Verkoop gevangenis Wolvenplein start en ander nieuws

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens te beginnen met de verkoopprocedure van gevangenis Wolvenplein in de week van 17 maart. Het was een geslaagde muziekavond zaterdag 7 maart en buurtgenoten, ook de jongsten, doen aan ‘plandelen’.

Luchtfoto Gevangenis Wolvenplein op bolwerk Wolvenburg in 2018

Verkoop gevangenis Wolvenplein start. Het Rijksvastgoedbedrijf begint daarmee op dinsdag 17 maart. De pagina op de website biedboek krijgt dan een andere inhoud. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft ons geïnformeerd over dat voornemen. De verkoop verloopt volgens een procedure. Voor zover ons bekend kent de procedure twee stappen.

Biedboek te koop

Elke geïnteresseerde partij kan het biedboek tegen een vergoeding kopen. In dat boek staat veel informatie over het te kopen object, inclusief het Visiedocument, en de verkoopprocedure. In de eerste stap dienen partijen aan te tonen aan (ervarings-)eisen te voldoen. Daarnaast wordt gevraagd om een toekomstplan op hoofdlijnen voor gebouw en bolwerk. De indiening daarvan is voor de zomer. Uit alle ingediende plannen gaan alleen de besten naar de volgende ronde. In de tweede ronde wordt gevraagd om een verdere uitwerking van de plannen en een bod. Het RVB maakt daaruit een keuze.

Plattegrond van gevangenis Wolvenplein, zie ook website plattegronden

Pas eind dit jaar is mogelijk de nieuwe eigenaar bekend. Zover is het nog niet. Naar verwachting vinden eind maart kijkdagen voor gegadigden plaats in de gevangenis. Verkoop gevangenis Wolvenplein start, wij zorgen voor meer informatie op onze site volgende week.

Plandelen

Afgelopen zaterdag was de gevangenis ‘even’ voor ons. We hebben genoten van de muziek, verschillende van een korte rondleiding en het samen zijn. Eerder die dag hebben enkele buurtgenoten hun eerste ervaring opgedaan met plandelen. Plandelen = wandelen + plastic rapen. Plandelen duurt een uurtje. De gemeente stelt materiaal beschikbaar in de vorm van afvalknijpers en afvalzakringen.

Anton de Plandelman enthousiasmeerde ons groepje. Met vijf volwassenen en vijf kinderen startten we op het Wolvenplein. Al snel waren de afvalzakken gevuld met de rommel op het plein en langs de Wittevrouwenkade. En zo ontdek je ook een pierenhoopje of dat afval uit de Stadsbuitengracht gevist kan worden. Ook de inhoud van blikjes en flessen leidde tot afgrijzen of enthousiasme, afhankelijk van de leeftijd. Al met al een hele ervaring. Plandelen gebeurt na een WhatsApp oproep. Op het doorgegeven tijdstip kun je of niet. 21 maart is de volgende keer, start 11.00 uur Wolvenplein bij de Wolf. Wil je mee plandelen? Mail je 06 nummer voor opname in de WhatsApp of kom 21 maart.

Reacties zijn gesloten.