2018 een beslissend jaar?

Wij wensen iedereen het beste voor het jaar 2018. Wordt dit jaar een beslissend jaar en ‘Gelukkig in Nederland en de binnenstad’.

Dit jaar kan een beslissend jaar worden. De verkoop gaat in de loop van dit jaar starten. Na een terugblik op het jaar 2017 volgt er meer nieuws en sluiten we dit bericht af met ‘Gelukkig in Nederland en de binnenstad’.

Terugblik op 2017

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met de gemeente een visie uitgebracht over de verkoop. Dat proces is nog niet afgerond.

Er zijn meer zaken met de gemeente gepasseerd: de herindeling van Wittevrouwensingel en Voorstraat-Wittevrouwenstraat. In 2018 gaan we de uitvoering ervan meemaken. Vervolgens kwam de horecanota en het nieuws van de Arkin vestiging op de Wittevrouwenkade. Ook dat krijgt nog een vervolg.

De Groene Wolf heeft genoten van haar oogst in 2017 en De Witte Wolf heeft flinke stappen gemaakt in haar plan om te gaan wonen op het bolwerk. We kunnen ook terugkijken op een zeer geslaagde buurtmaaltijd op zondag 17 december. Met 49 personen lieten we ons de maaltjes van de buren goed smaken.

Horecanota 2018

De bezwaren tegen de voorgestelde horecanota Utrecht zijn afgehandeld door de verantwoordelijk wethouder Jeroen Kreijkamp. Het college is er mee akkoord en heeft de Horecanota 2018 aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad houdt een Raads-Informatie-Bijeenkomst op donderdagavond 11 januari.

Overval – methadon naar de buurt

Op 4 december werd de buurt van de gevangenis overvallen door een bericht: Arkin heeft heel stiekem het pand Wittevrouwenkade 6 gehuurd. Per 1 maart 2018 komt de GGZ instelling met de merken Jellinek en Inforsa in het pand. Jellinek gaat er methadon verstrekken. Inforsa biedt intensieve behandelingen aan cliënten van de reclassering of met verslavingen of andere problematiek. Zij ontvangen per dag tussen de 50 en 100 klanten uit de stad. Op onze website staat meer informatie.

De gemeente heeft van Arkin een concept omgevingsbeheersplan gevraagd. Dat concept plan wordt de komende maanden met buurtbewoners verfijnd. Bewoners van de Wittevrouwensingel willen daar aan mee doen. Omwonenden hebben inmiddels kennis kunnen maken met Arkin op een inloopavond maandag 11 december. De gemeente nodigt alle omwonenden uit voor een vervolgbijeenkomst op maandag 5 februari in het stadhuis. Meer over dit onderwerp op de website staat onder deze link.

In het geheim voorbereid: de gemeente en het bestuur zijn natuurlijk bekend met het zorgvuldig voorbereiden van een nieuwe bestemming van bolwerk Wolvenburg. En dan zo een overval . . . .

Copacabajes – wintereditie

Copacabajes heeft de deuren nog enkele dagen open tot en met zondag 7 januari.

De wintereditie is ook vooral voor de kinderen met theater, schmink en workshops. Menig rendier-stokpaard heeft de locatie opgetogen verlaten.

Klankbordgroep – nieuwe bestemming

De klankbordgroep heeft haar taak afgerond, voor zover je daar van kan spreken. Drie van de vijf leden uit de buurt en de stad hebben de complete visie van gemeente en Rijk inmiddels thuis, zij zijn namelijk lid van de wijkraad. Twee leden (Stadsdorp Wolvenburg en ondernemers) hebben korte presentaties gezien maar geen uitgewerkte visie. Tja, dat was het. Daar doe je dan zo je best voor.

De visie wordt in januari aangeboden aan de het college. Als het college het plan akkoord vindt, stuurt ze het ter goedkeuring aan de gemeenteraad. Het plan is dan openbaar voor iedereen. Dat zal voor ons het startsein zijn om een enquête uit te voeren.  

Gelukkig in Nederland en de binnenstad

De bewoners in de buurt van Wolvenplein zijn de grote bofkonten, als jullie dat nog niet wisten.

Als Nederlanders staan we er om bekend dat we wij dingen vaak te negatief inschatten. De misvattingen zijn het grootst bij kwesties die vaak in de media komen: terrorisme, moord, immigratie, ziekten. Daar somberen we dan ook heel wat over af. De werkelijkheid is anders: met onze gezondheid gaat het almaar crescendo, we worden steeds ouder, de criminaliteit daalt, het vertrouwen in de politie is hoog, dat tussen de burgers onderling ook, we kunnen steeds vaker op vakantie en het aantal uren dat we lekker luierend doorbrengen neemt toe.

Alleen in Noorwegen zijn ze nog nét ietsje gelukkiger, denken ze. Dat is nog maar de vraag.

Bewoners in het centrum van Utrecht zijn namelijk helemaal tevreden. Het rapportcijfer van de bewoners in de binnenstad is het hoogst met 8,1!

Wordt onze tevredenheid daarom de laatste tijd op de proef gesteld?

Reacties zijn gesloten.