Tijdelijke brug tijdens HACKING HABITAT?

Stadsdorp Wolvenburg heeft van de organisatie HACKING HABITAT het verzoek gehad om haar mening te geven over het realiseren van een tijdelijke brug over de singel. Die brug ligt er dan alleen voor de periode van de kunstmanifestatie van februari tot juni 2015.

Wittevrouwensingel en beoogde locatie tijdelijke brug naar gevangenis Wolvenplein in 2015

De tijdelijke brug zou volgens de plannen qua ontwerp aansluiten op de kunstmanifestatie. De uitvoering zou alleen geschikt zijn voor een tijdelijke functie. We hebben als Stadsdorp Wolvenburg het volgende antwoord gegeven.

Een brug is eerder bedacht

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan binnenstad in het jaar 2009 had de gemeente het voornemen een verbinding te realiseren tussen parkeergarage Griftpark en de binnenstad. Door restricties van Justitie zou deze pal tegen de bebouwing van panden aan de Wolvenstraat gerealiseerd moeten worden. Die plek staat gereserveerd in het vigerende bestemmingsplan. Het ontwerp van de brug zou zeer aansprekend moeten zijn, er was een ruim budget voor gereserveerd.

De buurt was niet gecharmeerd van het voorstel. De voornaamste bezwaren waren: de angst voor het vergroten van overlast in de buurt en de hoge kosten van de verbinding versus het beoogde (geringe) gebruik. De brug is niet gerealiseerd.

Geen Justitie meer

In 2015 is er in zoverre iets veranderd dat Justitie niet meer de gebruiker van bolwerk Wolvenburg is. De gebouwen van de gevangenis gaan een andere bestemming krijgen. Die nieuwe bestemming kan een andere verkeersdruk op deze rustige buurt in de binnenstad betekenen. Overigens is dat nog onbekend.

Voordat het zover is juichen wij tijdelijk gebruik van het gevangeniscomplex toe. Ook dat kan druk verkeer veroorzaken in het geringe aantal straten in de omgeving. Vooral bij grotere publieke activiteiten op het bolwerk is dat voor de buurt niet wenselijk. Wat ook anders is geworden door het vertrek van Justitie is de bepaling van de locatie van de brug. Een (tijdelijke) verbinding voor bezoekers van het bolwerk kan veel meer gaan aansluiten op het bolwerk zelf.

Publiek tijdens Hacking Habitat

HACKING HABITAT in gevangenis Wolvenplein wordt een naar verwachting drukke manifestatie met veel lokaal, nationaal en internationaal publiek. Publiek dat ook met de auto naar Utrecht zal komen.

Voor een directe publiekstoegang tussen parkeergarage Griftpark en Wolvenburg zou een brug voor tijdelijk gebruik kunnen werken in de periode februari-juni 2016.

Tijdelijke brug mag

Wij als bestuur van vereniging Stadsdorp Wolvenburg vinden een tijdelijke verbinding een goed plan. Bij de bijeenkomsten van het afgelopen jaar in de buurt en de diverse contacten is de optie gepasseerd. Voor de buurt lijkt een tijdelijke brug gedurende de kunstmanifestatie acceptabel mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • alleen voor voetgangers (ontmoedigen/ onmogelijk maken gebruik van de brug als doorgaande route voor (brom)fietsen);
  • afgesloten buiten openingstijden van de manifestatie;
  • de brug met een grote afstand van het pand Wolvenstraat 82-90 komt te liggen.

De verbinding dient verwijderd te worden na de kunstmanifestatie. We sluiten overigens niet uit dat er ook dan buurtbewoners zullen zijn die bezwaar gaan maken tegen een tijdelijke verbinding.

Wij hebben er bij vermeld dat we zeer benieuwd zijn naar de kunstmanifestatie en het ontwerp van de tijdelijke verbinding. We wensen de organisatie veel succes.

Reacties zijn gesloten.