Wethouder gaat de buurt betrekken bij nieuwe bestemming

De wethouder gaat buurtbewoners betrekken bij de nieuwe bestemming van de voormalige gevangenis Wolvenplein. De wethouder beloofde dit jaar nog een start te maken met het opstellen van een gezamenlijk visiedocument, waarbij naast het Rijksvastgoedbedrijf (de eigenaar van het pand), ook de buurt wordt betrokken.

buitengevel-gevangenis-wolvenpleinUtrecht kent meerdere leegstaande, markante gebouwen die (nog) in eigendom zijn van de Staat, maar al in beheer zijn bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) om te worden afgestoten. Voorbeelden hiervan zijn naast het Wolvenplein ook het rijksmonument de Munt of het vrij komende Pieter Baancentrum aan de Gansstraat.

In sommige gevallen wordt het afstoten of transformatie al voorbereid. Zo vertelde de directeur van het RVB op zaterdag 5 november jl op de radio dat de verkoop van een aantal niet meer in gebruik zijnde gevangenissen in Nederland in voorbereiding is. Het RVB heeft ook aan de gemeente Utrecht het verzoek gedaan om de verkoop van Wolvenplein gezamenlijk voor te bereiden en daartoe met een plan te komen. Maar hoe staat het daarmee en hoe gaat de gemeente dat doen, met of zonder buurt?

Op donderdag 17 november heeft de CDA fractie op het open vragenuurtje aan wethouder Paulus Jansen hierover vragen gesteld, zie de bijlage onder deze link. Het CDA vindt het belangrijk dat de wethouder in gesprek gaat met buurtbewoners, om dit bijzondere monument een bestemming te geven die passend is. Veel buurtbewoners hebben naar haar idee goede ideeën over de transformatie van Wolvenplein. Deze ideeën moeten meegenomen worden bij het opstellen van het visiedocument. Een pro-actieve houding van de gemeente is wat CDA betreft ook noodzakelijk om grip te houden op het proces bij de herbestemming. Zij vindt het enerzijds belangrijk om kaders mee te geven aan het Rijksvastgoedbedrijf, anderzijds om naar de stad inclusief de buurtbewoners te luisteren.

Naast het betrekken van burgers wil het CDA ook dat de wethouder inzicht geeft in de afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf. Dit was de aanleiding voor het stellen van vragen aan de verantwoordelijk wethouder.

Op 19 november was het zover en het vragenuurtje is opgenomen. Onder de link staat het filmpje, de vragen van Bert-Jan Brussaard beginnen bij minuut 40.30, het is te openen met deze link.

Wethouder Paulus Jansen geeft vlot antwoorden op de vooraf ingediende vragen. Jansen benadrukt dat de gemeente faciliterend is, het Rijksvastgoedbedrijf heeft de leiding. Voor de drie gebouwen worden maatwerkafspraken gemaakt. De overeenkomst voor het traject met Wolvenplein zit in de pijpleiding en wordt dec-jan afgerond en aan het college aangeboden. In de overeenkomst worden naar alle verwachting workshops, een klankbordgroep en overleg met stakeholders benoemd. De term ‘Utrechts planproces’ wordt genoemd. Het is aanleiding voor vervolgvragen.

Na een vraag van Klaas Verschuure (D66) of de initiatieven rond de herbestemming ook worden meegenomen noemt Jansen weer het ‘Utrechts’ planproces. Bülent Isik (PvdA) vraagt of Utrecht zich wil inzetten voor het wooninitiatief (hij doelt waarschijnlijk op De Witte Wolf). Jansen benadrukt nog dat Utrecht faciliterend is naar het Rijk, in het ‘Utrechts planproces’ is er ruimte om het aan bod te laten komen. Bert-Jan Brussaard (CDA) heeft nog afrondende vragen over de onderzoeksovereenkomst, te organiseren workshops en het tijdpad. Jansen houdt het in zijn antwoord op het tijdpad voor de overeenkomst, dat is al in de komende maanden te verwachten.

(met een update van 28 november zijn de vervolgvragen uit het vragenuurtje toegevoegd)

Reacties zijn gesloten.