Volop activiteiten in de voormalige gevangenis

Er zijn volop inmiddels activiteiten in de voormalige gevangenis. Veel ruimtes inclusief cellen hebben een tijdelijke gebruiker, er zijn nog ruimten beschikbaar. Het Rijksvastgoedbedrijf bereid zich voor op de verkoop van lastig onroerend goed, ze hebben meer dan alleen het Wolvenplein. De tweede buurtmaaltijd vond plaatsen de buurt praat met het tijdelijk beheer.

 

een-cel-als-werkruimte-eenmansformaat

VIPAG – Vrijwillige Individuele Publieke Automatische Gevangenis

Huisvesting op tijdelijke basis

 

De ge­vangenis Wolvenplein huisvest inmiddels talrijke bedrijfjes. Zelfstandigen hebben een gebruikers­overeenkomst met Bewaakt en Bewoond. Ruimten zijn bezet door fotografen, architecten, kun­stenaars, communicatiedeskundigen, organisatie­adviseurs en noem maar op. Het is een broeinest van bedrijvigheid! Er zijn nog ruimten beschikbaar, cellen van 7 m2, dus veel groter dan onderstaande:

Een tweede activiteit bestaat uit evene­men­ten. Via Bakx & Meijer, partner in De Vrije Wolf, kunnen allerlei tijdelijke activiteiten plaatsvinden in de gevangenis. Van verjaardags­partijen, collegiale bijeen­komsten tot huwelijkspartijen. Verschil­lende ruimten zijn beschikbaar, alle nog te voorzien van meubilair of meer, te huur voor de gelegenheid. Bakx & Meijer maakt in de keuken in het souterrain inmiddels de heerlijkste gerechten.

Voorbereiding op verkoop lastig onroerend goed

Donderdag 17 september was er een Expertmeeting in gevang­enis Wolvenplein. De meeting van het Rijks­vastgoedbedrijf (RVB) en de Vere­ni­ging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stond in het teken van effectieve ver­koop­strategie bij lastige herbestem­ming.

wolvenplein-als-locatie-voor-de-expertmeeting-rvb

Wolvenplein als locatie voor de expertmeeting

Zo’n zeventig mensen werkzaam bij de rijksoverheid, gemeenten en marktpartijen in de vastgoedketen waren aanwezig bij deze interactieve middag. De meeting ging niet specifiek over de gevangenis. Het Rijk en de gemeenten hebben meer te verko­pen panden en daar zijn lastiger bij dan de gevangenis. Bolwerk Wolvenburg bleek mooi centraal gelegen in het land!

Tweede buurtmaaltijd geslaagd

buurtmaaltijd-einde

op is op

Op zaterdag 26 september had de ge­vangenis een volle bak. Naast een brui­loftsfeest van Silvie en Maarten en een verjaardagspartij van Fons vonden wij als buren een plekje in het ‘stilte­cen­trum’. Via de nieuwe ontsnappingsroute liepen we over luchtplaats Noord naar de ruime zaal. Els, Wim, Riana, Albert en Susan hadden het met Kevas en Thomas gezellig ingericht. Gedekte ta­fels, slingers aan het plafond en opge­bla­zen ballonnen verwelkomden de buurt. We werden door Bert getrakteerd op een spannend verhaal over een ontsnapping uit deze ruimte in 1943.

De 50 mee-eters praatten geanimeerd met elkaar in de voormalige religieuze ruimte, de rokers verstookten hun sigaretjes op de binnenplaats en onze buurtjochies voetbalden in de pantry. En iedereen genoot van het uiteenlopende eten dat was meegenomen. Susan praatte ons bij over de meest recente ontwikkelingen. De sfeer was heel goed!

Vindt de buurt alles maar goed gaan op bolwerk Wolvenburg?

Van een functionerende gevangenis op het bolwerk naar De Vrije Wolf. Wat betekent dit voor de buurt? Vinden we alles maar gewoon goed en leuk gaan? Vrijwel iedereen in de buurt vindt de verandering positief, maar er zijn ook kanttekeningen. Vooral het geluid op het voorplein en het geluid tot in de tuin van de buren is een bron van zorg. Dat geluid viel in de zomer­maan­den met de open ramen extra op. Op onze site staat een uitgebreider bericht over de recente ervaringen.

Het verzoek van Elaine: tijdelijke opvang asielzoekers

In september heeft buurtbewoonster Elaine Vis een oproep gedaan: wie schaart zich achter mijn initiatief om tijdelijk asielzoekers op te vangen op Wolvenburg? Bijna dertig enthousiaste reacties kwamen binnen en een enkele meer kritische. Elaine heeft een actieplan gemaakt en voorgelegd aan de aangemelde groep. Op dit moment zijn de instanties en de Utrechtse politiek geïnformeerd over eventuele mogelijkheden voor onderdak in de voormalige gevangenis. De huisves­tings­vraag gaat NIET om de cellen van de gevangenis, maar over ruimten boven de voorgebouwen (boven The Village). Ook het COA heeft het verzoek in behandeling. Dat we weten: dit deel van de binnenstad staat klaar voor een warme ontvangst.

Week van de Dialoog

utrecht-maken-we-samen-dialoogBuurt­bewoonster Mieka Vroom wil graag een dialoogtafel in onze buurt houden: tussen 6 en 13 november vindt de Week van de Dialoog plaats, een landelijk, jaarlijks terugkerend initiatief.

In Utrecht is het thema dit jaar ‘Thuis’. Mensen komen in een kleine groep bij elkaar. Aan de hand van een thema wissel je ervaringen uit. Iedereen kan meedoen, oud en jong, bewoners, maar ook bedrij­ven en maatschappelijke organi­saties.

Mieka: “Ik wil graag in onze buurt een dialoogtafel organiseren. Je kunt op een andere en leuke manier met elkaar in gesprek raken. Ik probeer een ruimte te regelen of mis­schien wil jij wel in jouw huiskamer/ werk­ruimte een dialoog­tafel? Behalve jullie wil ik ook mensen uitnodigen van de Utrecht­se School, Singelzicht, Tussen­voor­ziening en de gebruikers van het Wolven­plein. De dialoogtafels worden begeleid door getrainde be­ge­lei­ders, waar­van ik er zelf (bijna) ook een ben. Heb je interesse om mee te doen? Stuur me een berichtje: mieka.vroom@gmail.com. Voor meer informatie: www.utrechtindialoog.nl. Je kunt je natuurlijk ook opgeven voor een andere dialoogtafel in Utrecht.”

Bezoekersuur gevangenis Wolvenplein

Onze gidsen geven uitleg over het functioneren als gevangenis, het justitiële systeem en leiden rond door de verschil­lende ruimtes. Zaterdagmiddag 10 oktober zijn er rondleidingen waar iedereen zich voor kan aanmelden. Kijk op onze website bij Bezoekersuur en meld je aan. Aan de rondleiding zijn kosten ver­bon­den, zie de tarieven. Groepen leiden we op aanvraag rond. Bezoekersuur is een activiteit van Stadsdorp Wolvenburg.

Koffie-uur Wolvenburg zondag 4 oktober 20.00 uur bij The Village

Buren treffen elkaar op Wolvenburg. Elke eerste zondag van de maand: koffie-uur Wolvenburg in The Village, deze maand op zondagavond 4 oktober vanaf 20.00 uur. Is er iets speciaals te doen op die avond in The Village? Het speciale is dat je er met een grote kans buren kunt treffen. Iedereen is welkom en speciaal de buurtbewoners. Noteer de datum!

Reacties zijn gesloten.