Wachten in spanning op de toekomstvisie

De toekomstvisie voor Wolvenburg is nog niet klaar en daarom kort nieuws over andere activiteiten.

Bolwerk Wolvenburg getekend in 1606

Landgenotenpodium

Frans (Brugman) en Hans (van Dijk) vinden met Koningsavond en Koningsdag de Rid­derschapstraat (in het vrijmarktgebied) een van de sfeervolste straten. Dit komt deels door de ruimte voor verkoop, maar vooral ook door het Landgenotenpodium. Een po­dium waar muzikanten optreden die met veel enthousiasme levendigheid brengen in de straat. Jarenlang is het georganiseerd door drukkerij Pascal en buurtbewoner Jos Hoes. Beiden zijn verhuisd.

Hans en Frans willen als bewoners dit suc­cesvolle initiatief voortzetten. Als Stadsdorp gaan we het initiatief financieel ondersteu­nen. Dat kan, want door de rondleidingen zitten we bij kas. Vele buurtbewoners rea­geerden enthousiast om een aanvraag bij het Initiatievenfonds te ondersteunen. Daarvoor zijn onlangs deur aan deur de handtekeningen opgehaald.

Eco-team

Als vervolg op het project Buurtstroom Molenstraat, zijn een aantal leden begonnen als ‘Eco-team’. Buurtstroom Molenstraat heeft 21 deelnemers die gezamenlijk hun zonnecollectoren op het dak van de SSH hebben liggen. Februari had een fantas­tische opbrengst, maar dat terzijde.

Het Eco-team deelt ervaringen en stimuleert elkaar tot actie. De bedoeling van is het ver­klei­nen van de voetafdruk op aarde. In huis kan dat na de grote isolatiestappen ook met klei­nere vervolgstappen. En het moet leuk blijven, zoals het goed douchen is met de waterbesparende Niebla douche­kop. Wie mee wil doen, de volgende bijeenkomst is woensdag 8 mei om 19.30 Ridderschapstraat 39.

Lezing bolwerken

Voor het Historisch café van de Vereniging Oud-Utrecht geeft Bert Poortman vrijdag 8 maart een lezing over de bastions en bol­wer­ken van de stad. Het wordt een histo­risch perspectief van het gebruik door de eeuwen heen. Bolwerk Wolvenburg komt er natuurlijk ook in voor. Iedereen is welkom, de toegang is gratis, vrijdag 8 maart 17.00 uur Bartholomeus Gasthuis Lange Smeestraat.

Feestavond 9 februari

Na vijf jaar Stadsdorp Wolvenburg vonden we het tijd voor een feestje. Zaterdag 9 februari was de zaal goed gevuld met ruim 90 gas­ten die eerst genoten van de Shakespeare vertol­king van Aluin. Iedereen was er enthou­siast over. De stemming bleef erin bij de borrel. Het feest werd mede mogelijk door een bijdrage van Bakx & Meijer (De LiK) en door Gajes in de Bajes (Escaperoom).

Nieuwe initiatieven

Stadsdorp heeft door haar rondleidingen eigen inkomsten. Als er positieve buurtinitiatieven zijn, wellicht kunnen wij het financieel ondersteunen.

Stadsdorpborrel op eerste zondag van de maand

Iedereen is welkom op de Stadsdorpborrel de eerste zondag van de maand, 16.00 uur bij Puschkin Ridderschapstraat 1.

Reacties zijn gesloten.