige en creatieve fase brak aan. Dat kwam in rustig vaarwater na de aankoop door de gemeente en de renovatie in de jaren 1980. Mitros beheert het pand, Stichting Moira verhuurt algemene ruimten, expositiezaal, atelier en zaal. In de statuten is opgenomen dat voorkeur wordt gegeven aan underground cultuur. De zaal is voor een ieder te huur, voor allerlei activiteiten en maximaal zes feesten per jaar!

Het nieuwe Wolvenburg

Plannenmakers voor een definitieve bestemming van Wolvenburg hebben de stand van zaken toegelicht. Het wooninitiatief is nu met twaalf deelnemers, meer zijn welkom. Langs twee wegen wordt de toekomst verkend: de wensen als wooninitiatief en de mogelijkheden van Wolvenburg.

Muzum/Stayokay is nu afwachtend op de procedure die het Rijksvastgoedbedrijf RVB uitzet voor de verkoop van het complex. Het initiatief van de tuinderij (vier personen) is in gesprek met de stadsecoloog en sluit goed aan bij de ideeën van de gemeente voor meer buurtbeheer van groen. Een tijdelijke inrichting van stadstuinderij Wolvenburg kan snel starten. Wie doet mee?

Meedenken over 2015

In drie subgroepjes verzamelde het bestuur van Stadsdorp Wolvenburg de meningen en adviezen over de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor het komend jaar.

Vereniging: Men vindt het prima dat we een vereniging zijn geworden, wel verrassend dat iedereen die zich aanmeldt nu meteen ‘lid’ is. Men informeert naar de statuten, en hoe we ons officieel hebben geregistreerd (niet via de notaris, wel bij de Kamer van Koophandel; de statuten staan op de website). Wat betreft financiële bijdragen vanuit de leden is er de suggestie om als we een activiteit op stapel hebben, daar een begroting bij te maken en dan de leden te vragen om ook een bijdrage te leveren. Financiering via het leefbaarheidsbudget staat buiten kijf.

Een actievere rol van de leden zou ook kunnen starten met het inventariseren van ieders expertise, zodat er gelijkgestemde groepjes zouden kunnen ontstaan. Men is blij verrast over de ‘filmcrew’ die nu al is ontstaan. Ga zo door, ook met andersoortige activiteiten.

Nieuwtje voor de tuinderij: De Yucca’s die op het voorterrein staan zijn ooit door een bewoner geplant en daarna opgenomen in de huidige beplanting ze bloeien elk jaar; laten staan dus!

Leefbaarheid

Doelstelling van Stadsdorp: Oog houden op de leefbaarheid, dat staat altijd voorop. We discussiëren over de mogelijkheid om één mening vanuit de buurt naar buiten te kunnen brengen. Goed blijven peilen is dan een vereiste. Maar het zal lastig blijven ‘de mening’ van de buurt te vertolken, wel kan dat met de wensen en gevoeligheden.

Nog een tip voor het bestuur: verstuur zeer regelmatig een nieuwsbrief, ook al is er niets te melden; zeg dan gewoon: geen nieuws. Stadsdorp Wolvenburg is intermediair, informatiedeler en behartiger. Nog een advies: blijf daarin vooral proactief, wacht niet op de plannen van anderen maar ga zelf aan de slag.

Tijdelijk beheer: Iemand heeft nog een tip om in Rijnsweerd te gaan praten, waar een bewoners- groep bij het anti-kraak beheer van het hogeschool gebouw (liep helemaal uit de hand daar blijkbaar) een heel goede invloed heeft kunnen hebben.

Definitieve bestemming: De volgende vraag werd gesteld, is Stadsdorp Wolvenburg partij voor het kopen van het gebouw? Die kans is klein, maar wat vinden jullie? Als er zich verschillende initiatieven melden die juist samen een partij kunnen worden, dan zou het al mooi zijn.

Tijdelijk beheer

Floris Zwolsman van Bewaakt & Bewoond zou spreken maar dit kon helaas niet doorgaan. Hij heeft ons beloofd om snel zelf een avond te organiseren waar hij meer informatie zal gegeven. Bert heeft hem gesproken. Het RVB heeft Bewaakt & Bewoond aangesteld als tijdelijk beheerder. Bewaakt & Bewoond is gekozen na een aanbesteding. Zij scoorden het hoogst op de hoofdvragen van het RVB: gevarieerd tijdelijk gebruik en kostenbesparing voor het Rijk. Zij ontvangen begin april de sleutels van het complex Wolvenplein.

Bewaakt & Bewoond is voortgekomen uit een anti-kraak organisatie. Op die manier werd leegstand onroerend goed voor tijdelijke bewoning gebruikt. Door langduriger leegstand van panden gaan eigenaren meer activiteiten toestaan.

Floris Zwolsman gaat voor Bewaakt & Bewoond het beheer op zich nemen. Hij is nu al regelmatig op het Wolvenplein om zich voor te bereiden. Floris beslist over tijdelijk gebruik van de gevangenis.

Wat is allemaal de bedoeling: tijdelijke bewoning voor vijf tot tien mensen (ook om het complex te bewaken), theater, zangkoren, muzieklessen, werkplekken, flex-plekken, vergaderruimte, kunstvoorstellingen, filmploegen, evenementen, Tour de France voor kinderen, culturele zondag 3 mei, kunstmanifestaties, atelierruimte, kleinschalige dag horeca met terras, en meer.

Met mitsen en maren:

 • tegen betaling!
 • allemaal zeer betaalbaar, geen normale huurprijzen, maar niets voor niets
 • een maand opzegtermijn, wederzijds!
 • voorbehoud dat vergunningen verleend worden!
 • geen feesten of dance-events! Rustig na negen uur (ja ha, avond)
 • geen parkeren in de buurt! Alleen voor medewerkers op de huidige plaatsen.

Iedereen die interesse heeft, aarzel niet, meld je belangstelling bij Floris Zwolsman van Bewaakt & Bewoond, e-mail adres: floris@bewaaktenbewoond.nl

Tijdelijk gebruik

Een aantal initiatiefnemers voor tijdelijk gebruik zijn aanwezig en hebben hun plan toegelicht.

De kunstmanifestatie Hacking Habitat, drie maanden eerste helft 2016: Ine Gevers is druk met de voorbereidingen. Toonaangevende kunst uit binnen- en buitenland wordt aangezocht met het thema en de locatie van de gevangenis. Veel publiek wordt verwacht. Eén van de tijdelijke installaties is een brug over de singel naar het gevangenisterrein. Ook voor die brug gaat gelden: na negen uur is het rustig!

Kunstliefde – de kunstenaarsvereniging heeft een plan voor de tentoonstelling ‘Under Control’. Al snel in of na april willen de Utrechtse kunstenaars deze publiekstentoonstelling openen. Er is kort gesproken met Floris, hopelijk gaat het door.

Floris van Delft is gevraagd door Hacking Habitat een toneelvoorstelling te maken in de gevangenis. Na zijn voorstellingen over ‘boete in de buurt’ en ‘boete en vergeving’ mag toch niet ontbreken ‘boete in de gevangenis’. Floris wordt helemaal enthousiast van het idee dat zo’n voorstellingen realiseerbaar wordt, en de zaal met hem.

Muzum – Felix Visser ligt het plan toe voor een tentoonstelling in september. Er is veel kunst verzameld in Utrecht, bijvoorbeeld tijdens creatieve lessen in de gevangenis en door gevangenen. De mooiste stukken uit deze collectie zouden een prachtige tentoonstelling ‘bajeskunst’ kunnen opleveren. Wat is een passender omgeving daarvoor dan Wolvenplein?

Na de pauze

Na een korte pauze richting een volgend programma deel ging al een groep bezoekers huiswaarts.

Adviezen

Geen avond met Stadsdorp Wolvenburg mag voorbij gaan zonder een actieve bijdrage van het publiek, doen ze het er om? Het werd het laatste programma onderdeel. De bedoeling: zes rapporteurs kregen pen en notitieblokjes. Een notitieblokje voor Bewaakt & Bewoond en een notitieblokje voor Stadsdorp Wolvenburg. In kleine groepen is nagedacht over adviezen voor beiden en deze zijn door een genoteerd. Na twintig minuten rapporteerde elke groep de adviezen.

Zonder andere adviezen te kort te doen, een korte samenvatting.

Adviezen voor Bewaakt  Bewoond:

 • geef de sportzaal mogelijkheid voor activiteiten waar ze voor gemaakt is • kleed het gebouw aan met hulp van kunstenaars uit de buurt
 • het terrein openstellen zou een mooi gebaar naar de stad zijn
 • reserveer een aantal cellen voor goedkoop overnachten
 • een unieke trouw- of rouwlocatie • organiseer events: ontsnappen uit Wolvenplein
 • ga rondhangen van bezoekers op het voorplein tegen
 • bewaak de omgevingsrust, houdt het rustig, houdt het veilig, bewaak de rust, maar maak geen geluid etc

Adviezen voor Stadsdorp Wolvenburg:

 • blijf met regelmaat communiceren, ook als er weinig te melden is
 • houdt regelmatig overleg met B & B
 • houdt het vizier gericht op de definitieve bestemming
 • maak vooral veel eigen plannen
 • vraag vooral hulp van de buurt

Susan sloot de avond af. En toen was er een borrel met hapjes toe tot we voor de rust van de buurt om 23.00 uur naar huis moesten. Ssssss bij het verlaten van Moira.

Reacties zijn gesloten.