Januari – start van beslissend jaar

De beste wensen voor 2019. Wordt dit het jaar van de verkoop? Op 9 februari vieren wij het feest van vijf jaar Stadsdorp Wolvenburg. In dit bericht een korte terugblik op 2018.

De beste wensen voor 2019, een beslissend jaar

De beste wensen voor 2019

Elk jaar wordt het spannender. Zal ooit de rebus uit de Lange Nieuwstraat prijken op Wolvenburg?

‘DAAR WAAR JE NIET BENT, DAAR IS HET GELUK’

Het geluk kan zomaar om de hoek liggen, geluk op een nieuwe toekomst.

Feestavond 9 februari

Tijd voor een feestje, zaterdagavond 9 februari!

Het lief en leed van de plek, een

avond lang een belevingsvol verblijf.

Het programma: ontvangst met koffie/thee, een uur drama door een theatergezelschap met klassiekers, gelegenheid voor treffen van elkaar met muziek en een drankje. Zaterdag 9 februari 2019 van 19.30 tot 22.30 uur, kaarten slechts € 6 incl. drankjes. Start van de kaartverkoop zondag 6 januari, tot twee kaartjes per mail, vol is vol:

  1. mail hoeveel één of twee kaartjes naar:

wolvenburg@gmail.com

  1. 1 of 2 kaartjes x € 6 overmaken op rekening NL 08 TRIO 0784932042 tnv Stadsdorp Wolvenburg Utrecht.

Je ontvangt een bevestiging als er een mail met betaling binnen is. De mailbevestiging is het toegangsbiljet.

Terugblik op 2018

Op zondag 9 december hebben we op zeer gezellige wijze als buurt gegeten in de gevangenis. Iedereen nam een eigen potje mee en smulde van andermans kookkunst. Stadsdorp Wolvenburg heeft op de avond verslag gedaan over 2018.

Genoemd zijn de gehouden enquête, onze inspraakreactie op de concept visie, de goed bezochte borrels op de eerste zondag, de Groene Wolf met haar tuinbakken, de Bemuurde Wolf voor het creëren van een spannende natuurzone om het bolwerk, de geslaagde Open Monumentendag, openstelling voor Open Joodse Huizen van Verzet, het Podiumgesprek – Baas in eigen stad! en de goed gevulde kas die ingezet gaat worden voor de feestavond 9 februari.

Van 2018 hadden we een beslissend jaar verwacht, besluitvorming over de toekomstvisie. Dat is, mede door de gemeenteraadsverkiezingen, doorgeschoven naar 2019. Bezoekersuur heeft 260 groepen rondgeleid in 2018!

Het college buigt zich over de visie

In november hebben de ambtenaren van de gemeente en het RVB hun advies over Wolvenburg afgerond en aangeboden aan het college van B&W. De twee wethouders voor ruimtelijke ordening en wonen Klaas Verschuure resp. Kees Diepeveen zien er aanleiding in om enkele onderwerpen op bestuurlijk niveau met het RVB te bespreken.

De visie is dus nog niet afgerond en akkoord. Pas als het college haar goedkeuring geeft, wordt de visie aan de gemeenteraad aangeboden en openbaar. Vervolgens verwachten wij dat de gemeenteraad het publiek en andere partijen gaat vragen om hun mening. Daarna gaat ze de visie behandelen. Pas als de gemeenteraad akkoord is, start het RVB de procedure voor de verkoop. De verkoop is nog niet gestart, nog even geduld a.u.b.

Reacties zijn gesloten.