Aanvraag horecavergunning

De aanvragen horecavergunning zijn ingediend door De Vrije Wolf en The Village. De Vrije Wolf, de tijdelijke exploitant van gevangenis Wolvenplein, wordt vertegenwoordigt door cateringbedrijf Bakx & Meijer. The Village wordt exploitant van het publiek toegankelijke horecagedeelte in het voormalige ISD huis op het voorplein met terras aan de singel.

Aanvraag horecavergunning

De burgemeester van de gemeente Utrecht maakt bekend dat er een vergunningaanvraag is ingediend voor:

  • Wolvenplein 25-26-27 en 28 te Utrecht (De Vrije Wolf); Ons kenmerk: HZ_DH-15-07978; Het vestigen van een restaurant inclusief terras en additionele horeca bij culturele activiteiten. De aanvraag ligt tot en met 21 april 2015 ter inzage.
  • Wolvenplein 27 te Utrecht (The Village); Ons kenmerk: HZ_DH-15-10594; Het vestigen van een lunchroom inclusief terras. De aanvraag ligt tot en met 15 mei 2015 ter inzage.

Zienswijzen:

Tegen de aanvraag horecavergunning kunnen belanghebbenden tot en met 21 april 2015 resp. 15 mei hun zienswijze kenbaar maken. Uw zienswijze kunt u indienen bij de burgemeester van de gemeente Utrecht, p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen Openbare Ruimte, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht, Vermeld in uw brief duidelijk uw naam en adres alsmede de aanvraag waartegen u uw zienswijze kenbaar wil maken.

Toelichting

De aanvragen voor gebruik van De Vrije Wolf zijn voor een vergunning horecabedrijf categorie D1 restaurant en een D2 lunchroom. Tevens zullen zij als additionele horeca fungeren bij culturele, sociale of recreatie activiteiten op het terrein of in de gebouwen van de gevangenis.

Categorie D1 staat voor een restaurant met het mogen schenken van alcoholische dranken. Vergunning D2 is daghoreca die gebonden is aan de winkelsluitingstijden (die tegenwoordig ruim zijn met supermarkten open tot 22.00 uur). In de aanvraag zijn de openingstijden dan ook elke dag van de week van 9.00 uur tot 22.00 uur.

In de gevangenis zijn door De Vrije Wolf van de vele ruimten in totaal 18 ruimten aangekruist die voor activiteiten te huur zijn met gebruik van de catering faciliteiten. Daaronder zijn de sportzaal, de voormalige kerk, de ruimten van het stiltecentrum achterin, de luchtplaatsen zuid en noord, de voormalige kantine en het buitenterras en twee voormalige huiskamers onder de kap van het cellengebouw.

Twee terrassen

De aanvraag noemt ook twee terrassen: op het terrein achter het hek in de voormalige tuin uitkijkend op de Wittevrouwensingel met parkeergarage Grifthoek. Dat terras gaat geëxploiteerd worden vanuit de vestiging van The Village in het voormalige ISD huis.

Een tweede mogelijkheid van een terras is aangevraagd voor het voorplein, gesitueerd voor het gebouw van The Village. Dat terras wordt ondersteunend voor evenementen die De Vrije Wolf cq. Bakx & Meijer voor haar rekening neemt.

Reacties zijn gesloten.